Wekelijkse bijwerking :
24 december 2005

 


 Afdeling Begijnendijk-Betekom

Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 2006

 • Tijdschrift WATER : nummer 20 van december 2005. Meer info (24-12-2005)

 • Batibouw : opent zijn deuren tussen 02 en 12 maart 2005. (24-12-2005)

 • Gemeenteraad : 29 december 2005 . Meer info (24-12-2005)

 • Milieuinfo : volledig vernieuwd en overzichtelijk. Meer info (19-12-2005)

 • Overzicht : zoekmachines + duizenden linken. (19-12-2005)

 • Trage wegen : praktijkboek voor lokale besturen kan u gratis afladen. Meer info (12-12-2005)
 • HOOP : of Help Ons Overwinteren in Pakistan. Solidariteitsactie opgezet door de Vlaamse media samen met het Rode Kruis Vlaanderen en Artsen Zonder Grenzen ten voordele van de slachtoffers aardbeving in Pakistan. (12-12-2005)
 • Gemeenten ontdekken fiscale spitstechnologie: aldus een artikel in de krant De Morgen van 09 december 2005. Het aantal autonome gemeentebedrijven, fiscale constructies waarmee gemeenten BTW kunnen recupereren, is het afgelopen jaar opvallend gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden die De Morgen kon inkijken. Of het nu voor de exploitatie van het lokale zwembad of de bouw van een nieuw dienstencentrum is, de lokale besturen lijken de weg naar de fiscale spitstechnologie gevonden te hebben. Ze richten een autonoom bedrijfje op dat onder hun toezicht een bepaalde taak uitvoert. Het grote voordeel is dat een bedrijf de betaalde BTW kan recuperen, iets wat een lokaal bestuur niet kan. Het principe van de autonome gemeentebedrijven bestaat al meer dan tien jaar, maar pas onlangs hebben consultancybureaus zich op de zaak gegooid. De constructies blijken volkomen wettelijk te zijn. Alle Vlaamse gemeenten samen kunnen op die manier jaarlijks ettelijke miljoenen euro's besparen. Meer info (12-12-2005)
 • Openbaarheid van bestuur :  Jaarverslag 2004-2005. De beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur legde op 9 december 2005 haar jaarverslag 2004-2005 voor aan de Vlaamse Regering. Het jaarverslag geeft een benaderend overzicht van de aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten (passieve openbaarheid van bestuur) die tussen 1 juli 2004 en 30 juni 2005 werden geregistreerd en verwerkt. De beroepsinstantie verzamelde daarvoor gegevens bij de verschillende overheidsinstanties waarop het openbaarheidsdecreet van toepassing is: het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse openbare instellingen, het Vlaams Parlement, de provinciale overheden, lokale overheden.
  Wat betekent openbaarheid voor mij als burger ? Heb ik toegang tot milieuinformatie ? Ook de gemeenten en provincies zijn onderworpen aan de toepassing van dit decreet. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur en de begeleidende omzendbrief van 4 juni 2004 zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2004. Dit decreet treedt in werking op 01 juli 2004.
  Zie websites : ABA (Administratie Binnenlandse Aangelegenheden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) + ABA regelgevingVVSG  Meer info (12-12-2005)
 • Ruimtelijke Ordening : atlas van de woonuitbreidingsgebieden van alle gemeenten in het Vlaamse gewest. Meer info (05-12-2005)

 • Mobiliteitsconvenants : de Mobiliteitsbrief nr 71op MobielVlaanderen bevat de relatie tussen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Meer info (05-12-2005)
 • UNIZO heeft duidelijke verwachtingen van de gemeenten voor de lokale economie. Meer info (05-12-2005)

 • E-government Awards : donderdag 1 december 2005 worden voor de tweede keer de E-gov Awards uitgereikt tijdens het TMAB e-gov congres georganiseerd door Agoria. De steden Antwerpen (ABC), Leuven (e-loket) en Vilvoorde (klantenserviceamanagementsysteem) zijn genomineerd voor deze Award. De winnaars van de E-gov Awards. Meer info (05-12-2005)

 • Restafval : uit cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) voor 2004 blijkt dat Begijnendijk 73,37 kilogram restafval per inwoner produceert. Begijnendijk scoort gedurende meer dan 5 jaar het best in Vlaanderen op dit gebied. Deze verdienste is grotendeels aan u als inwoner toe te schrijven maar tevens aan mevrouw Magda Van Goolen die zich gedurende meer dan 10 jaar heeft ingezet voor een beter leefmilieu. Maar dat Begijnendijk de meest milieubewuste gemeente van Vlaanderen is, durven wij echter niet stellen. Onze waterlopen zijn zeer sterk vervuild zoals u op deze foto's kunt zien. Meer info (28-11-2005)

