Wekelijkse bijwerking :
11 juni 2015

Afdeling Begijnendijk-Betekom

BESTUURSZAKEN : nieuwsberichten   ( Voor meer informatie zie linken )


Nieuwsberichten ivm de dienstverlening aan onze bevolking :


Bestuurlijk Beleid.

Het statuut van de gemeentelijke mandatarissen werd verbeterd door de lokale besturen de mogelijkheid te geven om de mandatarissen meer faciliteiten te verlenen en de presentiegelden aan te passen. Het VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) heeft deze documenten uitgebreid op haar website geplaatst. 

Begijnendijk heeft eind 1998 haar personeelsbehoefteplan volgens de krachtlijnen van minister Theo Kelchtermans van 14 juli 1993 dan toch goedgekeurd. Het plan voorziet in een groter personeelskader met bijhorende functiebeschrijvingen, een evaluatiesysteem, weddeherschalingen, bijkomende rechten en plichten inzake personeelsvorming...
Gezien de jaarlijkse personeelskost meer dan 51 % bedraagt van de totale jaarlijkse uitgave van de gemeente is het maar normaal dat wij voor u zorgen dat deze gelden besteed worden aan een efficiŽnte dienstverlening aan de bevolking. De toepassing van het personeelsbehoefteplan moet ervoor zorgen dat de dienstverlening aan de bevolking voortdurend kan verbeteren.
De uitvoering van het personeelsbehoefteplan volgt vanaf 1999 waardoor de uitgaven nog zullen stijgen. Wij volgen dit voor u op de voet in het belang van een goede dienstverlening aan de bevolking.
Hieronder volgt een kort overzicht van de cijfers :

Jaartal Personeelskost / totale uitgave Jaarlijkse personeelskost Totale jaarlijkse uitgave
2006      
2005      
2004     8.885.700,-euro of 355.400.000,-fr
2003     12.692.171,-euro of 507.680.000,-fr
2002     11.890.836,-euro of 475.000.000,-fr
1996 51,39 % 109.210.430,-fr 212.513.077,-fr
1990 46,97 % 071.681.973,-fr 152.612.257,-fr
1986 37,98 % 048.106.934,-fr 126.663.862,-fr

Bij decreet van 02 maart 1999 werd de Vlaamse Regering gemachtigd een coŲperatieve vennootschap  voor de werving en selectie van overheidspersoneel (Jobpunt Vlaanderen, Interleuvenlaan 62 Zone 2 te 3001 Heverlee. Tel. 016 / 39.47.76 FAX 016 / 39.47.75) opgericht met beperkte aansprakelijkheid. Ook gemeenten kunnen toetreden tot deze coŲperatieve vennootschap.

De Vlaamse Overheid en de lokale besturen willen in de toekomst beter samenwerken. Daartoe is het pact van 08 maart 1999 voorgesteld dat elke gemeente en / of OCMW mee kan onderschrijven. Het VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) heeft deze documenten uitgebreid op haar website geplaatst. 


Voor meer informatie zie linken


NAAR BOVEN

 

OVERZICHT