RECENSIES

 

          

 

Home
recensies 1
recensies 2
recensies 3
recensies 4
recensies 5

laatst bijgewerkt op : 10/01/2013         aantal recensies: 327

 

In deze rubriek vind je de recensies van filosofische en/ of sociologische boeken die ik sinds 1999 schreef voor het maandblad De Leeswolf (vroeger Leesidee) uitgegeven door VLABIN-VB (Vlaams bibliografisch, documentair en dienstverlenend centrum v.z.w.).
*** Klik in onderstaande lijst op de naam van de auteur om de recensie op te roepen ***

 

Marjo Korpel, Johannes de Moor,  De zwijgende God, Skandalon, 2012 (2de druk),316 blz.

Hans Declercq,  Een filosofie van de fiets. Londense notities, De Bezige Bij Antwerpen, 2012, 183 blz.

Thierry Baudet + Michiel Visser (red.),  Revolutionair verval en de conservatieve vooruitgang in de achttiende en negentiende eeuw, Uitgeverij Bert Bakker, 2012, 429 blz.

Henk Smeijsters,  Bagatellen. Over kunst, levenskunst en maatschappij, Garant, 2011, 198 blz.

 

Abicht L. en  Opdebeeck H.,  Zin en inzicht. Een filosofisch uitzicht voor iedereen, Acco, 2009, 117 blz.

Abicht L.,  De Verlichting vandaag, Houtekiet, 2007, 199 blz. 

Abicht L,  Ware Geuzen zijn Turks noch Paaps.  Het vrijzinnige humanisme vandaag, VUBPRESS, 2005, 139 blz.

Abts K.,   Dobbelaere K.  en  Voyé L. (red.),  Nieuwe tijden, nieuwe mensen. Belgen over arbeid, gezin, ethiek, religie en politiek, Lannoo Campus, 2011, 296 blz.

Achterhuis H.,   Politiek van goede bedoelingen,   Boom Essay 1999.

Adams M. & Lemmens W.(red.), Hobbes. In de schaduw van Leviathan, Pelckmans/Klement, 2007, 191 blz.  

Agamben G., Homo sacer. De soevereine macht en het naakte leven,  Boom/Parrèsia, 2002. 

Akkerman Tj. (red.),  De kwetsbare democratie. Sleutelteksten uit de politieke theorie, Aksant, 2001.

Allan A.(red.),  Hoe te beminnen. Filosofen over seks, Meulenhoff, 2007, 331 blz.

Anckaert L. & Marcelis L. (red.),  Zorg op maat van de mens. Ethisch overleg en advies in het ziekenhuis, lannoocampus, 2006, 240 blz.

Apostel L.,  Wereldbeelden en ethische stelsels, VUBPRESS, 2002.

Apostel L.,   Zoektocht naar eenheid in verscheidenheid, VUBPRESS, 2002

Apostel L. ,  Natuurfilosofie. Voorbereidend werk voor een op de fysica gebaseerde ontologie, VUBPRESS, 2000.

Apostel L., Oorsprong. Inleiding tot de metafysica van het ontstaan van mens, leven en heelal, VUBPRESS, 2000

Apostel L. , Levend sterven, VUBPRESS, 2000 

Appiah K.A. ,  Kosmopolitisme. Ethiek in een wereld van vreemden, Bert Bakker, 2007, 215 blz.

Arendt H.,  Politiek in donkere tijden. Essays over vrijheid en vriendschap, Boom, 1999.

Arts H.,   Waarom nog huwen?, Davidsfonds, 2002.

Aydin C. (red.),  De vele gezichten van de fenomenologie, Klement/Pelckmans, 2007, 223 blz.

Bacon F.,  Aforismen over de interpretatie van de natuur en het rijk van de mens. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henri Oosthout, Klement, 2006.

Bakker J-H,  Grond. Een pleidooi voor aards denken en een groene stad, Atlas, 2011, 334 blz.

Barrez D., De antwoorden van het antiglobalisme. Van Seattle tot Porto Alegre, Globe / Mets & Schilt, 2001. 

Batens D.,  Menselijke kennis. Pleidooi voor een bruikbare rationaliteit, Garant, 2008, 281 blz.

Becker M., Vurige pleidooien. Beroemde redevoeringen over schuld en onschuld, Agora, 2001.  

Benjamins H.S.,  Een zachte soort van zijn. Drie manieren om van God te denken: Plotinus, Rilke, Jonas -  Damon 2003, 207 blz.,

Berger H.,  Over de dood heen. Filosoferen over eeuwig leven, Damon, 2000.

Berger P.L.  &  Zijderveld A.C.,  Lof der twijfel. Hoe we overtuigingen kunnen koesteren zonder daarbij fanatiek te worden, Uitgeverij Cossee, 2010, 204 blz.

Berman P.,  Idealisme en macht,  Meulenhoff, 2006, 254blz.

Bieringer R.,  Dialoog en participatie. Over hedendaagse uitdagingen van het christelijk geloof, Acco, 2010, 195 blz.

Blackburn S., De grote vragen. Filosofie, Veen Magazines, 2010, 208 blz.

Blackburn S.,  Filosofie van de waarheid, De Bezige Bij, 2006. 

Blokland H.,  Een rehabilitatie van de politiek,  Boom, 2001.

Blommaert J.,  De crisis van de democratie. Commentaren op de actuele politiek, Epo, 2007, 246 blz.

Bodifee G.,  Nocturnes. Nachtelijke gedachten over de mens, de kosmos en God, Davidsfonds Uitgeverij, 2010, 143 blz.