 • Kind en Gezin : de vaccinatiedatabank van Kind en Gezin is midden november 2005 op een VN-wereldconferentie over de geÔnformatiseerde maatschappij voorgesteld als modelproject voor de hele wereld. Meer info (21-11-2005)

 • Richtsnelheid 70-50-30 km/uur : vanaf midden oktober 2005 toegepast door de gemeente Tremelo. Volgt Begijnendijk ? Meer info (14-11-2005)
 • Stedenbouwkundige vergunningen : de stad Vilvoorde en de gemeente Avelgem mogen vanaf 01 november 2005 als eersten zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen verlenen volgens het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening. Dit zijn niet toevallig twee gemeenten met CD&V in de meerderheid. Meer info (07-11-2005)

 • Gemeentedecreet : op 06 juli 2005 definitief goedgekeurd in Vlaams Parlement. Commentaar VVSG + toelichting in het juni- en oktobernummer van Binnenband  (01-11-2005)

 • Gemeentefonds : hoeveel gaat tussen 2006 en 2010 uit het Gemeentefonds naar de gemeente en het OCMW ? Zie tevens VVSG + MVG . Meer info (01-11-2005)

 • Het groene boekje van de Nederlandse Taal online. Meer info (24-10-2005)

 • Vlaanderen Kiest : vooorbereidingen gemeente- en provincieraadsverkiezingen oktober 2006. (24-10-2005)

 • Energie : voor wie wil bouwen of verbouwen en zuinig wil omspringen met energie is er een nieuwe brochure beschikbaar. Vanaf 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving voor particulieren van toepassing. Zie tevens publicaties. Meer info (17-10-2005)

 • Toegangscontrole webtoepassingen : de Vlaamse overheid heeft ACM of Access Control Management in gebruik genomen om bezoekers te authentificeren, identificeren en autoriseren. Zie tevens VVSG. Meer info (10-10-2005)

 • Stookolie : voor de korting op uw factuur => brandstofleveranciers, FOD Economische Zaken (Hermes) en FOD FinanciŽn met vragen en antwoorden. Informatie over energiesparenMeer info (03-10-2005)

 • Luchtkwaliteit : Vlaamse normen voor gezonde lucht op school bestaan wel. Meer informatie : gezondmilieu + medische milieudeskundigen. Meer info (03-10-2005)
 • Betalen voor wegeninfrastructuur ? op initiatief van de Vlaamse regering richt de SERV een maatschappelijk debat in. Meer info (26-09-2005)
 • De Post : u kan zelf nagaan wanneer de brievenbus wordt gelicht en welke postzegels u dient te plakken op uw briefwisseling nationaal, internationaal,... Meer info (26-09-2005)

 • Open bedrijvendag op zondag 02 oktober 2005. Meer info (26-09-2005)

 • Publicaties van de Vlaamse overheid kan u online bestellen. Meer info (26-09-2005)
 • Vlaanderen gepeild 2005 inzake cultuur, burgerschap, gebruik auto,... Meer info (26-09-2005)
 • Elektronische identiteitskaart : op 14 oktober 2005 vindt in de Heizelpaleizen een contactdag plaats over de plannen die de Federale Overheid heeft voor de nabije toekomst. Meer info (19-09-2005)

 • Veilig chatten : met gebruik van de elektronische identiteitskaart. Meer informatie (19-09-2005)
 • Basisonderwijs : gids voor ouders met onder andere de rechten en plichten van kinderen en hun ouders. Meer info (12-09-2005)
 • Stedenbouwkundig attest : nieuwe regels voor de aanvraag van een attest zijn bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 01 juli 2005 tot bepaling van de nadere regels voor de aanvraag en de afgifte van het stedenbouwkundig attest, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23.08.2005. Meer info (12-09-2005)

 • Kwaliteitsvol vergaderen : met tips voor een beter vergaderrendement. Meer info (12-09-2005)

 • Integraal waterbeleid en -beheer : op initiatief van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, is op 09 september 2005 door de Vlaamse regering een besluit goedgekeurd mbt structurele aanpak voor de Vlaamse waterproblemen. Meer info (12-09-2005)
 • 30-km zone : vanaf 1 september 2005 zijn alle schoolomgevingen verplicht "zone 30". Meer info (05-09-2005)
 • Rijbewijs : vanaf 5 september 2005 wordt het theoretisch en praktisch examen voor het behalen van het rijbewijs gewijzigd. Meer info (05-09-2005)
 • "Open Monumentendag" : 17de Open Monumentendag Vlaanderen op zondag 11 september 2005. Meer info (05-09-2005)

