logo Vl@s

Welkom op de webstek van de Vlaamse Actieve Senioren Koksijde.

Contact

U hebt interesse?

Kom eens kennismaken met onze vereniging op één van onze activiteiten. De Gemeente Koksijde stelt ons de zaal “Kerkepanne” ter beschikking, gelegen Strandlaan 128 Sint-Idesbald. Wij bieden u een gratis drankje aan.

U wilt ons contacteren?

Mevr. Janine Jacquemyn - 058 51 62 23
(algemene leiding en planning - contacten met andere afdelingen en met gemeentelijke en provinciale overheden)
e-mail:

Mevr. Christine Bruynooghe - 058 51 93 34
(activiteiten - nieuwsbrief)
e-mail:

Dhr. Luc Vanden Berghe - 058 62 34 53
(ledenadministratie)
e-mail:

Dhr. Luc Buelens – 058 52 32 93
(boekhouding en financieel beheer)
e-mail:

U wilt lid worden?

Het lidmaatschapsgeld voor 2020 bedraagt € 20. Voor 2 of meer leden op hetzelfde adres bedraagt het lidmaatschapsgeld € 35.
In deze bijdrage zit een zeer nuttige "Lichamelijke Ongevallenverzekering" (€ 1,50).
Hoe?
Stort het bedrag op rekening BE05 4748 1867 4175 van VL@S Koksijde met vermelding van jouw naam of de namen.
U ontvangt dan elke maand de Nieuwsbrief met alle info.