Bodifée G., Tot mijn verwondering. Gebundelde beschouwingen, Pelckmans, 2001.

Boesten A, Goed leven: meer geluk dan wijsheid? Lessen van een nieuwe wetenschap, Damon, 2006, 218 blz..

Boey K., Gezichten van de mens bij Paul Ricoeur, Garant, 2008.

Bolle E.,  Filosofie en leiderschap, VUBPRESS, 2011, herziene en uitgebreide uitgave, 257 blz.

Bolle E.,  Filosofie & Leiderschap, VUBPRESS, 2005.

Boorstin D., De zoekende mens. Grote denkers uit de westerse geschiedenis, De Arbeiderspers, 2001.

Bor J.,  Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie, Bert Bakker, 2011, 293 blz.

Bor J.,  Op de grens van het denken. De filosofie van het onzegbare, Uitgeverij Bert Bakker, 2005, 271 blz.

Borgman E., Van den Brink G. & Jansen Th.(red.),  Zonder geloof geen democratie, Boom, 2006, 343 blz.  

Borlase C.,  2159. Geschiedenis en toekomst van het christendom, Averbode, 2011, 268 blz.

Borrie G.W.B. , Het leven als een te voltooien bouwwerk. Vijf portretten van vrijmetselaren, Walburg Pers, 2000.

Bosch J. W. & Van Gerven P.J.H. , Onze weerbarstige werkelijkheid. Alledaagse en minder alledaagse beschouwingen over het menselijk bestaan, Kok, 2001.

Boullart K., Vanuit Andromeda gezien. Het bereikbare en het ontoegankelijke. Een wijsgerig essay, VUBPRESS , 1999.

BraeckmanA., Raymaekers B., Van Riel G.,  Fundamenten van de Wijsbegeerte, Universitaire Pers Leuven, 2004, 281 blz.

Braeckman A.,  Bauer R.,  De Visscher J. (red.), Onbehagen met de moderniteit. De revolte van de intellectuelen  1890-1933, Pelckmans, 2001.

Braeckman J.,  Kritisch denken. Hoorcollege over het ontwikkelen van heldere ideeën en argumenten, NRC- academie, 2011, 6 cd’s.

Braeckman J & Vermeersch E., De rivier van Herakleitos. Een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte, Houtekiet, 2008, 440 blz.

Braeckman J.,  de Reuver B. en Vervisch Th. (red.),  Ethiek van DNA tot 9/11, Amsterdam University Press, 2005, 320 blz.

Braeckman J. & Devolder K, , Copyright. Een bio-ethisch essay, Universitaire Pers, 2001.

Breuer I., Taylor, Lemniscaat, 2005, 156 blz.

Brinkgreve C., Gude R. & Noorda S.(red.),  De morele staat van Nederland, Salomé, 2001.     

Broekman F,  Alle waar is naar zijn tijd. Tijdfundamenten van duurzaam leven in de 21ste eeuw,  Aspekt, 2005.

Burggraeve R. , Eigenwijze liefde. Fragmenten van bijbels denken, Acco, 2000.

Burggraeve B.,  De Tavernier J,  Pollefeyt D,  Hanssens J,  e.a.,  De verruwing voorbij. Over de kwetsbaarheid van alle leven, Davidsfonds - Pax Christi/Vlaanderen, 2004, 354 blz. 

Ceton C., e.a. (red.),  Vrouwelijke filosofen. Een historisch overzicht, Atlas, 2012, 520 blz.

Claassen R.,  Het huis van de vrijheid. Een politieke filosofie voor vandaag, Ambo Amsterdam, 2011, 371 blz.

Claassen R.,  Het eeuwig tekort. Een filosofie van de schaarste, Ambo, 2004. 275 blz.

Cliteur P.,  Tegen de decadentie. De democratische rechtstaat in verval, De Arbeiderspers, 2004, blz. 223.

Cliteur  P, God houdt niet van vrijzinnigheid,  Bert Bakker, 2004,  364 blz.

Cliteur P.,  Moreel Esperanto, Arbeiderspers, 2007, 428 blz. 

Cobben P.,  De multiculturele staat. Twaalf dialogen over het goede leven,  Damon, 2003, 184 blz.

Cohen T., Grapje! Filosofische gedachten over grappen, Damon, 2006, 127 blz.

Comte-Sponville A. ,  De geest van het atheïsme. Kunnen we het zonder godsdienst stellen?, Atlas, 2008, 191 blz.

Comte-Sponville A.  &  Ferry L. , Van wijsheid tot schoonheid. Dialoog over tien actuele kwesties, Lemniscaat, 2000.

Coolsaet W. Solidariteit. Rivaliteit. Ruil en gift bij Marcel Mauss en Pierre Bourdieu, Garant, 2010, 304 blz.

Coolsaet W.,  Van Hobbes tot Hitler. Over moderne vormen van macht, Garant, 1998.

Coolsaet W.,  Op de vlucht voor de eindigheid. De ziekte van de moderniteit, Garant, 2006, 382 blz.

Coolsaet W.,  De hedendaagse filosofie tot het bittere einde doorgedacht. Afscheid van Nietzsche, Heidegger, wetenschapsfilosofie, Garant, 2006.

Coppens G. (red.),  Spinoza en de scholastiek,  Acco 2003, 127 blz.

Cortois P.,   Meditaties bij een machine. Een andere inleiding in de filosofie, Acco, 2007, 210 blz.

Cortois P., Contraminaties. Cultuur/Wetenschap, Peeters, 2002

Cuypers S.E.,  Filosofie van de pedagogische wetenschappen. Een inleiding, Acco, 2009, 191 blz.