 • Week van vervoering tussen 16 en 22 september 2005. Al 10 jaar lang brengt de campagne veilige en duurzame mobiliteit onder de aandacht. Meer info (29-08-2005)
 • Energie : niet alleen oktober is de maand van energiesparen : informatie over subsidies, rationeel energieverbruik,... Meer info (29-08-2005)
 • Week van het bos van 03 tot en met 09 oktober 2005. Meer info (29-08-2005)
 • Verkeersveiligheid : actieplannen 2005. Meer info (15-08-2005)
 • Studietoelagen : aanvraagformulieren en toelichting (08-08-2005)
 • Vlaams Indicatorenboek 2005 : voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Meer info (08-08-2005)
 • Milieujaarprogramma 2005 : Vlaanderen beschikbaar via de website milieubeleidsplan. Meer info (08-08-2005)
 • Begroting 2006 : instructies voor het opstellen van de begroting, budgetten en meerjarenplannen voor de gemeenten en OCMW's. Meer info (08-08-2005)

 • Administratieve sancties : het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap stelt een modelreglement mbt gemeentelijke administratieve sancties ter beschikking. Meer info (08-08-2005)

 • Begijntjesroute : deze jaarlijks terugkerende recreatieve en gezonde uitstap met de fiets in en om onze landelijke gemeente is aan zijn 12e editie toe. Neem hieraan deel op 21 augustus 2005. (15-08-2005)
 • Jeugdvakanties en sportkampen : de kosten zijn voortaan fiscaal aftrekbaar . Meer info (08-08-2005)
 • Bouwpremie : de premiezoeker brengt u hopelijk op het juiste spoor ivm mogelijke premies voor het bouwen / verbouwen / huren /kopen van een woning. Gezien de ingewikkeldheid van de verschillende procedures is het aangewezen dat u informatie vraagt via de gemeentelijke diensten. Meer info (08-08-2005)

 • Omwille van onderhoudswerkzaamheden bij de provider was onze website tussen 07 juli 2005 om 15 uur en 12 juli 2005 om 11 uur niet toegankelijk, waarvoor onze verontschuldiging. Provider http://www.scarlet.be heeft Tiscali overgenomen. URL van onze website blijft : http://home.tiscali.be/waterloo/waterloo (18-07-2005)

 • 100-jarigen hebben het in Begijnendijk nog altijd naar hun zin zoals Anna Aerts (18-07-2005)

 • Milieu-informatie makkelijker toegankelijk via Internet. Vergelijkbare verplichtingen worden op basis van het nieuwe Besluit van de Vlaamse regering opgelegd aan provincies en gemeenten, maar ook bv. aan polders en wateringen. (18-07-2005)

 • Gemeentedecreet : na jarenlange voorbereiding op 06 juli 2005 door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Er is dus bij de invoering van dit decreet nog hoop op een modern, democratisch en efficiŽnt beleid in onze gemeente. Zo heeft de gemeenteraad meer inzage / controle op de werking van het College van Burgemeester en Schepenen. De gemeentelijke administratie draagt een grotere verantwoordelijkheid. Een strategisch management door het invoeren van een meerjarenplanning vormt de basis voor het vastleggen van het jaarlijks budget.  Meer info (11-07-2005)

 • Jaarbeeld 2004 : van de bestuurlijke werking van de gemeenten, OCMWís, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en provincies. Zo lezen wij dat in Begijnendijk 60 personeelsleden zijn tewerkgesteld waarvan 19 vastbenoemd, 9 contractueel en 32 GESCO's. Meer details => FinanciŽn, personeel, onteigeningen, ... (04-07-2005)  Meer info (04-07-2005)

 • Wegen Vlaanderen :  verkeerslichten aangepast aan voetgangers en openbaar vervoer, verkeerstellingen 2004,... Meer info (04-07-2005)

 • Zwembad : het gerenoveerde zwembad Dommelslag dat de gemeenten Overpelt en Neerpelt samen met de private sector in een PPS-project in exploitatie hebben kan als een voorbeeld gesteld worden. Meer info (04-07-2005)

 • Personeelsbeleid : het beleidsrapport 2004 personeel en organisatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info (04-07-2005)

 • Organisatie van de Vlaamse overheid : De Vlaamse Regering keurde vrijdag 3 juni 2005 een ontwerpbesluit goed dat de toekomstige organisatiestructuur van de Vlaamse administratie juridisch vastlegt. Zie ook de organogrammen. (04-07-2005)

 • Milieu-inspectie : U kan het volledig verslag 2004 hier afladen. (04-07-2005)

 • Aangifte personenbelasting : uitstel tot 31 augustus 2005 voor het indienen van uw belastingsaangifte inkomsten 2004 - aanslagjaar 2005. Meer info (04-07-2005)

