Naam : De grauwe gans
Wetenschappelijke naam : Anser anser
Leefplaats : Europa
Grootte : 85 cm
Kenmerken : Hun verenkleed is grauwbruin, maar de onderkant bleker met duidelijke zwarte vlekken. De tamelijk stompe snavel is orangegeel met een witte punt, de poten zijn min of meer vleeskleurig. Bij vergelijking tussen grauwe gans en rietgans vallen de donkere hals en de kop van de rietgans op, terwijl de grauwe gans vrij egaal van kleur is. Bovendien is de snavelpunt bij rietganzen zwart.
Broedtijd : 27-29 dagen
Eieren : 3-7 eieren / wit met een korrelig oppervlak
Kuikens : Groengeel met donkere poten en snavels.
Opmerking : Alle ganzen houden zich op in de omgeving van voedselrijk ondiep water, rietlanden, poelen en meertjes. Ze wensen een gevarieerde plantengroei. Gevangen grauwe ganzen kunnen binnen een jaar hun vliegvermogen verliezen. Zowel wildvang als fokproducten gaan gemakkelijk over tot broeden.