Toeristische Website Oud-Heverlee

Doode Bemde

> Natuur

> Heverleebos
> Meerdaalwoud
> Vijvers van Oud-Heverlee
> Doode Bemde

Uniek natuurreservaat

De Doode Bemde is een uniek natuurreservaat van meer dan 220 ha groot. Het ligt aan weerszijden van de rivier de Dijle, op het grondgebied van de gemeenten Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert en Neerijse (Huldenberg) en Korbeek-Dijle (Bertem). De Dijle bezit hier nog haar oorspronkelijke meanders en mag er regelmatig buiten haar oevers treden. Dit zorgt er voor een grote verscheidenheid aan biotopen.

Het natuurreservaat ontstond zowat 20 jaar geleden en wordt beheerd door Natuurpunt vzw en De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw.

Pijlkruid

De naam van het natuurreservaat kan eenvoudig verklaard worden. 'Doode' slaat op het ongeschikt zijn van de gronden voor de landbouwers. Een 'Bemde' is een vochtig grasland. Maar in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de Doode Bemde alles behalve doods: voor vele dieren en planten is dit vochtige gebied het ideale biotoop.

Flora

Op de oeverwallen treft men onder andere fluitekruid, glanshaver, knolsteenbreek en smeerwortel aan. Op de vochtigere komgronden komen rietlanden, elzenbroeken en zeggevegetaties voor. In de maand mei bloeit er de gele lis. Tussen oeverwal en komgrond komen dottergraslanden voor. Deze zijn in de lente volledig geel gekleurd van de dotterbloemen, boterbloemen en de grote ratelaars.

Fauna

Waterral en roerdomp broeden op de komgronden. Ook de ijsvogel, met zijn azuurblauwe verenkleed, is een opmerkelijke gast in het natuurreservaat. Als je geluk hebt, kan je er één zien aan de oevers van de Dijle, speurend naar vis. Ook oeverzwaluwen verkiezen de oevers van de Dijle. Andere vogelsoorten die in de Doode Bemde broeden zijn de blauwborst en de porseleinhoen. Op de vijvers van het natuurreservaat rusten verschillende soorten eenden uit. En in de lucht kan men vaak de torenvalk opmerken. Ze hangen vaak biddend boven de weiden op zoek naar muizen.

Wandellussen

Toegankelijkheid

De Doode Bemde is vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers op voorwaarde dat men op de paden blijft. Er lopen 2 wandellussen doorheen het natuurreservaat, samen goed voor 8 km wandelplezier. Beide zijn in beide richtingen bewegwijzerd met rode en blauwe ruitjes. Knuppelpaden helpen de bezoekers de vochtigste gedeelten van het reservaat oversteken. Twee vogelkijkhutten, één aan de Langerode vijver en één aan de Kliniekvijvers, laten de bezoekers toe om het waterwild gemakkelijk te observeren zonder het te verstoren. Een ideale wandeling om het reservaat te verkennen is de Doode Bemde wandeling.

Praktisch

Het station van Sint-Joris-Weert ligt op ongeveer 1 km van de ingang van de Doode Bemde. Voor wie toch met de auto wil komen, kan die kwijt op één van de 3 parkings aan de rand van het reservaat. Bij de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw is er een uitstekende en handige folder 'Wandelen in de Doode Bemde' te verkrijgen met uitgebreide info en een kaartje (5 EUR).

Valid HTML 4.01!