 • Belastingsverminderingen : energiemaatregelen zijn voor 40% aftrekbaar van uw personenbelasting. Zie FOD Economische Zaken. Meer info (04-07-2005)

 • Verkeerscentrum : vanaf vandaag kan u van de autosnelwegen rond Antwerpen en Brussel rechtstreekse camerabeelden bekijken.Meer info (27-06-2005)

 • Zwerfvuil : in de maand juli 2005 start een nieuwe campagne langs de autosnelwegen "Zwerfvuil achtervolgt ons langer dan je denkt". Meer info (27-06-2005)

 • Indigov Monitor Lokale Besturen 2005 : begin 2005 onderzocht INDIGOV (spin-off van de KULeuven) de websites van de 308 gemeenten in Vlaanderen en 19 gemeenten in het Brussels Gewest. De tien best gerangschikte websites zijn van de gemeenten :
  1) http://www.evergem.be  2) http://www.olen.be  3) http://www.zomergem.be  4) http://www.leuven.be  5) http://www.kampenhout.be  6) http://www.antwerpen.be  7) http://www.zoersel.be  8) http://www.gent.be  9) http://www.oostende.be  10) http://www.harelbeke.be  (27-06-2005) 

 • Zonevreemde terreinen en gebouwen : op de gemeenteraad van 26 mei 2005 werd het ontwerpplan van het BPA zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport- , recreatie- en jeugdactiviteiten voorlopig aangenomen. Tussen 20 juni en 19 juli 2005 loopt het openbaar onderzoek waarbij u advies / bezwaren kan indienen bij het gemeentebestuur Begijnendijk. Het ontwerpplan ligt in die periode ter inzage op de technische dienst van de gemeente.Meer info (06-06-2005)

 • Waterbeleid : in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid keurde de Vlaamse regering op 8 april 2005 de waterbeleidsnota goed. Meer info (06-06-2005)

 • Wetsmatiging : u kan o.a. de leidraad en de checklist formulieren hier afladen . Meer info (30-05-2005)

 • Milieu : handboek 'Vismigratie, een handboek voor herstel in Vlaanderen en Nederland'.Meer info (30-05-2005)

 • Federaal : In het kader van het officiŽle programma van 175 jaar BelgiŽ en 25 jaar federalisme, organiseert het VBO, in samenwerking met de Kanselarij en Brussels Expo, van 22 tot 26 juni 2005, in paleis 5 van de Heizel, een eerbetoon aan 175 bedrijven die in hun gebied internationaal leadership hebben verworven. Meer info (30-05-2005)

 • Legionella : het legionellabesluit opgeschort. De legionellabacterie is gevaarlijk. We moeten besmettingen zeker proberen te voorkomen. Voor voetbalclubs, maar ook voor andere sportverenigingen en openbare instellingen met eigen sanitaire infrastructuur, is de kost ten gevolge van dit besluit aanzienlijk. Alleen het beheersplan kost al tussen de 1.000 en de 1.500 euro. Meer info (30-05-2005)

 • Onderwijs : de leerkrachtendatabank is vanaf 13 juni 2005 bereikbaar via www.vdab.be en via onderwijs.vlaanderen.be. Meer info (30-05-2005)

 • De Post : via de e-Shop kan u postzegels aanschaffen, wenskaarten versturen,... Meer info (30-05-2005)

 • Sluikstorten : Zo'n honderd nieuwe Vlaamse ambtenaren mogen binnenkort sluikstorters beboeten. Sluikstorters kunnen een boete krijgen van 150 tot meer dan 2.000 euro. Meer info (23-05-2005)

 • Natuurrapport : Op 18 mei 2005 overhandigt Eckhart Kuijken, algemeen directeur van het Instituut voor Natuurbehoud, het tweejaarlijkse Natuurrapport editie 2005 aan de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur. Meer info (23-05-2005)

 • Kwaliteit : de gemeente Aalter (18.742 inwoners) beschikt sedert 03 juli 2000 als eerste ťn enige van de 308 gemeenten in Vlaanderen over een ISO-certificaat. Eerst werd door de gemeente voor een periode van drie jaar een ISO-9002:1994 behaald en nadien een ISO-certificaat conform de ISO-9001:2004. Een voorbeeld en toonbeeld van klantgerichtheid van het gemeentepersoneel. Wie doet hen dit na ??? Meer info (23-05-2005)

 • Informatica : dinsdag 12 april 2005 is door de Federale regering een eerste lijst van open standaarden goedgekeurd. De website http://www.belgif.be is gewijd aan de interoperabiliteit in het kader van e-government. Meer info (09-05-2005)