Dahlke R., Wat maakt de wereld ziek? Werken aan een zinvolle toekomst, Ankh-Hermes, 2002.

Dalrymple Th.,  Leve het vooroordeel!, Nieuw Amsterdam, 2008, 143 blz.

De  Ceulaer J.  Grote vragen. Gezocht: de zin van het leven,  Globe, 2005, 463 blz.

De Dijn H. ,  Taboes, monsters en loterijen. Ethiek in de laat-moderne tijd, Pelckmans/Klement, 2003.

De Dijn H. & Van Herck W. (red.), Heilige Plaatsen. Jeruzalem, Lourdes en shopping malls, Pelckmans/Klement, 2002.

De Dijn H.,  De herontdekking van de ziel. Voor een volwaardige kwaliteitszorg, Pelckmans/Klement, 2002.

de Hart J., Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit, Uitgeverij Bert Bakker, 2011, 326 blz.

Delbeke G.,  Het geld van de kerk, Davidsfonds, 2002

Delnoij J.  &  van Dalen W. (red.),  Het socratisch gesprek,  Damon,  2003

Delnoij J.,  Laurier J.en Geraedts F. (red.), Morele oordeelsvorming en de integere organisatie, Damon, 2006.

De Meyer G.,  De beste smaak is de slechte smaak. Populaire cultuur en complexiteit, Acco, 2006, 160 blz. 

den Exter A. (red.), De Euthanasiewet: grondrechten onder druk?, Damon, 2006, 172 blz.

de Rijk L.M. ,  Geloven en weten. Pleidooi voor een sober atheïsme, Bert Bakker, 2010, 224 blz.

Derks A. ,   Individualisme zonder verhaal, VUBPRESS, 2000. 

Derkse W. (red.),  Grenzen aan tolerantie. Erasmus, H. de Groot, Spinoza en de Actualiteit, Damon, 2004, 116 blz.

De Schutter D.,  Sporen van geloof, Klement/Pelckmans, 2010, 160 blz.

Desodt S., Zo veel godsdiensten voor die ene God, Davidsfonds, 2011, 229 blz.  

De Swaan A.,  Bakens in niemandsland. Opstellen over massaal geweld, Uitgeverij Bert Bakker, 2007, 238 blz.

De Tavernier  J. (red)., Ons dagelijks brood. Over oude en nieuwe spijswetten, Acco, 2010, 322 blz.

Devisch I.,  De roze billen van Renoir. Een inleiding in de medische filosofie, Acco, 2008, 216 blz.  

Devisch  I. &  Verschraegen G. ,  De verleiding van de ethiek. Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij,  Boom, 2003.  

De Visscher J., Ricoeur. De weg naar verstaan, Klement/Pelckmans, 2007, 235 blz.  

De Visscher J ,  Werkwoorden van de ethiek,  Klement/Pelckmans, 2004,  108 blz.

De Wit A.,  Een kleine theologie van gewone dingen, Lannoo, 2010, 158 blz.

Dietz T., den Hertog F., van der Wusten H.,  Van natuurlandschap tot risicomaatschappij. De geografie van de relatie tussen mens en milieu, Amsterdam University Press, 299 blz.

Dijkhuis H.,  Monarchia. Het fenomeen van het koningschap, Boom, 2010, 335 blz.

Dijstelbloem H.,  Politiek Vernieuwen. Op zoek naar publiek in de technologische samenleving, vangennnep, 2008, 264 blz.

Dobbelaere K. , Abts K.,  en  Voyé L. (red.),  Nieuwe tijden, nieuwe mensen. Belgen over arbeid, gezin, ethiek, religie en politiek, Lannoo Campus, 2011, 296 blz.

Dodoens U., In het teken van tegenspraak. Steekhoudende gedachten van Soren Kierkegaard, Meinema, 2005, 120 blz.

Dooremalen H.,  de Regt H. en Schouten M., Stof tot denken. Filosofische aspecten van brein en bewustzijn, Boom, 2010, 256 blz

Droit R.P., 101 alledaagse filosofische avonturen,  Atlas, 2002.

D’Souza D. ,  Het christendom is zo gek nog niet, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2009,   432 blz.

Duyvendak  J.W. & Hurenkamp M. (red.),  Kiezen voor de kudde. lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid, vangennep, 2004, 254blz.

de Wilde R. ,  De voorspellers, De Balie, 2000.

Elchardus M.  & Smits W.,   Het grootste geluk, Lannoo campus, 2007, blz. 229.

Elchardus M. &  Glorieux I. (red.), De symbolische samenleving, Lannoo, 2003.

Elias W. (red.),  Leopold Flam. Een filosoof van gisteren voor een wereld van morgen, VUBpress, 2010, 447 blz.

Fearn N., Filosofen van nu. Nieuwe antwoorden op de oude vragen, Anthos, 2006, 239 blz.

Februari M.,  Park Welgelegen. Notities over morele verwarring, Querido, 2004, 235 blz.

Ferry L.,  Beginnen met filosofie. Met andere ogen kijken naar je leven, De Arbeiderspers, 2007, 265 blz.

Fleerackers F. en  Verboven H.  (red.),  Grenzen aan de tolerantie? Anatomie van de open samenleving, Uitgeverij Pelckmans, 2011, 208 blz.

Florin F./  Kierkegaard S., Een passieloze tijd. De actualiteit van Kierkegaards maatschappijkritiek, Ten Have, 2006, 143 blz.

