PatiŽntenvereniging Pulmonale Hypertensie

 

            BEHANDELING       

 

Er zijn verschillende behandelingsmiddelen om het proces te stabiliseren. Daar er verschillende stadiums zijn van PH, kan niet iedere patiŽnt dezelfde behandeling krijgen. De Professor verkiest dan ook de best gepaste behandeling voor de patiŽnt.

 

 BEHANDELING
 

CONVENTIONELE BEHANDELING

Diuretica

Diuretica, of Ďplaspillení, worden gebruikt om de vochtopstapeling tgv. rechter hart falen te beperken. Ze regelen de water en zouthuishouding in het lichaam.
 

Bloedverdunners

Antistolling of het ďverdunnenĒ van het bloed is bedoeld om de vorming van bloedklonters, of trombose, thv. de longbloedvaten en thv. de aders van de benen te verhinderen. Dit zou de longbloeddrukken verder doen toenemen.. Bij catheterisatie of geplande ingreep wordt het aangeraden die respectievelijk 7, 5, en 3 dagen op voorhand te stoppen. Bij chronische longembolie moet een dagelijkse onderhuidse inspuiting in de buik, als vervanging van die therapie opgestart worden.
 

 Zuurstoftherapie

Zuurstof wordt voorgeschreven bij patiŽnten met ernstige tekort aan zuurstof in het bloed. Bij lage saturaties, gemeten aan de vinger, wordt meestal vloeibare zuurstof voorgesteld.

Zuurstoftherapie wordt voor ieder patiŽnt met PH aangeraden bij vliegtuigreizen om wille van  het tekort aan zuurstof. In de commerciŽle vluchten wordt de luchtdruk maar gecompenseerd tot een hoogte van 2400 meters.

 

VAATVERWIJDERS

Calcium-antagonisten

Enkel bij een beperkt aantal patiŽnten die een omkeerbaar PH aantonen bij de NO-test (belangrijke daling van de pulmonale drukken), kunnen calcium antagonisten worden gebruikt (10-20%). Voorgeschreven in hoge dosering induceren ze dan meestal een significante verbetering van de inspanningscapaciteit en verbeteren de prognose.
 

Prostacyclines

Sinds 1996 wordt epoprostenol of Flolan gebruikt bij de meest ernstige gevallen (met hoge pulmonale drukken en laag hartdebiet). Het is een zeer efficiŽnte medicatie die de inspanningscapaciteit en de overleving duidelijk verbeterd. Helaas zijn de toedieningsmodaliteiten erg complex. Het moet continu in een ader toegediend worden via een catheter (type Hickman of Broviac) d.m.v. een draagbare infuuspomp. Elke accidentele onderbreking van de toediening kan leiden tot gevaarlijke toename van de PH en er zijn infectierisicoís verbonden aan de intraveneuze toediening.

Nieuwe prostacyclines met minder omslachtige toedieningswijze zijn nu beschikbaar:

-         Beraprost tabletten voor oraal gebruik (4 x per dag);

-         UT-15 of treprostinil (Remodulin) voor subcutane toediening: een kleine pomp spuit continu de medicatie onder de huid langs een fijn buisje;

-         Iloprost (Ilomedin) voor inhalatie dmv. een aerosolapparaat (8-10 x per dag).

Hun doeltreffendheid om de inspanningscapaciteit te verbeteren is duidelijk aangetoond, maar ze werken minder snel dan Flolan.  

De ongewenste effecten zijn gelijkaardig voor al die producten, namelijk warmteopwellingen, hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree, kaakpijn en pijn in de benen. Meer specifiek hebt U meer last van maagdarmklachten bij de inname van beraprost, van pijn thv. de insteekplaats voor treprostinil, en van hoesten voor iloprost.
 

Anti-endotheline

Recent wordt een nieuwe geneesmiddel uitgevonden in tabletvorm, bosentan of Tracleer. De tabletten worden 2 x per dag tijdens de maaltijden ingenomen. Het heeft een duidelijke toename van de inspanningscapaciteit met weinig ongewenste effecten tot gevolg. Wel moeten de leverfunctietesten opgevolgd worden in het begin van de therapie. Omdat het via een andere mechanisme werkt dan Flolan is de combinatie van die 2 therapieŽn veelbelovend.