Het klein-Brabants brouwerijarchief

Omstreeks 1983 werden er grote baggerwerken uitgevoerd in De Vliet, een bijrivier van de Rupel.
Over het ganse gedeelte vanaf Eikevliet tot in Puurs lagen de dijken bezaaid met slib vol met industrieelarcheologisch materiaal.
De Vliet was vroeger een drukbevaren waterweg ten behoeve van de lokale industrie.
Ook werd er veel "schipmest" aangevoerd uit de steden.
Dit stadsafval werd hier in de streek verkocht aan de landbouwers.
Deze scheepsladingen moeten erg veel glas en aardewerk bevat hebben.
In ieder geval is dit materiaal dé aanleiding geweest tot de oprichting van "Het Klein-Brabants brouwerijarchief".

Op zoek in de modder.

Stelselmatig werden er ook andere lokaties in Klein-Brabant bezocht.
Kelders in brouwerijruïnes en oude stortplaatsen gaven na onderzoek hun geheimen prijs.
Na jaren van ploeteren en graven is de verzameling van duizenden flessen na reiniging en inventarisatie uitgegroeid tot een volwaardig archief over het Klein-Brabants brouwerijverleden.

Het archief.