Frederix L. ,  Het objectivistische vooroordeel. Meyersons en Husserls visie op de oorsprong van de moderne wetenschap, Garant, 2008, 263 blz.

Frederix L.,  Wereld. Over objectivisme, subjectivisme en naïviteit, Garant, 2005, 87 blz.

Fromm E.,  De zelfstandige mens. Bijdrage tot een humanistische ethiek, Bijleveld, 2008, 10de druk, 240 blz. 

Fukuyama F.De grote scheuring. De menselijke natuur en de reconstructie van de sociale orde, Contact, 1999

Fukuyama F.,  De nieuwe mens. Onze wereld na de biotechnologische revolutie, Contact, 2002.

Gabriëls R. (red.), De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken, Boom, 2009, 293 blz.

Gabriëls R., Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen over kernenergie, armoede en  Rushdie, Boom, 2001.

Galle E.,  Als God zoveel jaren kan duren. Een christelijk antwoord op de ik-cultuur, Lannoo, 2010, 155 blz.

Geldof D.,   Niet meer maar beter. Over zelfbeperking in de risicomaatschappij, Acco,  2002

Gerbrands P. Mijn land van veel en vol. Méér mens met minder mensen, Damon, 2003.

Geybels H.,  De contrareformatie onderhuids. Mentaalhistorisch essay over de contrareformatie, Uitgeverij Pelckmans, 2009, 144 blz.

Girard R. ,  Ik zie Satan vallen als een bliksem, Agora/Pelckmans, 2000.

Glas G. ,   Angst. Beleving, structuur, macht, Boom, 2001.

Gauchet M.,  Religie in de democratie. Het traject van de laïciteit, Sun, 2006, 143 blz.

Gescinska A.,  De verovering van de vrijheid. Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan, Lemniscaat, 2011, 219 blz.

Glorieux I., e.a.,  Vlaanderen in uren en minuten. De tijdsbesteding van de Vlamingen in 480 tabellen, cd-romVUBPRESS, 2002.

Goldstein R.,  De onbekende Spinoza, Atlas, 2007, 270 blz.

Goudsblom J. , Stof waar honger uit ontstond. Over evolutie en sociale processen, Meulenhoff, 2001.

Gray J.,  Zwarte mis. Apocalyptische religie en de moderne utopieën, Ambo, 2007, 319 blz.

Grayling  A.C.,  De kunst van het leven, Contact, 2002.

Gude R. & Roovers D. ,  Kleine geschiedenis van de filosofie, Veen Magazines, 2010, 5 audio-cd’s.

Haers J. en De Mey P. (red.), Theologie en Spiritualiteit: het gesprek heropend, Acco, 2004? 272 blz.

Hampe M., Het volmaakte leven. Vier bespiegelingen over geluk, Wereldbibliotheek, 2011, 303 blz.

Hegel G.W.F. ,   De filosofie van de objectieve geest. Over recht, moraal en politiek, vertaling en toelichting van Bart Labuschagne, Boom, 2005, 208 blz.

Heidegger M.,  De grondvraag van de metafysica. Vertaling en aantekeningen Cornelis Verhoeven, Damon, 2003, 214 blz.  

Heijloo R., Eskens E. e.a.,  Filosofen lexicon. Werk, leven en citaten van tweehonderd grote denkers, Veen Magazines Diemen, 2003, 206 blz.

Heirman M., De Loge & het Opus Dei. Een geschiedenis van de democratie, Houtekiet, 2002

Hermans C.,  Een Engelsman in Frankrijk. Een andere geschiedenis van John Stuart Mill, Boom, 2008, 320 blz.

Hessel S.,  Neem het niet!, Damon, 2011, 31 blz.  

Heysse T.,  Rummens S.  en Tinnevelt R., Habermas. Een inleiding op zijn filosofie van recht en politiek, Pelckmans/Klement, 2007, 222 blz.

Heysse T. en Goossens W. (red.), Engelen van de wereld. Hedendaagse filosofen over democratie, Pelckmans, 2001

Himschoot P. & Selis D.(red.), Dynamiek van het pluralisme. Liber amicorum Robert Lavigne, Garant, 2005,  171 blz.

Holemans D. , Ecologie en Burgerschap. Pleidooi voor een nieuwe levensstijl, Pelckmans, 1999.

Holloway R. ,  Kijken in de verte. Een zoektocht naar betekenis in een tijd zonder God, Anthos,  2004, 193 blz.  

Hoogerwerf A.,  Wij en Zij.  Intolerantie en verdraagzaamheid in 21 eeuwen, Damon, 2002.

Hoogerwerf A.,  Wegwijzers voor politici. Van Hammoerabi tot heden, Damon, 2004, 197 blz.

Hoogerwerf A.,  Vooruitgang en verval. Denkers over geschiedenis en toekomst, Damon, 2006.

Hoogerwerf A.,   De donkere onderstroom. Extreem gedrag in politiek en samenleving,  Damon, 2008, 203 blz.

HoutepenA.,  Geloven in gerechtigheid. Bijdragen tot een oecumenische sociale ethiek, Meinema, 2005, 264 blz.

Huijer M. &  Meester F.,  Goudmijn van het denken. Filosofie in de beroepspraktijk, Boom, 2012, 336 blz.

Hurenkamp M. en  Kremer M. (red.), Vrijheid verplicht. Over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid, Vangennep Amsterdam, 2005, 231 blz.

Ignatieff M.,  Mensenrechten en terreur  (met essays van Hans Achterhuis, Theo De Wit, Willem van Genugten, Pieter Hilhorst en Pieter Pekelharing),  Damon, 2002.