 • De St-Luciakerk te Begijnendijk, gebouwd in 1955, werd na 50 jaar feestelijk ingepakt. Zie foto (02-05-2005)

 • Electriciteit : op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister bevoegd voor Energie, heeft de Vlaamse Regering op 29 april 2005 een voorontwerp van besluit goedgekeurd.  Daardoor zal u voor het volledige energieverbruik tijdens het weekend vanaf 1 januari 2006 van het goedkopere nachttarief kunnen genieten. Meer info (02-05-2005)

 • Riolering : Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering op 29 april 2005 een wijziging aan het subsidiebesluit inzake gemeentelijke rioleringen en voor de bouw van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van maximum 2.000 inwonerequivalenten goedgekeurd. Bovendien wordt de vereiste van een gemeentelijke verordening betreffende regenwatervoorzieningen (hemelwaterputten, infiltratie.) geschrapt, aangezien dit nu voor heel Vlaanderen geregeld wordt via een gewestelijke verordening. Dit betekent een administratieve vereenvoudiging. Meer informatie (02-05-2005)

 • Webgids : een gids voor webredacteurs van de Vlaamse overheid die ook voor lokale besturen nuttig kan zijn. (02-05-2005)

 • Websites : Indigov te Leuven onderzocht in maart 2005 de gemeentelijke websites en bevestigt, volgens de VVSG, de nood aan interbestuurlijke samenwerking op het vlak van e-government. Meer info (02-05-2005)

 • Wegenvignet : Kathleen Van Brempt, Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit, liet een verkennende studie uitvoeren mbt de invoering van het wegenvignet. (02-05-2005)

 • Week van de zachte weggebruiker tussen 4 en 15 mei 2005 : milieuvriendelijk naar school. Meer info (02-05-2005)

 • Administratieve vereenvoudiging : de kenniscel Wetsmatiging van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap roept Steden en Gemeenten op projecten in te dienen in verband met administratieve vereenvoudiging. Meer info (25-04-2005)

 • Verbeterprojecten Federale Overheid : sinds 2000 werden er in het kader van de modernisering van de Federale Overheid een twintigtal verbeterprojecten van het type BPR, "Business Process Reengineering", opgestart. De Federale Overheid organiseert een evenement op 12 mei 2005 waarbij de resultaten van de lopende projecten worden toegelicht en een blik op de toekomst wordt geworpen. U vindt er tevens een zeer interessante brochure over de verbeterprojecten.  Meer info (25-04-2005)

 • Klachtendecreet : de Vlaamse Ombudsdienst heeft op 20 april 2005 het jaarverslag 2004 in het Vlaams Parlement gepresenteerd. (25-04-2005)

 • Milieu : Vlaams minister van Leefmilieu en Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) heeft een subsidieprogramma opgemaakt voor wegen- en rioleringswerken van 2006 tot 2010. Onze inspanningen vanaf 1995 voor het aanleggen van riolering en kollektoren beginnen stilaan vruchten af te werpen. Meer info (18-04-2005)
  Volgende projecten in Begijnendijk kunnen in het eerste kwartaal van 2006 op Vlaams overheidsgeld rekenen :

  • doorsteek en aanleg riolering onder kruispunten Liersesteenweg met de Haltestraat en de Kerkstraat : 295.000 euro

  • Waterstraat en Liersesteenweg (van Waterstraat tot Nonnenhoefstraat Aarschot) : 1.668.125 euro

 • Ruimtelijke ordening : steden en gemeenten krijgen uitstel tot 1 mei 2007 voor het opmaken van het gemeentelijk structuurplan, het vergunningenregister, het plannenregister en het register van de onbebouwde percelen. Meer info (18-04-2005)

 • Milieuzorg : totaal vernieuwde website ivm interne milieuzorg bij de Vlaamse overheid. Meer info (18-04-2005)

 • Basisonderwijs : "Schooldirectie van de Gemeentelijke Basisschool te Begijnendijk onder vuur", aldus het Nieuwsblad van 13 april 2005. Zie enig agendapunt van de gemeenteraad van 11 april 2005. Meer info (18-04-2005)

 • Administratieve sancties : het K.B. van 5 december 2004 m.b.t. gemeentelijke administratieve sancties is gepubliceerd in het Staatsblad.van 29 december 2004 en treedt in werking op 01 april 2005. Het besluit omvat de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren die de gemeenteraad kan benoemen om overtredingen vast te stellen, moeten voldoen. De gemeenten kunnen dan sneller en efficiŽnter de strijd tegen de ękleine criminaliteitĽ op hun grondgebied aanbinden.Zij kunnen ook tegen bepaalde verstoringen van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de openbare rust alsook de openbare overlast op hun grondgebied optreden. Dit besluit kan u ook hier afladen. De omzendbrief administratieve boetes kan u afladen van de website van de VVSG. De provincie Vlaams-Brabant publiceert een zeer uitgebreide informatiebrochure met model politieverordening. De provincieraad Vlaams-Brabant heeft twee provinciale ambtenaren aangewezen voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve geldboete. Zij staan ter beschikking van de gemeenten die hierom verzoeken.(18-04-2005)

