betogingHalle

verderterugVergissingen met voorbedachte rade.

'Gij zult niet doden !'
Heilige Bijbel Boek 5 Mozes kap. 5 vers 27

'Geen gelovige zal een andere gelovige doden, tenzij per vergissing.'
Heilige Koran Soera 4 De vrouwen vers 92

Gij zult het leven van de stervende nodeloos rekken met de meest onmogelijke middelen. Zelfs buiten of tegen zijn wil.
Nergens.

Wie het niet meer ziet zitten mag zich laten doden, op kosten van de ziekenkas.
Belgische wetgeving. 23 september 2002

Vrt. Koppen op dinsdag. 24 september 2002.
Primeur in prime time. Dirk Tieleman richt zijn camera's op Mario V., 39 jaar, 9 jaar multiple sclerose, vader van een gezond kind van 13 jaar, zoon van nog gezonde ouders, inwonend, in bed, in de living in het ouderlijk huis. Morfine, kine, thuisverzorging.

Mario : "Als ik niet meer naar mijn concerten kan gaan, en niet meer naar mijn opera, neen, dan is de kwaliteit van mijn leven gedaan. Dan wil ik liever dat men mij vakkundig uit de handel neemt. Meer is dat niet."
Hoog het glas !
Het is voltrokken. Koppen bezorgde ons een prettige avond. Mario met een kamerorkestje. Mario in de senaatscommisie. Een geschreven gedicht van het kind. De ouders. Afscheidsdrink met de vrienden en sympathisanten. Mario is niet meer. Proficiat.

De Verenigde Staten hebben The Chamber, een reuze leuke gaapkwis waarbij vastgekluisterde kandidaten halfnaakt vragen moeten beantwoorden. Ondertussen worden ze fysisch gekweld, op het randje af levend geroosterd, of in de vrieskou krachtig met ijskoude waterstralen bespoten . Op betaaltelevisie kan men er genieten van death wrestling, psychopaten die het bloed onophoudend uit elkaars lichaam timmeren. Voor een hanengevecht dient men er niet meer te kokhalzen.
Tegen wanneer brengt onze eigenste Vlaamse (gruwel) openbare televisie het ultieme moment der vakkundige destructie op het scherm ?
Aan het crematorium enige dagen later, waren ze echter weer bij, de azende verslaggevers, op afstand ditmaal.
Afspraak op 6 oktober 2002.

De Zevende dag, 6 oktober 2002
Terug bij Mario thuis. De muzikale beweegreden van Mario's besluit wordt ditmaal zedig weggelaten.
Het gesprekspanel : De 'genees'heer-assistent, een jurist, oud presentatrice en nu socialistische senatrice Paula Semer, de wijsgeer Etienne Vermeersch .
De wet op de euthanasie voorziet een maand wachttijd tussen de officiŽle aanvraag tot doding en de berechtiging. De geneesheer-assistent en Paula Semer kenden Mario goed. Mario zat mee in de commissie die de euthanasiewet hielp bedisselen. Alhoewel Etienne Vermeersch mee aan de basis ligt van de verplichte wachttijd van één maand, acht de Vrt - huisfilosoof dat voor Mario één dag wachttijd volstaat om zonder getreuzel over te gaan tot vervroegde euthanasiepleging. Niet aan de letter, maar 'aan de geest van de wet is voldaan'. De filosoof heeft niet genoeg aan zijn eigen logica ; hij doet hij er nog een flinke schep bovenop. Hijzelf had zeer persoonlijk weet van een amyotrophe lateraal sclerose -patiŽnt. Deze ziekte is uiteindelijk 'helemaal niet te doen voor de familie'.

Wel,wel, pars pro toto, professor?
Andere mensen zijn misschien uit ander hout gesneden. Professor.
Praat dus voortaan voor uzelf en niet voor een ander !

Zweetvoeten. Uiteindelijk. ook helemaal niet te doen,voor de familie. Afvoeren !
Iedereen in het select panel ging met iedereen akkoord, behalve de jurist. De brave man was even vergeten in welk land hij zich bevond.
Wellicht bracht de letter van de wet een paarse opzet om zeep, dan ontglipte hun zender de vervroegde primeur. Een voorbeeldig slachtoffer van eigen ideologie en autosuggestie. De ideale voorganger in een lange reeks . Ooit zal men hen als martelaren prijzen en aanroepen. Als de opera's sluiten, de voetbalvelden dichtgaan, de Kampioenen niet meer op Tv komen. Dan is de stroom vermoeide doodskandidaten niet meer te stelpen. Vanuit Amerika worden afgedankte gaskamers en elektrische stoelen aangevoerd. Jonge Belgen hoeven zich niet meer langer krom te werken om zieken en oudjes te onderhouden. Ziekteverzekeringen en pensioenkassen vallen zich welgevuld in de armen. Tot de laatste EURO wordt het zilverfonds lustig opgevierd.
Kniezers die daarover klagen.


De objectieve SIEGFRIED BRACKE Enquête

Vraagt onzen objectiefsten aan de lijflijke volgelingen van de zevende dag:
Mag paars-groen aanblijven ?
Gedwee drukt het publiek op groene of rode knopjes. Op het scherm verschijnt het resultaat. De meerderheid drukte groen, ja, zij mag aanblijven. Maar wat ziet en leest de huiskamer op het scherm ?

MOET PAARS-GROEN AANBLIJVEN ?

grafiek

Mogen is dus van moeten geworden.

Mag iemand ernstig twijfelen aan de objectiviteit van Bracke ?
Neen, daaraan mag niemand niet twijfelen, iedereen moet.
Zou de niet meugen een pintje drinken ? Zou de niet meugen eens vrolijk zijn ?
Niets te meugen. Moeten !
Bracke merci.