IJsseling S. & Van Sevenant A. , Wat zou de wereld zijn zonder filosofie?, met een voorwoord van Jacques De Visscher, Klement/Pelckmans, 1997, 176 blz. 

Jakobs W & Overdijk I.,  Wereldburgers. Grote denkers over de toekomst, Lemniscaat, 2011, 356 blz. 

Janicaud D.,  Filosofie in 30 dagen. Leer binnen een maand alles wat je moet weten over filosofie, Bert Bakker, 2005, 134 blz. .

Jansen T., Nijman J. & Sap J.W., Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht, Boom, 2007, 379 blz.

Janssens D., Tussen Athene en Jeruzalem. Filosofie, profetie en politiek in het werk van Leo Strauss, Boom, 2002.

Jensen S.,  Dus ik ben weer. Een nieuwe zoektocht naar identiteit, De Bezige Bij, 2012, 191 blz.

Kant I. ,   Kleine Werken. Geschriften uit de periode 1784-1795,  Agora/Pelckmans, 2000.

Kerkhofs J.,  Trouw. Een weg naar samen-leven in vertrouwen,  Lannoo, 2003, 248 blz.

Kessels J.,  Geluk & wijsheid voor beginners. Inleiding in de kunst van het filosoferen, Boom, 2012, 267 blz.

Kessels J.,  Het poëtisch argument. Socratische gesprekken over het goede leven, Boom, 2006, 223 blz. .

Kessels J., Boers E. & Mostert P,   Vrije ruimte. Filosoferen in organisaties, Boom, 2002.

Kieboom H.,  Met zachte kracht. De spirituele tegenbeweging, Lannoo, 2010, 190 blz.

Kierkegaard S.,  De ziekte tot de dood,  Boom, 2008, 182 blz. 

Kinneging A. & Wiche R. (red.), Van kwaad tot erger. Het kwaad in de filosofie, Spectrum, 2007, 362 blz.

Kinneging A, Geografie van goed en kwaad. Filosofische essays,  Spectrum, 2005, 533 blz.

Kleinlugtenbelt D.,  Mensbeelden en levenskunst.  De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven,  Damon,  2005, 223 blz.

Knol J.,  Spinoza. Uit zijn gelijkenissen en voorbeelden voor iedereen, Wereldbibliotheek, 2007, 208 blz.

Kolakowski L., Waarom is er iets en niet niets? Kernvragen van de westerse filosofie in 30 filosofenportretten, Klement/Pelckmans, 2009, 232 blz.

Koningsveld H.,  Het verschijnsel  wetenschap, Boom, 2006.

Kristeva J.,   De toekomst van een revolte, Boom, 1999.

Kruithof J.,  Het humanisme, EPO, 2001.

Kuijer G., Draaikonten & haatblaffers. Over de moeizame geboorte van de tolerantiegedachte, Atheneaum – Polak & Van Gennep, 2011, 221 blz.

Kuypers E.,  Wachten op God? Kritiek van de utopische verbeeldingskracht, Garant, 2010, 827 blz.

Langenberg S,  Kritiek als des-organisatie. Bedrijfsethiek en waarheidsspreken, Garant, 2008, 244 blz.

Law S.,  Filosofie, Unieboek Focus, 2007, 352 blz.

Leibniz G.W,  Belijdenis van een filosoof.  Inleiding, vertaling, commentaar en nabeschouwing door Frans Jespers, Damon, 2004, 142 blz.

Lesage D.(red.), Het beheer van de wereld, Academia Press, 2006, 231 blz.

Levinas E.,  Emmanuel Levinas aan het woord. 11 gesprekken, Ten Have/Pelckmans, 2006. (zie Poirié F. en Nemo Ph.)

Levy L. ,  L’automate spirituel. La naissance de la subjectivité moderne d’après l’Ethique de Spinoza, Van Gorcum, 2000.

Libbrechts L.,  De tijdloze samenleving. Over het leven in een multiculturele tijd, VUBPRESS, 2003, 541 blz.

Lijster Th. en  Sietsma J.,  Onder filosofen. 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie,  Klement/Pelckmans, 2005,  101 blz.

Lock G., Political Philosophy. An Audio Course on Western political theory,  Academy Publishers, 2007, 4 cd’s.

Locke J.,  Een Brief over tolerantie. Vertaling, inleiding en essay door Inigo Bocken, Damon, 2004, 125 blz.

Loewer B. (red.),  Filosofie in 30 seconden. 50 mijlpalen uit de geschiedenis van de filosofie, Lannoo/Spectrum, 2009, 160 blz.

Loobuyck P. Hoe ver-drijven intellectuelen de postmoderniteit? Vlaamse intellectuelen in de postmoderne wereld, VUBPRESS, 2000

Maes S., Naar de essentie van je leven in 8 stappen, Linkeroever Uitgevers, 2011, 96 blz.

Margalit A. , De fatsoenlijke samenleving, Van Gennep, 2001

Margalit A.,   Fatsoen als maatstaf, Boom, 2001

Maso I,,  Onsterfelijkheid. Van twijfel naar zekerheid, Ten Have, 2007, 160 blz.

McGrath A.,  De ondergang van het atheïsme. Opkomst en verval van het ongeloof in de moderne wereld, Ten Have, 2006, 319 blz.

Meester Gebr.,  Meesters in de Filosofie, Veen Magazines, 2005, 160 blz.

Mertens R. , De ge-heel-de mens. Een nieuw denkkader, Davidsfonds, 2000

Meynen G.,  Vrijheid en tijd. Het begrip herhaling in Heideggers Sein und Zeit, Damon, 2005, 240 blz.

