Toeristische Website Oud-Heverlee

Algemene info

> Algemene info

> Bereikbaarheid
> Logies

> Adressen en links

Oud-Heverlee ligt een 5-tal kilometer ten zuiden van de universiteitsstad Leuven in de provincie Vlaams-Brabant. De gemeente bestaat uit 5 deelgemeenten: Blanden, Haasrode, Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert en Vaalbeek. Er wonen 10.794 inwoners (juli 2005) verspreid over 3113 ha. Dit beeld moet echter genuanceerd worden. Ongeveer 40% van de oppervlakte wordt ingenomen door de bossen van Heverleebos en Meerdaalwoud. Daarenboven is het westelijke gedeelte van de gemeenten Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert beschermde Dijlevallei en is de bewoning er gering. Kaart omliggende gemeenten
Deelgemeenten Oud-Heverlee Oud-Heverlee ligt in Midden-België, het landschap is er dus licht heuvelend. De hoogte varieert er tussen 25 m, in de Dijlevallei in het noordwesten van de gemeente, en 98 m in het Mollendaalbos in Haasrode. De belangrijkste rivieren zijn de Dijle en de Vaalbeek. In het zuiden van de gemeente vormt het riviertje de Nethen de grens tussen de gelijknamige gemeente en Sint-Joris-Weert.

Blanden

Blanden ligt net tussen Heverleebos en Meerdaalwoud in. Daarmee is het meteen de minst bosrijke deelgemeente. Er wonen ongeveer 2400 inwoners op een oppervlakte van 414 ha. De hoogte varieert tussen 51 en 93 m. Blanden ligt langsheen de Naamsesteenweg. Deze weg werd in 1755 onder het Oostenrijkse bewind aangelegd. De recentere expresweg brengt het verkeer naar de oprit van de E40 in Haasrode. Het oude dorpscentrum ligt ten oosten van de N25. De oude Rooikapelhoeve was tot 1789 het centrum van het dorp. In 1789 werd de Sint-Jan-Evangelistkerk gebouwd aan de grens met Haasrode. De kerk heeft een mooie ligging op een heuvel. Een gedeelte van Blanden wordt nog ingenomen door landbouwgronden.

Haasrode

Haasrode is met 1291 ha meteen de grootste deelgemeente van Oud-Heverlee. Er wonen ongeveer 2600 inwoners. Het grootste gedeelte van de oppervlakte wordt echter ingenomen door Meerdaalwoud. Het landschap varieert er tussen 50 m en 98 m hoogte. Meteen ook het hoogste punt van Oud-Heverlee. In het noorden van de gemeente zijn nog veel landbouwgronden overgebleven. In het oude dorpscentrum staat de neogotische Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Oud-Heverlee

Oud-Heverlee is met 3600 inwoners de meest bevolkte deelgemeente. De oppervlakte bedraagt 756 ha. Het landschap varieert er tussen 25 en 75 m hoogte. De Dijle vormt in het westen de kronkelende grens met Korbeek-Dijle. Oud-Heverlee bezit nog grote gedeelten bos zoals Heverleebos in het oosten en het Kouterbos in het zuiden van de gemeente. In het westen van de gemeente, in de Dijlevallei, bevindt zich het natuurreservaat Vijvers van Oud-Heverlee. Het Zoet Water is een bekend recreatiegebied. Ook het natuurreservaat de Doode Bemde ligt gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente.

Sint-Joris-Weert

Sint-Joris-Weert ligt in het zuidwesten van de fusiegemeente. Met een oppervlakte van 395 ha en een inwonertal van 1800 is het na Vaalbeek de kleinste gemeente. In het zuiden grenst de gemeente aan Nethen. Het riviertje met dezelfde naam is meteen ook de taalgrens. Sint-Joris-Weert bezit nog grote stukken natuur. Het landschap varieert er tussen 27 en 71 m hoogte. In het westen is er de brede Dijlevallei met enkele landbouwgronden en weiden. In het oosten van de gemeente vinden we het Meerdaalwoud. Ook de Doode Bemde ligt voor een gedeelte op het grondgebied van Sint-Joris-Weert.

Vaalbeek

Vaalbeek is met 400 inwoners op een oppervlakte van amper 257 ha de kleinste deelgemeente van Oud-Heverlee. De plaatselijke bevolking spreekt niet over Vaalbeek maar over 't Zenneke. Dit laatste duidt op de zandige bodem die hier voorkomt. Het landschap varieert tussen 48 en 78 m hoogte. In het noorden van de gemeente ligt Heverleebos. In het zuiden van de gemeente ligt Meerdaalwoud. Beide bossen zijn van elkaar gescheiden door de Vaalbeek. Er zijn nog talrijke landbouwgronden. Door haar centrale ligging staat hier ook het gemeentehuis van de fusiegemeente Oud-Heverlee.

Valid HTML 4.01!