-Vrijstelling sociale bijdrage vennootschappen

 

 

Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders zijn gehouden een bijdrage ten laste van vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, te betalen en moeten daarvoor aansluiten bij een sociale kas. Wie dat niet doet wordt opgespoord door, en ambtshalve aangesloten bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSVZ.

 

 

De Vennootschap kan vrijstelling bekomen in volgende gevallen:

 

De eerste drie jaar vanaf de oprichting,

Wanneer het gaat om personenvennootschappen, waarvan de zaakvoerder(s) evenals de meerderheid van de werkenden vennoten die geen zaakvoerder zijn, in de 10 jaar die voorafgaat aan de oprichting van de vennootschap, ten hoogste drie jaar onderworpen zijn geweest aan het sociale statuut der zelfstandigen.

 

Het jaar van de stopzetting,

Voor zover de bijdrage nog niet betaald was.

 

De jaren dat er gen handels- of burgerrechterlijke activiteiten werden uitgeoefend.

Voor de jaren waarvoor aan de hand van een fiscaal attest kan aangetoond worden dat er geen handels of burgerrechterlijke activiteiten werden uitgeoefend.