Proef- en saldibalans algemene rekeningen

 

 

Dossier:       0001                                        Datum:  31/12/01

Van boekjaar:  2001   Van periode:    0                               Bladz.:    1

Tot boekjaar:  2001   Tot periode:    4 4e kwartaal 2001

Munt         : EUR    Euro

 

                                                  Alle periodes                  Saldo

Nummer     Omschrijving                          DEBET          CREDIT

------------------------------------------------------------------------------------------

100000     Kapitaal                   |            0,00|       18.592,01|      -18.592,01

141000     Overgedragen verlies       |       35.585,61|            0,00|       35.585,61

170000     Achtergestelde lening zaakv|            0,00|       46.398,23|      -46.398,23

173001     Lening GBM 150000/4537     |        1.349,64|        1.962,50|         -612,86

173002     GBM lening 200000bfr/6084  |        1.206,56|        4.957,87|       -3.751,31

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

           Totaal 1:                  |       38.141,81|       71.910,61|      -33.768,80

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

200000     Kost.opricht.& kap.verhogin|          619,73|            0,00|          619,73

200900     Afschr.kost.opricht.& kap.v|            0,00|          619,73|         -619,73

221000     Gebouwen                   |       39.762,12|            0,00|       39.762,12

230000     Instal., machines & uitrust|       14.593,09|            0,00|       14.593,09

230900     Afschr. inst., mach. & uitr|            0,00|        9.576,34|       -9.576,34

240000     Meubilair                  |        6.621,93|            0,00|        6.621,93

240900     Afschr. meubilair          |            0,00|        2.962,48|       -2.962,48

288010     Waarborg Electrabel        |          247,89|            0,00|          247,89

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

           Totaal 2:                  |       61.844,76|       13.158,55|       48.686,21

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

400000     Klanten                    |       70.347,85|       60.030,35|       10.317,50

416600     L/R bestuurd.,zaakv.,vennot|        2.882,11|          599,90|        2.282,21

433000     Kredietinstelling schulden |            0,00|        3.385,93|       -3.385,93

440000     Leveranciers               |       46.256,11|       59.889,92|      -13.633,81

451900     Btw r/c                    |            0,00|        4.023,07|       -4.023,07

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

           Totaal 4:                  |      119.486,07|      127.929,17|       -8.443,10

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

550010     GBM renteboekje            |           58,48|            0,00|           58,48

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

           Totaal 5:                  |           58,48|            0,00|           58,48

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

603000     Algemene onderaannemingen  |       17.724,40|            0,00|       17.724,40

610000     Huur en huurlasten         |        1.790,66|            0,00|        1.790,66

611121     Huur staanplaats wagen     |        1.487,40|            0,00|        1.487,40

611151     Huur rollend materieel P.W.|        6.577,81|            0,00|        6.577,81

611320     O & H gebouwen             |            4,96|            0,00|            4,96

611330     O & H Inst.,mach.,gereedsch|          588,75|            0,00|          588,75

611351     O & H rollend materieel P.W|          249,63|            0,00|          249,63

611355     Brandstof roll mat Personen|        2.294,27|            0,00|        2.294,27

611360     O & H bureelmachines       |          234,60|            0,00|          234,60

612020     Electriciteit              |          581,07|            0,00|          581,07

612230     Klein gereedschap          |           49,88|            0,00|           49,88

612240     Drukwerk en bureelbenodigdh|          592,94|            0,00|          592,94

612410     Computerbenodigdheden      |           48,96|            0,00|           48,96

613360     Bijdragen beroepsbonden    |          353,25|            0,00|          353,25

613510     Brandverzekering           |           47,35|            0,00|           47,35

613531     Verzekering rollend mat. P.|          415,77|            0,00|          415,77

613540     Verzekering beroepsrisico's|          123,95|            0,00|          123,95

615150     Restaurantkosten binnenland|        3.309,07|            0,00|        3.309,07

615230     Gelegenheidsgeschenk, bloem|          100,64|            0,00|          100,64

615300     Wettelijke formaliteiten   |           99,16|            0,00|           99,16

615310     Wettelijke form voor derden|          633,86|            0,00|          633,86

616100     Post                       |          258,26|            0,00|          258,26

616200     Telefoon                   |        1.401,50|            0,00|        1.401,50

616500     Mobilofoon                 |          908,28|            0,00|          908,28

630220     T/a instal.,mach. & gereeds|        3.906,12|            0,00|        3.906,12

630230     T/a meubilair              |        1.324,40|            0,00|        1.324,40

640200     Onroerende voorheffing     |          439,96|            0,00|          439,96

640500     Provincie- & gemeentebelast|          235,49|            0,00|          235,49

645000     Sociale bijdr. vennootschap|          334,66|            0,00|          334,66

650030     Bankinteresten             |          225,68|            0,00|  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    225,68

655000     Koersverschillen (einde bkj|           -0,01|            0,05|           -0,06

656000     Bankkosten                 |          182,39|            0,00|          182,39

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

           Totaal 6:                  |       46.525,11|            0,05|       46.525,06

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

700210     Omzet verwerk boekh 21 %   |        4.821,52|       46.851,66|      -42.030,14

700220     Omzet Eindejaarsbalansen   |            0,00|        6.321,27|       -6.321,27

700250     Omzet opdrachten Handelsreg|            0,00|          416,46|         -416,46

700260     Omzet andere opdrachten    |            0,00|        2.835,41|       -2.835,41

700270     Verkopen Ontv comm         |            0,00|        1.180,71|       -1.180,71

746400     Ontvangen commissielonen   |            0,00|          272,67|         -272,67

750000     Opbrengst fin.vaste activa |            0,00|            1,17|           -1,17

754000     Positieve koersverschillen |            0,02|            0,04|           -0,02

--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------

           Totaal 7

           Totaal                     |      270.877,77|      270.877,77|            0,00


 

 
          Overzichten en Fiscale Info

 

 

 -Checklist opstarten zelfstandige activiteit/ dossier

 

 -Vrijstelling sociale bijdrage vennootschappen

 

 -Voorbereiding documenten externe boekhouding

 

 -Periodieke opvolging administratie

 

-Verplichte vermeldingen van een factuur

 

 -Beknopt overzicht BTW

 

 -Eindejaarsgeschenken,relatiegeschenken en kosten van onthaal en receptiekosten

 

 -Verworpen uitgaven 

 

 -Sancties voor niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekening