Recente geografische spreiding van de naam Beernaert en varianten.

Recent geographical spreading of the surname Beernaert and its variations.

1996 - Belgium

| start Nederlands | start English |