 • Webrichtlijnen Overheid in Nederland : richtlijnen voor de toegankelijkheid en duurzaamheid overheidswebsites. Meer info (11-04-2005)

 • Advies Overheid Nederland : het programmabureau Advies Overheid.nl draagt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met raad en daad bij aan een via internet toegankelijke overheid. Meer info (11-04-2005)

 • Restafval : wist u dat de gemeente Begijnendijk met 75 kg restafval per inwoner en per jaar opnieuw het best scoort in Vlaanderen. Restafval is de som van het gewoon huisvuil, het grof huisvuil, gemeentevuil en het PMD-residu (materiaal dat fout in de PMD-zak zit. Meer info (11-04-2005)

 • Repertorium : een adresboek van 249 bladzijden van de Federale Overheid met namen, adressen, telefoonnummers en webadressen van ambassades, internationale instellingen, federale en gewestelijke overheden. (11-04-2005)

 • De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie publiceerde de lijst van de hypermarkten, supermarkten en superetten in BelgiŽ met hun verkoopsoppervlakte. Meer info (11-04-2005)

 • E-government : totaal vernieuwde website met uitgebreide informatie. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info (11-04-2005)

 • Administratieve sancties : het K.B. van 5 december 2004 m.b.t. gemeentelijke administratieve sancties is gepubliceerd in het Staatsblad.van 29 december 2004 en treedt in werking op 01 april 2005. Het besluit omvat de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren die de gemeenteraad kan benoemen om overtredingen vast te stellen, moeten voldoen. De gemeenten kunnen dan sneller en efficiŽnter de strijd tegen de ękleine criminaliteitĽ op hun grondgebied aanbinden. Zij kunnen ook tegen bepaalde verstoringen van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de openbare rust alsook de openbare overlast op hun grondgebied optreden. Dit besluit kan u ook hier afladen. De omzendbrief administratieve boetes kan u afladen van de website van de VVSG. Meer info (11-04-2005)

 • Vlaanderendag : de Vlaamse Overheid opent haar deuren voor het publiek tijdens de Vlaanderendag op 24 april 2005. Meer info (11-04-2005)

 • Vereenvoudiging Administratie en Administratieve Vereenvouding : moet het nog gezegd worden "De Burger" kan niet meer volgen. Zowel overregulering als een complexe administratie zijn twee zaken waar "De Burger" zich terecht aan stoort. De kenniscel Wetsmatiging en Kafka proberen iets te veranderen aan Administratieve Vereenvoudiging : zie vorming, publicaties zoals checklist aanmaak formulieren,... maar hoe ver staat het met de Vereenvoudiging Administratie ? Waar moet u terecht voor wat ? Eťn loket ? probeert u maar eens : gemeente Begijnendijk ? => intercommunale Interleuven ? => provincie Vlaams-Brabant ? => Vlaanderen ? => Federaal ? => Europa ? Meer info (04-04-2005) 

 • Integraal waterbeheer : de VMW of Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening verzorgt de huisaansluiting voor drinkwater maar tevens de aansluiting voor het rioolwater. De VMW verleent deze dienst reeds voor 13 gemeenten in de Provincie Vlaams-Brabant. Meer info (28-03-2005) 

 • Informatiebeheer : ADM of Antwerp Digital Mainport heeft een gedragscode opgesteld die vrij te raadplegen is. De voorwaarde om de code te gebruiken is een bronvermelding. Meer info (28-03-2005)

 • Op zondag 24 april 2005 heet de Vlaamse overheid u van harte welkom op de vierde editie van Vlaanderendag. (28-03-2005)

 • Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, op het internet. (28-03-2005)

 • Ruimtelijke Ordening : voor het ontsluiten van luchtfoto's, kadastrale kaarten, vergunningengegevens, milieugegevens,... koos de gemeente Begijnendijk voor de GIS raadpleegomgeving Flexiweb van GIM te Heverlee. Meer info (21-03-2005)

 • Verkeer : U ontvangt elke (week)dag gratis actuele verkeersinformatie per e-mail van het Verkeerscentrum Vlaanderen. Meer info (21-03-2005)

 • EfficiŽntie en Effectiviteit bij de Overheid : op de website van de VVSG vindt u de Inaugurale rede in het kader van de Belgische Francqui Leerstoel 2004-2005 aan de Universiteit Antwerpen. Antwerpen, 16 februari 2005. Meer info (21-03-2005)

