Zeekajakwetgeving :

Hieronder volgt een basisomschrijving van de vaarregels voor Belgische waters alsook voor de Nederlandse, Franse en Britse kust.


België :

Een kompleet overzicht is te vinden op volgende site : www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart


Zee:


Voorwoord :

Voor zeekajaks bestaat geen specifieke wetgeving in België. We vallen een beetje buiten de geregelde bepalingen die gelden voor ofwel zogenaamde “strandrecreatie” en de echte “scheepvaart”.

Algemeen kunnen we wel proberen ons zo goed als mogelijk te schikken naar regels die het dichtst aansluiten bij onze activiteiten en onze activiteiten zoveel mogelijk aanpassen aan deze regels.

We dienen over geen brevet te beschikken, behalve een certificaat van radiotelefonist indien we een VHF-marifoon willen gebruiken.


Strandrecreatie : voor vaartuigen zonder vlaggebrief (zoals de meeste van onze kajaks), opblaasboten, luchtmatrassen,... Enkel toegelaten in de 200 meter zone gemeten vanop het strand. Geen windbeperking !!!

Normaal zouden we ons hierin moeten houden, doch in de zomer komen we dan in conflict met de zwemmers en de kustredders wat begrijpelijk is.


Zee :

Verplicht buiten de 200 meter zone vanaf het strand.

Normaal met vlaggebrief. Vlaggebrieven worden niet meer uitgereikt aan kajaks.

Wind vanuit het land van max 3 Bft, of zeewind van max 4 Bft. Wind paralel aan de kust wordt als wind vanuit zee aanzien (max 4Bft dus).

Verplichting om steeds te vertrekken op een officiele instapplaats zoals haven of strandclub.


Verplichte uitrusting :

•Reserve paddel (indien éénzitter)

•Reddingsvest

•meertouw van minimaal 10 meter lengte

•hoosvat / pomp

•minimaal 2 waterdicht verpakte handflares

•kompas

•zaklamp

•misthoorn of fluitje

•enterhaakje

•basis eerste hulpset en basismedicijnen

•scheepvaartreglementen

•opblaasbare puntluchtzakken voor & achter indien vouwboot

•getijdenboekje

•bijgewerkte zeekaarten

•vlaggenbrief (indien van toepassing)


bijlage scheepvaartreglementen :


Int aanvaringsreglement.pdf

zeevaartreglement.pdf


Noodsituatie Belgische kust:

search and rescue (SAR) via MRCC (maritiem reddingscoordinatiecentrum) Oostende :

+32 (0) 59/ 70 10 00

VHF Ch 9/16/67

organisatie & structuur search and rescue België :

SAR Belgie.pdf


België binnenwateren :

Reglementering binnenwateren België:


Een goed overzicht is te vinden op  www.waterrecreatie.be met apart hoofdstuk voor kano-kajak.


Volgende regels zijn van tel voor een kajak of kano

op het merendeel van de binnenwateren. Dit betreft wateren als de (Zee-)Schelde, kanalen, vaarten, ...


Vaarwater :


Sommige van de binnenwateren zijn betond en geven dus duidelijker het vaarwater aan. Algemeen gesteld blijven we als kajak of kano buiten deze betonde wateren en bij voorkeur varen we aan de rechteroever. Oversteken van een water kan : steeds zo haaks mogelijk en bij voorkeur achterlangs de passerende schepen. Bij kruisingen geldt voorrang van rechts maar reken er niet op dat je opgemerkt wordt en gééf liefst steeds voorrang. Kijk regelmatig om om achteropkomend verkeer op te merken en tijdig te kunnen uitwijken !

Basisregels zijn te vinden in het internationaal aanvaringsreglement (bijlage hierboven).


Immatriculatieplaat :


Alle plezierboten die zich op de scheepvaartwegen bevinden moeten voorzien zijn van een immatriculatieplaat met vermelding van het immatriculatienummer.

Het is een blauwe plaat met gele opschriften.

Dient duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde rechts van de achtersteven aangebracht.


Deze plaat wordt momenteel niet meer uitgereikt. Wel wordt een document afgeleverd dat bij de boot dient te blijven.Alle praktisch gegevens van formulieren, adressen,... vindt u in onderstaande bijlage :

Immatriculatie.doc


Zie eveneens meer op pag. 5 & 6 van de brochure pleziervaart in bijlage.Verplichte uitrusting :


Er is geen specifiek verplichte uitrusting voor de binnenwateren gespecifieerd voor kano’s en kajaks.

Wel zijn volgende zaken zeker aangeraden :

Zwem / reddingsvest

Reservepeddel

Pomp of hoosvatlivepage.apple.com

Touw van 10m met haakje (karabiner)

Fluitje en/of misthoorn


Marifoon VHF-radio :


Een marifoon (scheepvaartradio of VHF-radio) is niet noodzakelijk maar op zee zeer nuttig en aanbevolen.

Voor de binnenwateren dient de marifoon voorzien van Atis en de gepaste instellingen en beperkingen qua vermogen volgens frequentie.

Vanzelfsprekend bezit de gebruiker een bedieningscertificaat en een zendvergunning met dezelfde roepnaam als de naam van het vaartuig.

Een vergunning kan bij het BIPT aangevraagd worden via het aanvraagformulier samen met een uittreksel uit het bestand van de immatriculatieplaten.


Meer uitgebreide info kan gevonden worden in volgende bijlagen :


bijlage pdf   “Brochure pleziervaart”

Brochurepleziervaart2009.pdf

NL_plaisure_vademecum_tcm466-201109.pdf

marifoonblokindeling.pdf  Marifoon VHF-indeling kust en Westerschelde met de telefoonnummers van de centrale’s


Nederland :

In Nederland gelden geen specifieke beperkingen of regels voor zeekajak. Wel is het aanmelden via radio of gsm zogoed als een verplichting.

Het kruisen van grote vaarroutes zoals op de Westerschelde is verboden omdat we niet de vereiste snelheid halen en geen motor hebben om deze snelheid aan te houden.

Dit wil zeggen dat we niet mogen varen in de vaarroutes of deze mogen oversteken op de Westerschelde.

Het internationaal aanvaringsreglement is natuurlijk ook in Nederlandse wateren van toepassing.

Scheepvaartreglement Westerschelde juli 2013.pdf


Frankrijk :

Buiten het internationaal aanvaringsreglement gelden volgende bepalingen voor kajakkers in Frankrijk. Nochtans geldt eveneens dat eenieder in regel dient te zijn met de regels van zijn eigen land, ook al vaart hij in vreemde wateren.


Groot-Brittanië (UK):

In de UK heeft men geen specifiek reglement naar zeekajakvaarders. Wel wordt bijna vereist dat elke kajakgroep een VHF-radio heeft waarmee men zich aan-en afmeld bij de kustwacht.

Het meehebben van gepaste veiligheidsuitrusting zoals flares, parachutefakkels, reservekledij,... is bij de Britten zowat een verplichte gewoonte.

 

Wetgeving en zeekajak in België