Misrahi R.,  100 woorden over de Ethica van Spinoza,  Atlas, 2007, 319 blz.

Montesquieu,  Over de geest van de wetten, Boom, 2008, 888 blz.

Montaigne M.,  Een kennismaking, Het Spectrum, 2004, 171 blz.

Mooij J.J.A. ,  Het Europa van de filosofen, Klement/Pelckmans, 2006.

Müller E.,  Tijdreizen in de grot. Virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE, Klement, 2009, 562 blz.

Naber J.M.M.,  Freedom of religion: a precious right. A survey of advantages and drawbacks, Van Gorcum, 2000.

Nadler S.,  De ketterij van Spinoza, Atlas, 2008, 320 blz.

Neckebrouck V,,  Antropologie van de godsdienst. De andere zijde,  Universitaire Pers Leuven, 2008, 502 blz.

Nieuwenhuis H.,  Kant & Co. Literatuur als spiegel van het recht, Balans, 2011, 168 blz.  

N.N. , De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden, Prometheus/NRC Handelsblad, 2000.

Opdebeeck H. &  Zsolnai L. (Eds.), Spiritual Humanism and Economic Wisdom. Essays in Honour of Luk Bouckaert’s 70th Anniversary, Garant,  2011, 205 blz.

Opdebeeck H en Abicht L.,  Zin en inzicht. Een filosofisch uitzicht voor iedereen, Acco, 2009, 117 blz.

Overdijk I. & Jakobs W.,  Wereldburgers. Grote denkers over de toekomst, Lemniscaat, 2011, 356 blz. 

Papineau P. (red.), Filosofie. Gids voor de wereld van het kritisch denken, Ten Have/Davidsfonds, 2005, 224 blz.

Peeters J.,  De worsteling met de moderniteit. Pleidooi voor een esthetische levensbeschouwing, Uitgeverij Pelckmans, 2009, 223 blz.

Pelleriaux K., Demotie en burgerschap, VUBPRESS, 2001

Philipse H., Vrijheid en verplichting. Een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas, Home Academy, 8cd’s.  

Philipse H.,  Filosofische polemieken, Uitgeverij Bert Bakker, 2009, 174 blz.

Philipse H., Godsgeloof of atheïsme? Hoorcollege over de filosofische strijd der wereldbeschouwingen, NRC Handelsblad,  2009,  8 cd’s.

Pinxten R.,  Commers C,  Desmedt L. (red.),  Jaap Kruithof. Teksten voor de toekomst, EPO, 2012, 510 blz.

Pinxten R. , Het plezier van het zoeken. Filosofie tegen de angst, Houtekiet, 2011, 245 blz

Pinxten R.  De kleine zebra en zijn strepen, Houtekiet, 2008, 62 blz. 

Pinxten R. ,  De strepen van de zebra. Naar een strijdbaar vrijzinnig humanisme, Houtekiet, 2007, 220 blz.

Poirié F.&  Nemo Ph.,  Emmanuel Levinas aan het woord. 11 gesprekken, Ten Have/Pelckmans, 2006.

Rademakers L.,  Filosofie van de vrije tijd, Damon, 2003

Raymaekers B .& Pattyn B.  (red.),  Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2011. Europa, interdisciplinariteit en wetenschap, Universitaire Pers Leuven, 2011, 309 blz.

Raymaekers B.  & Van Riel G. (red.),  Hoe dichtbij is de toekomst? Lessen voor de eenentwintigste eeuw, Universitaire Pers Leuven, 2005, 323 blz.

Reynaert P. (red.),  Husserl. Een inleiding,  Pelckmans/Klement 2006, 160 blz.

Rijnvos K. ,  Humane wijsbegeerte "Ken jezelf", Eburon, 2001

Rizzuto G.,  De reis van Gilgamesj. Over dood en  eschatologische verbeelding, ASPnv, 2011, 286 blz.

Robinson D. &  Groves J.,  Wat is dat nou...filosofie?,  Lemniscaat, 2004, 180 blz.  

Roelandt M.,  Stiennon J.-A.  & Schotsmans P. (red.),  Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk,  Lannoo Campus, 2006, 144 blz.

Roothaan A., Wat is waar?, Ten Have, 2006, 95 blz.

Roothaan A., De terugkeer van de natuur. De betekenis van natuurervaring voor een nieuwe ethiek, Klement, 2005, 271 blz.

Rosseel E.,  Het onschatbare subject. Aspecten van het postmoderne Zelf, VUBPress, 2001.

Russell B. ,  Waarom ik geen christen ben en andere essays over religie en verwante onderwerpen, J.M. Meulenhof, Amsterdam, 2009, vierde druk, 155 blz.

Russell. B.,  Geschiedenis van de westerse filosofie vanuit de politieke  en sociale omstandigheden van de Griekse Oudheid tot in de twintigste eeuw, Servire, 2008, 924blz.

Safranski R.,  Maas F. ,  Kortman F. , Wat moeten we hopen? Nihilisme en geestelijke gezondheid, KSGV, 2001.

Sandel M.J.,  Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze?, Uitgeverij Ten Have, 2010, 349 blz.

Sanders  L. (red.),  Politiek voorbij de transcendentie?  Over democratie en mystiek, Pelckmans/Klement, 2005,  222 blz.

Santayana G.,  God in de mens. De Christusidee in de evangeliën, Pelckmans-Klement, 2007, 296 blz. 

Schaap S.,  Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen, Damon, 2012,  282 blz.

