Klank & beeld

door het ouderskoor Waelrant

olv Geert Vanderoost

zaterdag 24 maart 2012 om 20 uur

zondag 25 maart 2012 om 15 uur

Zaal de Vesper, Te BOelaerlei 9, 2140 Borgerhout

Inkom 6 euro       Voorverkoop 5 euro

kaarten: lievanmechelen@skynet.be