 • Dienstverlening : de gemeente Aalter is de eerste gemeente in Vlaanderen met een ISO 9000 certificaat. De gemeenteraad besliste op 12 mei 1998 om gebruik te maken van de ISO 9000:1994 norm om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te structureren en te waarborgen. Op 3 juli 2000 behaalde het gemeentebestuur het ISO-9002:1994-certificaat met een geldigheidsduur van drie jaar, mits drie externe gunstige nacontroles om de negen maanden. In het jaar 2000 kwam de nieuwe norm, ISO 9001:2000, in voege welke door de gemeente Aalter op 1 juli 2003 werd behaald. Deze nieuwe norm richt zich hoofdzakelijk naar klanttevredenheid. De burger wordt nog meer als klant gezien en de dienstverlening dient nog meer kwaliteitsvol te zijn. Meer info (21-03-2005)

 • Dienstverlening : de Vlaamse regering keurde het voorontwerp van Gemeentedecreet goed. U kan de memorie van toelichting + het voorontwerp van decreet afladen op de website van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Zie persbericht Vlaamse Regering. (21-03-2005)

 • E-government : de gemeente Bornem kreeg de 'E-gov Award' van staatssecretaris voor Informatisering Peter Van Velthoven. Interactief kan u als inwoner van de gemeente Bornem digitaal verrichtingen doen voor : het huren van materieel door vooral jeugdverenigingen, aankoopsuggesties ter attentie van de bibliotheek, ... enz. Wie al een elektronische identiteitskaart heeft, krijgt via die kaart toegang tot het e-loket. Bornem is op dat vlak haantje-de-voorste in Vlaanderen. Wie de elektronische identiteitskaart nog niet heeft, kan via de website http://www.belgium.be van de federale overheid gratis een zogenaamde 'Fedict-code' aanvragen.. Meer info (14-03-2005)

 • Toerisme : De Fietseling is een jaarlijks terugkerende recreatieve uitstap waaraan de omliggende Steden en Gemeenten deelnemen. Meer info (14-03-2005)

 • E-government: presentaties van het symposium "Dienstverlening via e-government : bestekken op het internet, milieuloket, bouwen en wonen,..." van 14 februari 2005 georganiseerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info (14-03-2005)

 • Wegen : op 26 maart 2005 start de 2e fase van de werken aan de Antwerpse Ring. De website http://www.antwerken.be  vervangt vanaf 15 maart 2005 de vorige website http://www.werkenantwerpen.be . De site biedt voortaan nog meer actuele informatie over het Masterplan Antwerpen. Blikvangers zijn de werfinfo over de heropstart van de Ringwerken, 3D-beelden van de Lange Wapperbrug, dagelijkse newsflashes en een overzicht van alle Masterplanprojecten in tekst en beeld. (14-03-2005)

 • Wegen : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, heeft op woensdag 2 maart ll. het kwaliteitsmerk 2005 uitgereikt aan tien autosnelwegparkings in Vlaanderen die voldoen aan een nieuw kwaliteitssysteem. Meer informatie. (07-03-2005)

 • Dienstverlening : de VVSG of Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten publiceert een kalender met komende evenementen, vormingsdagen, cursussen,....(07-03-2005)

 • Milieu : Op de website milieuinfo van de Vlaamse Overheid onder milieuloket vindt u de nieuwe deelsite in verband met het integrale milieujaarverslag Vanaf 2005 zullen alle bedrijven en meldingsplichtige particulieren hun informatie- en meldingsplichten met betrekking tot milieu door middel van ťťn formulier (het Integraal Milieujaarverslag IMJV) kunnen uitvoeren, en vanaf 2006 ook via het internet. Hiervoor heeft de Vlaamse regering een besluit goedgekeurd. Meer info (28-02-2005)

 • FinanciŽn : Definitieve verdeling van de gelden uit het gemeentefonds 2004, zowel het gewone aandeel voor de gemeente, als het aandeel voor het OCMW. Meer info (28-02-2005)

 • Sociale woningen : Vandaag kan u het resultaat zien van de bouw van 8 kansarme woningen langs de Kleinesteenweg te Begijnendijk. De totale kostprijs bedraagt 840.000 euro of 33.885.000 oude Belgische franken ( 105.000 euro of 4.200.000 oude Belgische franken per woning) . Hiervoor heeft Marcel Van Dyck, gewezen voorzitter OCMW, reeds in het jaar 2000 het aanvraagdossier voor 60 % subsidie ingediend bij de bevoegde minister. De overige 40% betaalt het OCMW. Voor het aanleggen van de voetpaden voor de "Open Deur" op 06 maart 2005 trommelt het gemeentebestuur de hele ploeg op. Spijtig dat voor het herstellen van kleine putjes in de fietspaden langs de Kleinesteenweg er al meer dan 8 jaar geen werkvolk beschikbaar is. Meer info (28-02-2005)

