Op 17 september 1994, 50 jaar later dag op dag werd het monument plechtig ingewijd en ingehuldigd door Eerwaarde heer Pauwels van Mariekerke en Burgemeester Jozef van Eetvelt uit Bornem.
Eregaste was Josephine Vella zelf die speciaal voor deze gelegenheid door ons comité werd uitgenodigd en naar Mariekerke werd begeleid.

De inhuldiging.

De namen op het monument
F/O SAMUEL C.WELCH...CPL FREDERICK A.SELLERS...PVT THOMAS F.VELLA...JOSEPH DOTTAVANIO...PVT MICHAEL JUGAN...PVT STANLEY M.ZAJELKA...PVT GUSTAVE O.GERWIG.

Het monument.

Het monument is gelegen op het kruispunt Bornemstraat, 't Hoogste te Mariekerke (Bornem).
Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de realisatie van dit project, hoe groot of klein hun bijdrage ook was.


Bibliografie
Diverse artikels in verschillende kranten.
"Silent wings over Sint-Amands-Mariekerke" door Erwin Verholen, 1994.
"Vleugels boven Klein-Brabant deel 1" door Walter Verstraeten, 1999.
"Vleugels boven Klein-Brabant deel 2" door Walter Verstraeten en Erwin Verholen, 2002.

Naar het 101ste airborne.