Wekelijkse bijwerking :
21 december 2009

 


Afdeling Begijnendijk-Betekom  

Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 2010

De Europese staats- en regeringsleiders hebben premier Van Rompuy gekozen als vaste voorzitter van de Europese Raad. Dat is een grote eer voor het land, voor onze partij en uiteraard voor Herman zelf. Herman Van Rompuy zet daarmee de lange traditie verder van christendemocratische leiders die hun stempel drukken op de Europese integratie.
CD&V Begijnendijk-Betekom is des te meer verheugd met de keuze voor Herman Van Rompuy omdat daarmee ‘iemand van bij ons’ de eerste President van Europa wordt. De ouders van Herman zijn immers hier geboren.Zij zijn nadien verhuisd naar Sint-Stevens-Woluwe.De laatste jaren van hun leven hebben ze verbleven in rusthuis ‘De Edelweis’ te Begijnendijk. Zijn vader Vic was vele jaren verbonden aan de KU Leuven als professor economie. Hermans tante Julia en oom Wim wonen nog in onze gemeente.
CD&V Begijnendijk-Betekom wenst Herman veel succes toe in zijn nieuwe functie. Europa is bij hem in goede handen.


ANNA DE ROOVER 100 JAAR
 

Op 13 december 2009 werd Anna De Roover uit de Baalsesteenweg 100 jaar.  Namens CD&V Begijnendijk-Betekom brachten enkele bestuursleden een bezoek aan Anna en werden welgemeende felicitaties overgebracht.  Een babbel over heden en verleden hoorde er uiteraard bij.  En bijna niet te vermijden : ook het fotoalbum werd uit de kast gehaald. Uiteraard werd er ook over politiek gepraat want Anna was het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Begijnendijk.  18 jaar lang, tot aan de fusie der gemeenten, heeft Anna een mandaat bekleed.  Nadien namen haar zonen de fakkel over.  Eerst diende Valère Discart zich aan als gemeenteraadslid, nadien zetelde zijn broer Herman in het gemeentebestuur en momenteel maakt Paul Discart deel uit van de OCMW-raad en het Vast Bureau.

Anna, CD&V is trots op haar oudste lid en wenst je van harte proficiat. 

Zie ook CD&V Vlaams-Brabant

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". (18-06-2001)
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - toepassen van de Wegcode : Wilt u alles weten over het verkeersreglement van A tot Z ? Overzicht van de verkeerstekens.
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpélaan, Betekomsesteenweg, Tremelosesteenweg, Aarschotsesteenweg, ...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een ( klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info en foto's

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoördinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het telefoonnummer 1700 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt / gepubliceerd eind 1998 en werd / wordt wekelijks geactualiseerd door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)
Zorg er voor dat u steeds de meest recente versie van Adobe Acrobat Reader hebt geïnstalleerd op uw computer voor het bekijken van *.pdf bestanden. U kan deze gratis afladen op http://get.adobe.com/nl/reader/