Nog geen foto gevonden

Naam : De kelpgans
Wetenschappelijke naam : Chloephaga Hybrida
Leefplaats : Aan de kust van Zuid-Amerika.
Grootte : ---
Kenmerken : ---
Broedtijd : --- dagen
Eieren : --- eieren
Kuikens : ---
Opmerking : Hij leeft van zeewier (of kelp). Vandaar zijn naam.