  Verkeersveiligheid

  Dat wij ons, vooral als zwakke weggebruiker, niet veilig voelen in het verkeer is niet nieuw. Misschien val ik hiermee in herhaling, maar in onze plattelandsgemeente lijkt het eerder op een "verkeersjungle". Gezien overtredingen op het verkeersreglement (zie ook wegcode) de laatste 10 jaar niet meer beboet werden hanteren velen hun eigen "verkeersreglement". 
  Enkele voorbeelden:
  - parkeren in de dorpskern zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal;
  - laagvliegers op onze wegen; (18-06-2001)
  - hoe nobel de gedachte van de organisator van de jaarlijkse "Fietseling" op de 2e zondag van augustus ook mogen zijn, in Begijnendijk gedraagt de bezoekende automobilist aan de manifestatie zich onfatsoenlijk tov van de zwakke weggebruikers: parkeren op de fiets- en voetpaden in de Kerkstraat, Kleinesteenweg, Baalsesteenweg, Betekomsesteenweg, Dorpstraat, ... zodat fietsers en voetgangers zich op de rijweg dienen te bewegen, controlerende politie: nie gezien !!!  (12-08-2001)
  - ...
  Mogelijke acties of initiatieven:
  - toepassen van de Wegcode : Wilt u alles weten over het verkeersreglement van A tot Z ? Overzicht van de verkeerstekens.
  - gemeenten mogen zone-70 km op gewestwegen (zoals de Liersesteenweg) zelf aanduiden. De bevoegde minister is bereid om als begeleidende controlemaatregel te betalen voor de plaatsing van onbemande camera's langs gewestwegen op de plaatsen waar de gemeenten dit wensen (augustus 2001)
  - de Vlaamse Regering voorziet in 2001 meer dan 3,6 miljard frank voor de aanleg van fietspaden. Moet het immers nog gezegd worden dat de scheiding tussen snelheidsduivels en de zwakke weggebruikers op vele plaatsen dringend nodig is.(08-05-2001) 
  - wij vernemen met vreugde dat de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant in 2002 langs de Liersesteenweg vrijliggende fietspaden gaat aanleggen (kostprijs 60 miljoen frank). Waar blijven de initiatieven van de gemeente Begijnendijk ? (05-05-2001)
  - fietspaden (vooral Kleinesteenweg, Dorpstraat, Prof. Scharpťlaan, Tremelosesteenweg,...) moeten dringend hersteld worden. Het aantal putten in de fietspaden is niet meer te tellen. De aanleg van fietspaden kan tot 100% gesubsidieerd worden door het Vlaamse Gewest. Wij wensen een (klik hier en verder : weg > ruimte voetgangers en fietsers) veilige ruimte voor fietsers en voetgangers.(15-01-2000)
  - ... meer info en foto's

   

  Ruimte voor de zwakke weggebruiker

  Acties of initiatieven van andere organisaties:
  - de Nederlandse NCRV geeft met het verkeersmagazine "Blik op de weg" zeer nuttige informatie aan de weggebruikers. Het programma wordt uitgezonden elke vrijdagavond op Nederland 1. Een voorbeeld dat navolging mag genieten. (13-08-2001)
  - de provincie Limburg trekt 300 miljoen extra uit per jaar voor veiliger verkeer: 2 veiligheidscoŲrdinatoren per gemeente, 100 voltijdse politiemensen voor verkeerscontroles, 10 onderwijsmonitoren voor het geven van verkeerslessen, ...een voorbeeld !!! (03-10-2001) 

Disclaimer


"Do the right things before you do the things right"  

Met allerlei vragen over waar-wat-wie-hoe kan u terecht bij de infolijn van de Vlaamse Overheid op het gratis telefoonnummer 0800/30201 elke werkdag tussen 9 en 19 uur.
Deze infolijn loopt via het callcenter Sitel te Diegem waar medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap zijn ingeschakeld.

Deze website is aangemaakt / gepubliceerd eind 1998 en werd / wordt wekelijks geactualiseerd door : Wauters Louis, Kleinesteenweg 44 te 3130 Begijnendijk

louis1.gif (16758 bytes)

Aanbevolen minimum systeemvereisten :
minstens 256 kleuren,
800 x 600 schermresolutie of hoger en
een Browser versie 4.x of hoger
(Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator)

NOW_BUTT.GIF (840 bytes)          IE-STAT.GIF (975 bytes)