Nog geen foto gevonden

Naam : De Ross' gans
Wetenschappelijke naam : Anser rossii
Leefplaats : In de vrije Canadese natuur.
Grootte : ---
Kenmerken : Een duidelijk kenmerk is de blauwzwarte gloed langs de basis van de snavel.
Broedtijd : ---
Eieren : ---
Kuikens : ---
Opmerking : Soms vindt men deze kostbare soort bij de siervogelverzamelaars.