Scheele M. en Vermaas P.(red.), Handelingsontwerpers. Een wijsgerige visie op ingenieurswerk,  Damon, 2003.

Schopenhauer A., De kunst om gelukkig te zijn, Boom, 2011, 101 blz. 

Schopenhauer A.,  Middenstanders van de wetenschap. Over de universiteit, Wereldbibliotheek, 2008, 112 blz.

Schrevers P., Een kreet van geluk in de woestijn. Over de religieuze gevoelens van een kerkelijk ongelovige, VUBPRESS, 2007, 326 blz.  

Scruton R.,  Groene filosofie. Verstandig nadenken over onze planeet, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2012, 320 blz.

Sennett R. , De flexibele mens. Psychogram van de moderne samenleving, Byblos, 2000.

Simon C. ,  { De wereld tussen haakjes }. De mooiste zinnen uit de filosofie. Van Plato tot Sloterdijk,  Veen Magazines,  2003.

Simon C.,  En toen wisten we alles. Een pleidooi voor oppervlakkigheid, Ambo, 2011, 180 blz.

Smeijsters H., Autonomie. Hoe word ik een persoonlijkheid in een turbulente wereld?, Garant, 2010, 210 blz.

Snels B. (red.),  Vrijheid als ideaal, Sun, 2005, 224, blz.

Solomon R.C.,  Spiritualiteit voor sceptici,  Ten Have, 2004, 272 blz.

Stenger V.J.,   God. Een onhoudbare hypothese, Veen Magazines, 2008, 290 blz.

Stevens J. ,  Het filosofisch woordenboek. 30 wijzen over de zin van het leven, uitgeverij P, 2002.

Storme M.E.,  Tussen God en Caesar. Levensbeschouwelijke visies op staat, recht en civil society, Pelckmans, 2011, 102 blz.

Svendsen L.,   Filosofie van de verveling,  Agora, 2003, 203 blz.

Taccoen L.,  Op de plaats van de waarheid kan niet meer gesproken worden. De omkering van het goede in het kwade, Garant, 2007, 188 blz.

Tanghe P., Een goed leven. Gelukkig zijn in tijden van zinsverduistering, Lannoo, 2011, 304 blz.

Tanghe P.,  Toeterweltoe. Zin, onzin en waanzin van religie, Lannoo, 2008, 400 blz.

Taylor Ch., Wat betekent religie vandaag?,  Pelckmans / Klement, 2003

Torfs R. ,  Wie gaat er dan de wereld redden?, Van Halewyck, 2009, 256 blz. 

Torfs R.,  Lof der lankmoedigheid,  Van Halewyck, 2006

Toulmin S., Terug naar de rede, Agora/Pelckmans, 2001.

Valkenberg S.,  Het laboratorium in je hoofd of hoe filosofen te werk gaan, Ambo, 2006, 247 blz.

van Beek J. ,  Walther Rathenau. De missie van een onbegrepen Duits-Joodse Europeaan, Kok, 2003, 234 blz.

Van Belle H. en Van der Veken J. (red.),  Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid, Acco, 2008, 199 blz.

van den Berg F., Hoe komen we van religie af? Een ongemakkelijke liberale paradox, Houtekiet/Atlas, 2009. 156 blz.

Van den Bossche M.,  Het pathos van het denken. Opstellen over subjectiviteit en intersubjectiviteit,  Damon, 2003.

van den Berk Tj.,  Het numineuze,  Meinema, 2005, 300 blz.

Van Den Enden H.,  Ons levenseinde humaniseren. Over waardig sterven en euthanasie, VUBPRESS, 2004, 221 blz.

van der Burg W.,  De verbeelding aan het werk. Pleidooi voor een realistisch idealisme, Agora, 2001

Vanderhoydonks M.,  Taalmisbruik,  Garant, 2005, 233 blz.

van der Poel H., Tijd voor vrijheid. Inleiding tot de studie van de vrijetijd, Boom, 1999

Van der Veken J. en Van Belle H. (red.),  Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid, Acco, 2008, 199 blz.

van der Wal K., Humaniteit. Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds humanisme, Klement/Pelckmans, 2008, 90 blz.

van der Wal K.,   Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden, Klement/Pelckmans, 2008, 245 blz.

van der Wal K. en Goudzwaard B. (red.), Van grenzen weten. Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid, Damon, 2006,  231 blz.

van der Wal K.  (red.),  Vrijheid, Gelijkheid, broederschap? Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse Revolutie,  Damon, 2004,  155 blz.

Van de Voorde M.,  Geloof & politiek. Een vis op een fiets?,  Davidsfonds Leuven, 2009, 95 blz.

Van de Voorde M.,  Over geloof en rede, lannoo, 2008, 126 blz.

van Dijk J.J.M., Slachtoffers als zondebokken, Maklu, 2008, 184 blz.

van Dijk P.,  Normen en Waarden voor beginners,  Uitgeverij M., 2004, 144 blz.

van Erp St.(red.),  Trouw aan Gods toekomst. De blijvende betekenis van Edward Schillebeeckx, Boom, 2010, 167 blz.

Van  Gerwen J.,  Onderweg. Over de navolging van Christus in de 21ste eeuw, Lannoo, 2003

Van Gorp L. (red.),  Kleur geven aan de grijze massa. Ethische vragen over dementie en euthanasie, Garant, 2006, 205 blz.

Van Gunsteren H,  Vertrouwen in democratie. Over de principes van zelforganisatie. Ambo, 2006, 207 blz.

