Naam : De rotgans
Wetenschappelijke naam : Branta bernicla
Leefplaats : Hij broed meer in het noorden van Groenland en de Pooleilanden. In de winter meer langs de zuidelijke kant van de kust.
Grootte : ---
Kenmerken : Er zijn vier ondersoorten waarbij het voornaamste verschil ligt in de breedte van de witte band om de hals en de lichte of donkere kleur van de buik
Broedtijd : ---
Eieren : ---
Kuikens : ---
Opmerking : Gedurende de laatste 10-tal jaren is het aantal overwinterende vogels zeer hard gedaald, als gevolg van de kustwateren.