betogingHalle

verderterugvous presenteer:

Le Roi jaune thee de la Belgiek

De Keunink krijg Belgie

Der König riecht Belgien


Oeps , je bladeraar ondersteunt Java niet, anders zag je hier het hele koningrijk draaien(tm).


    Als de liedche weerkling
    al de boere staan rek !
    na de song roep al te glijk :    "Lank leef de Keunink Albèrt Second" driewerf !

    Als de midi niet meer moes speel, gij duuf hier oppenief op de knopkens van de chanson van the brave seun song
of anders gij zinkt de vlomske version
    op de la musique van baron Chérie Wally ook muechlik.
    Veel achantement al te getter maintenant !
    Hier hit cums !
<bgsound src="brave_zoon.mid" loop="infinite">

LA BRABAN«ONNE

Noble Belgique à jamais terre chérie,
A toi nos coeurs, à toi nos bras.
Par le sang pur répondu pour toi, Patrie.
Nous le jurons d'un seul cri: tu vivras!
Tu vivras, toujours grande et belle,
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle,
Le Roi, la Loi, La liberté.
Aura pour devise immortelle,
Le Roi, la Loi, La liberté.
Le Roi, la Loi, La liberté.
Le Roi, la Loi, La liberté.
Zouweng zweng

DE BRAVE ZEUN

Ene egte vertolink uit de schuune tonk van franswaze
Adel Belgie voor immer de grond chérie chérie ,
Aan gij ons arten, aan gij onze ah armen.
Door de bloed puur vergoot voor gij, Patrie.
Wij de zweren met ene schreeuw: gij leven zult !
Gij leven zult, alledagen grote en bellen,
En uwe onzikbare enigheid
Hebben zal voor niet dodelijke devies,
De Keunink, de Leunink , de vrije tijd .
De Keunink, de Leunink , de vrije tijd.
De Keunink, de Leunink , de vrije tijd.
Pam pam pam

Das Brabantiches Pferd.

Aus Französ hinübergesetz beimitnach Babbelfische.
Edles Belgien nie geliebte Erde,
Dich hat unsere Herzen an dich unsere Arme.
Durch das reine Blut, das für dich , Vaterland geantwortet ist.
Wir schwören es von nur ein Schrei: du wirst leben!
Du wirst immer groß und schön leben,
Und deine unbesiegbare Einheit wird für unsterbliche Devisen haben,
Der König, das Gesetz, die Freiheit
Für unsterbliche Devisen haben wird, Der König, das Gesetz, die Freiheit.
Der König, das Gesetz, die Freiheit.

Jean Luc Dehaene.

Transaltavistated from Teutonic Antheme from the Belgicans.
Noble Belgium earth never loved,
On thou has our hearts thou our arms.
By the pure blood, which is answered native country for thou.
We schwore it of only one cry: you will live!
You will live always largely and beautifully,
and for unstarfliker foreign exchange,
the king, the law, which liberty
for unstarfliker foreign exchange will have,
will have your unbevictorian
unit the king, the law, the liberty.
The king, the law, the liberty.arabtekstOriginele Vorstelijke Nieuwjaarsbrief.Broekzele, 24 decembre 2003.

Waarde Landgenoten,

Mede in naam van gans mijn Familie wens ik ieder van U een zeer gelukkig Kerst- en Nieuwjaarsfeest.
In dit Europees jaar van de gehandicapten denken de Koningin en ikzelf heel bijzonder aan hen die onder ons wonen.
Wij wensen hun, maar ook hun familie en allen die ze in hun dagelijks leven bijstaan, van harte vredige eindejaarsfeesten.

Wat u in de gang van dit jaar nog gaat beleven, hangt voor een gans stuk van uzelf af. Het ligt niet aan de Koningin of aan mij als de gehandicapten bijkomend gehinderd blijven door administratieve rompslomp. Mijn familie kan er niets voor indien mijn land de lonen te laat uitbetaald. Voor wie hun wedde van december nog niet hebben ontvangen zullen de koningin en ik eens een ongenaakbaar woordje placeren bij de Lakei van dienst. Maar een unieke kans is geboden aan elk die op oudejaarsavond op droog zaad zit. Waarom voor de gelegenheid niet Nieuwjaar vieren in een der betere etablissementen waar de kosten van spijs en drank en geneugte door de VISA van de rekening op het nieuwe jaar zal geheft worden .

Gans BelgiŽ en allen die onder ons wonen, mag dus een toekomst tegemoet zien. Vol vertrouwen op de regering die de put opvult met nalatige uitbetalingen, de pensioenkas van Belgacom, met beloftes op investeringen en werkgelegenheid en voorspellingen over heel veel geld uit het buitenland.
Als alle autobanden opgestookt zijn en als alle gegijzelde directies bij wet kunnen rekenen op voldoende pizza's en toiletpapier dan zullen buitenlandse kapitaal in vest eerders hier hun draai weer volop vinden. In afwachting laat minister Garcia de verouderde rommel van onze vredesmacht herstellen, om hem nadien als ontwikkelingshulp te kunnen verkwanselen. Door de pecunaire inspanning van Garcia wordt onze wapenindustrie nog beter op gebied van de concurrentie. De jonge opkomende democratieŽn kunnen dan nog voordeliger meegenieten van onze wreedzame schietgeweren. Hierbij denken de Koningin en ik ruimer dan alleen aan het vredige Nepal. minister garcia


Daarom zou ik een derde thema, dat mij ook na aan het hart ligt, willen aansnijden. Het betreft de terugkeer van de vrede in Centraal Afrika, een gebied waaraan BelgiŽ nog altijd sterk is gehecht. De bewoners van Kongo, Rwanda en Burundi hebben de jongste jaren verschrikkelijke drama's beleefd. Burgeroorlog, ziektes en gruweldaden allerhande veroorzaakten een niet te noemen ellende.

minister panza Vrede is onze vurigste wens, maar zowel de Kongolese bevolking als de internationale gemeenschap verlangen en verwachten ook die vrede heel fel. Eveneens in Rwanda en Burundi steunt ons land elk initiatief dat er de vrede kan vooruithelpen. Daarom zet Minister Sancho Panza zich overal in met zijn bemoeienis, niet om ene buik te vullen maar wel om vrede en propere handjes te schuddelen bij de bevriende democratische presidenten in Centraal Afrika : de Joseph Kabila de la République Démocratique du Congo, de Paul Kagame de la République Rwandaise en de Pierre Buyoya de la République du Burundi. Wij mogen ons niet laten leiden door de grove onwaarheden die amnesty international over onze bevoorrechte bondgenoten rondstrooit. En mocht er in het verleden toch iets met hen verkeerd gelopen zijn, wijl zij zwart zijn is voor de Koningin en mij geen reden om hen amnestie te weigeren. Het zij voor de vrede en niet het smeer van de bougie of de medaillie op de gezwelde borst van Panza Sancho. Daarom wil ik hef het glas en aan allen aanstoot nemen met een koninklijke Santé .


Na de koffie en de taart zou ik een zevende thema, dat mij ook na aan het hart ligt, willen aansnijden. Nadat de landen van Midden Europa das Kapital van Karl Marx ingeruild hebben voor een deelname aan het Eurosongfestival, mag ons land zijn internationale solidariteit niet langer te ver overdrijven. Daarom schenkt de regering kansen aan allen die voorheen hun spaarcenten op buitenlandse bankrekeningen verstopten. Zij hoeven niet langer in den vreemden een vreemde economie te ondersteunen. Volgens mijn kundige schatters heeft u en ieder lid van uw familie gemiddeld 720 000 BEF ( Betreurde Frang ) ongeoorloofd op een buitenlandse rekening staan. Als iedereen mee in de fiscale amnestie trapt, dan ontvangt ons landje volgende maand juist geteld 180 miljard Ä, niet om een lege put te vullen maar om te investeren in eigen industrie, eigen handel, eigen knauw houw. Volgens de minst overdreven schatting van de regering komt er in 2004 daarvan slechts 850 miljoen EUR in de schatkist.

Per Belgische kop is dat toch nog 85 Ä wat ene fantastische som uitmaakt. Als wij ter vergelijk niet per abus de Waal weglaat, dan kost ons koninklijke cirkel met heel de fanfare erbij gezamenlijk slechts 83, 31 fr. per Vlaamse kop. Door de amnestie fiscale heeft ieder Vlamink zonder onderscheids dan nog 40 jaar mijn gans Koninklijke familie gratis, en op de koop toe geniet hij van een totale reductie van 1.69 Ä !
Daarom betreuren de Koningin en ik dat het ACV en extremistisch krachten niet langer de goede voorwendsels van onze regering volgen. In deze harde tijden moeten wij allen de weg opgaan van het liberaal socialisme. Na de afloop van de fiscale amnestie zal het buitenland ons, dankzij de Europese spaarregeling, miljoenen EURO's bezorgen van de belastingen op gefraudeerde winsten. Maar zolang wij hun geld kunnen gebruiken gaan wij de winsten van de kleine buitenlandse fraudeur in BelgiŽ niet declareren . Zoals een lumineus staatsman denk ik teveel is trop teveel: ook aan onze internationale solidariteit is een einde. Binnen de grenzen van mijn koninkrijk is het internationale socialisme passé . Om allen goed te kunnen leven volstaat de nationale solidariteit, het nationale socialisme. Voor wat de koningin en ik zo vurig wensen danken wij iedere Vlaamse kop die voor 3000 BEF per maand vrijwillig zijn bijdraag levert voor de nationaal solidarisme. De ontvangst van Waalse par tête is amper 4500 BEF per maand, maar zoals dagelijks duidelijks te merken wordt die heel goed besteed en komt gans de konink rijk ten glans.

Met deze wensen de Koningin en ik als laatste thema de wensen aan Brussel en gans de wereld aan te snijden, wensen van hoogstnodige vrede voor Centraal Afrika dat ons door de geschiedenis en van harte zo nabij is, maar ook nog voor gans het Nabije Oosten, het Midden Oosten, Het Verre Oosten, Het Verre Westen, de Midlands, CalabriŽ,PatagoniŽ en Aragon, Gotha, Saksen en Coburg. Ook de medewerkers van VRT en VTM die mij traditiegetrouw en liefdevol steeds hun zendtijd verlenen, voorwaar voor allen een prettig gebeuren met onze lijfmelodie ervoor en erachter. Vanuit mijn salon in Laken , bij een glas Grand cru pas de Camelot hoor ik samen met alle Belgen het mijzelf zeggen: de Koningin en ikzelf en van gans onze Familie, la reina Fabiola, la regina Paola,le Prince Philippe , la Princesse Mathilde, la Princesse Elisabeth, le Prince Gabriel, la Princesse Astrid, der Prinz Lorenz, le Prince Amedeo, la Princesse Maria Laura, le Prince Joachim, la Princesse Luisa Maria, la Princesse Laetitia Maria, the Mrs Delphine BoŽl, le Prince Laurent , la Princesse Claire en de Vlaamse gouvernante, wensen U nogmaals: Prettig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.
verder terug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle