Antieke flessen
Een apart onderdeel van "Het Klein-Brabants brouwerijarchief" is de verzameling antieke flessen.
Het betreft hier ook zelf gevonden exemplaren, te dateren vanaf de 2de helft van de 18de eeuw.
Dit gedeelte van deze website is nog in opbouw.