Nog geen foto gevonden

Naam : De dwerggans
Wetenschappelijke naam : Anser erythropus
Leefplaats : De dwerggans broedt in een smalle strook langs de poolcirkel van Noord-ScandinaviŽ tot het Tsjoekotski Schiereiland. Slechts enkele exemplaren van deze soort zal men aantreffen in de zwermen noordelijke ganzen die in West- en Midden Europa overwinteren, hun winterverblijf ligt oostelijker, voornamelijk in de buurt van de Kaspische Zee.
Grootte : Is het kleinste lid van het geslacht Anser. Volwassen vogels halen amper 2/3 van het formaat van de grauwe gans.
Kenmerken : Ze hebben een witte vlek op het voorhoofd, evenals de kolgans maar deze reikt bijna tot op de kruin.
Broedtijd : ---
Eieren : ---
Kuikens : ---