Onze diensten

 

 

Bij het opstarten

Bespreking doel, activiteit, en advies i.v.m. de juridische vorm.

Bespreking en begeleiding eventuele overname.

Bespreking en opstellen financieel plan.

Bespreking statuten.

Begeleiding oprichten van de vennootschap.

Wettelijke formaliteiten.

Aanvraag attesten bij de bevoegde instanties en inschrijving handelsregister.

Aanvraag BTW nr.

Aansluiting sociale kas voor mandatarissen, vennoten en de vennootschap.

 

 

Tijdens de exploitatie

Boekhouding

Verwerken van de externe boekhouding.

Opstarten van de interne boekhouding.

Begeleiden van de interne boekhouding.

Bespreking van de resultaten.

Indienen BTW aangiften.

Indienen kwartaal listing intracommunotaire verkopen.

Indienen Intrastat aangiften.

Indienen aangifte provincie en stadsbelastingen.

 

Afsluiten van de rekeningen en opstellen van de jaarrekening.

Opstellen eindejaarsdossier voor vennootschappen.

 

Fiscaliteit

Bespreking resultaat en optimalisatie.

Indienen van de fiscale aangifte.

 

Bij het stopzetten van de exploitatie

Bespreking stopzetting activiteiten bij vennootschappen en persoonlijke zaken.

Vereffenen en of begeleiding van vereffening van vennootschappen.

Berekening onttrekkingen, meerwaarden en stopzettings meerwaarden.

Begeleiding uitschrijving diverse instanties.