Vanheeswijck G.,  Tolerantie en actief pluralisme. De afgewezen erfenis van Erasmus, More en Gillis,  Pelckmans/Klement, 2008, 112 blz.

van Holthoon F.L. ,  Hume. Leven en werk, Klement/Pelckmans, 2009, 224 blz.

Van Kerckhove C. &   Easton M.(red.), Hoezo democratie? De spanning tussen vrijheid en gelijkheid, Epo, 2001.

van Leeuwen B.,  Erkenning,  identiteit  en  verschil. Multi-culturalisme en leven met culturele diversiteit, Acco, 2003, 291 blz.

Van Munster H.,  Wijsheid van Kierkegaard, 365 teksten voor elke dag van het jaar, lannoo, 2006, 339 blz.

van Reusel W.,  Leven met de ander. Over vriendschap en verdraagzaamheid,  Davidsfonds, 2004,  176 blz.  

Van Riel G.  m.m.v  Claessens G,  Wijsbegeerte. Een historische inleiding, Universitaire Pers Leuven, 2011, 240 blz.

 van Riesen J.,  Vreemdgang. Filosoferen aan de grens,  Klement, 2007, 160 blz.

Van Sevenant A.,  Levenswerk. Filosofie en aanvaarding,  Garant, 2009, 153 blz.

van Veghel H. (red.), Waarden onder de meetlat. Het Europese waardeonderzoek in discussie, Damon/CWL, 2002.

van Velthoven P., Raymond Aron. Het verantwoorde engagement, Uitgeverij Aspekt, 2005, 261 blz.

Van Velzen J.,  Beter leren denken,  Garant, 2012, 151 blz.

van Woudenberg R., Als ik in Bagdad was geboren, was ik moslim geweest. Filosofische columns, Uitgeverij Ten Have, 2007, 176 blz.

van Woudenberg R., Willemsen M. & Buijs G.J.(red.),  Het nut van de filosofie,  Damon, 2004,  204 blz.

Verachtert J.,  God heeft een brede rug. De zoektocht van een religieus agnost, Cyclus - Garant, 2009,  205 blz.

Verbrugge H, Slechts één woord van de macht verwijderd. Over macht, methodiek en loyaliteit, Roularta Books, 2008, 140 blz.

Verbrugh H.S. &  Kips M.,  Al te naïeve geneeskunde? Materiaal voorn de vorming van een oordeel over alternatieve geneeswijzen, Klement, 2004, 222 blz.

Vergeer Ch.,  De kunst van de stilte, Lannoo, 2008, 160 blz.

Vermeersch E., Atheïsme, Luster, 2010, 62 blz.

Vermeersch E. & Braeckman J., De rivier van Herakleitos. Een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte, Houtekiet, 2008, 440 blz.

Verkuylen A. & van Raay R. ,    ‘(…)’ Niets dan de waarheid. Klein filosofisch citatenboek, Agora, 2002.

Verstraeten G. & Verstraeten W.,  Mijn thuisplek? Landethiek over geborgenheid en dreiging van ruimte-tijd en diversiteit, Damon, 2010, 352 blz.

Vincent H.R.,  Ons wereldbeeld en het integrale denken. Op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap,   Agora,  2000.

Visser ’t Hooft H.,  Het recht van de toekomst. Over morele aspecten van duurzaamheid, Klement, 2006, 96 blz.

Vogt M., Handboek filosofie, Rebo productions, 2005, 263 blz.

Vosman F.J.H.&   de Wit Th.J.A (red.), De nieuwe achteloosheid, Agora, 2001

Walravens E.,  De verwondering. Een geschiedenis van de westerse filosofie van Thales tot Nietzsche, VUBPRESS, 2011, 237 blz.

Walravens E.  (red.),  Liefde in meervoud.  Studies over de visies op de intersubjectiviteit in het westerse denken, Volume 2, VUBPRESS, 2001.

Welten R.,  Zinvol Geweld. Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme, Klement, 2006, 175 blz.

Weyemberg M., Techniek en macht. De onvoorstelbaarheid van de toekomst, Academiae Analecta KVAB, 2001.

Wiersma J.,  Goede machten. Ethiek in een boze en broze wereld, Damon, 2004,  184 blz.

Wijkmark C.-H.,  De moderne dood,  Ambo, 2006, 90 blz.

Wils J.P.,  De plaats van de mens. Ethische studies over zintuiglijkheid, Damon, 2002.

Wils K.,  De omweg van de wetenschap. Het positivisme en de Belgische en Nederlandse intellectuele cultuur 1845-1914, Amsterdam University Press, 606 blz.

Wit E., e.a. (red.),  De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid, Sun, 2007, 239 blz.  

Woldring H.E.S.  Faust & levenskunst.  Praktische filosofie van Goethe, Veen Magazines, 2005, 187 blz.

WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), Waarden, normen en de last van het gedrag, Amsterdam University Press, 2003, 296 blz.

WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), redactie P.T. de Beer en C.J.M. Schuyt,   Bijdragen aan waarden en normen, Amsterdam University Press, 2004, 408 blz.

WRR-verkenningen, - van den Brink G.- , Schets van een beschavingsoffensief. Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland,  Amsterdam University Press, 2004, 214 blz.

XX,  Verbeelding van Kennis,  Jaarboek KennisSamenleving, 2, 2006, Aksant, 2006, 220blz.  

Zijderveld A.C. & Berger P.L., Lof der twijfel. Hoe we overtuigingen kunnen koesteren zonder daarbij fanatiek te worden, Uitgeverij Cossee, 2010, 204 blz.

Zijlstra O , Dilemma’s. Een kortere inleiding in de filosofie, Damon, 2003, 77 blz.