© 6 oktober 2002

De nieuwe Alchimisten.

Bij de chemische industrie is de behoefte aan min of meer geschoold personeel danig groot. Zodanig dat onder de schedeldak van de publieke sector het laatste drupje scheikunde lijkt opgedroogd.

Vrt. Middagjournaal. Zeven oktober. Dertien uur.
Enige dames in een rusthuis te Kortrijk beschadigden hun mond bij het drinken van water uit een fles. Volgens de edelachtbare procureur des konings te Kortrijk werd de fles ter reiniging gespoeld met 'chloride'. Blijkbaar een zeer gevaarlijk goedje. Ankerman Stef Wouters plappert hem oordeelkundig na. Het stond immers al in de Standaard. Chloride dus.

Aelvoet-ex mocht al ooit laten doorschemeren dat fluoride haast zo schadelijk is als fluor. In de neo-alchimie is chloride dan voorzeker zoiets als een brouwsel met chloor. De grote oorlog is al een tijdje gestreden, maar van de weldaden van het chloorgas, verlos ons Heer !
Is het nog niet erg genoeg dat de etiketten van fatsoenlijk mineraalwater de aanwezigheid van minuscule hoeveelheden chloride vermelden. Nu spoelen ze er de flessen mee. Toch tot tegen de avond.

Vrt. Avondjournaal.
Het onzindelijke chloride is grondig uit de mond van de procureur weggeknipt. De nieuwslezer wenst de bevolking niet verder de daver op het lijf te jagen . De fles werd gespoeld met natriumhydroxide. Hiermee acht de nieuwsdienst de flater van voordien voldoende geneutraliseerd.
Eilaas. Twee dagen later ontsnapt de chemische kwelgeest opnieuw uit de fles.
Lierse studenten verpleegkunde moesten weer eens de plezante uithangen. De zachte sector kan best een harde inwijding gebruiken. Macho's mengen een badkuip cocktails. De schachten moeten ervan leren en hebben als ze keren hun vel verbrand.

Vrt. Weeral middagjournaal. Negen oktober.
Zoutzuur zegt de nieuwsdienst. De burgemeester van Lier houdt het bij een mengsel van azijn, zout en pili-pili. Keukenmateriaal.

Vrt. Avondjournaal.
De Vrt heeft een namiddag tijd gehad om al haar moleculen op de juiste plaats te zetten. En wat hoort de opgeschrikte kijker ? 'Door azijn met water en zout te vermengen was het gevaarlijke zoutzuur ontstaan.'
Help, help, testaankoop !
Hoe durven ze ? Aspirant-verpleegonkundigen met IQ 63 .
Op iedere kwak mayonaise hoort een ernstige waarschuwing !
Belgische fritkoten, onderafdelingen van Al Qaida ?
Devos-Lemmens gedirigeerd vanuit Irak ?

Eén en één is twee. En zout en zuur is dus zoutzuur.
Liever dan een vergissing verontschuldigend toe te geven blijft de Vrt-nieuwsdienst volharden in de dwaasheid .

Een stelletje bekwame voordenkers dat er geen weet van heeft dat chloride zowel het onschuldige zout in de soep als het ernstige zuur in hun maag kan zijn, spuit meningen over dioxines en broeikaseffecten.

Koene meningmakers die het ontgaat dat weinig verdund azijnzuur iets meer kan irriteren dan de 5 á 8 percentige azijnzuuroplossing in de fles naast de tafelolie, vellen onverwerpelijk oordeel over de verwerpelijke opwerking van allerlei verwerpelijk plutonium tot verwerpelijk mox.

Volgens het Pisa-rapport scoort Vlaanderen bij de besten. Alleszins bij het naäpen. Voor een paar goede drogisten is hier anders nog een beetje open ruimte zat.

© 9 oktober 2002

Te grabbel gegooid .

Gaat u niet door de knieŽn voor ons koningshuis, is BelgiŽ u een dwingeland, geschraagd voor en door patsers die er goed geld aan verdienen om met halve waarheden en volle leugens de bevolking op te ruien tegen alles wat niet "Belgisch" is ? Zijt u het BELG-heten beu, tuk op een ander vaderland ? Waag dan uw kans!
Slechts enkele landen ter wereld bieden u nog die enige gelegenheid uw Belgenkap over de haag te werpen. Praag wordt al plat gereden door Belgische bussen, en morgen ligt het in de EU en u weer in Belgenland. Zodus, mits een kleine inspanning, ruilt u binnen enige jaren uw B-kaart in te Jakarta.
In IndonesiŽ is het niet anders.
Het Indonesische staatsburgerschap wordt de kandidaat nieuwe IndonesiŽr waarlijk in de schoot geworpen.

De buitenlander die de Indonesische nationaliteit wil verwerven moet wel een blanco strafregister voorlegggen, ook uit het land van herkomst.
De bankrekeningen moeten wel eventjes getoond worden.
Enige rupiah's op het spaarboekje staan ook niet slecht, rijker kan men er niet door worden. Als alles goed zit mag de kandidaat - immigrant een exaampje afleggen.

Dit kleine proefje bestaat uit vier deeltjes :

1 . De officiŽle landstaal moet je vloeiend spreken, lezen en schrijven. Een Indonesisch opstel maken en een kwartier met de rechters in de rechtbank van eerste aanleg praten.

2 . De kennis van de Indonesische vaderlandse geschiedenis.
Wie is Prins Diponegoro in 1825 ?
Wie was de beroemde Gajah Mada in 1450 ?
Een paar vraagjes over over het Majapahit rijk van de veertiende eeuw.
In ieder geval zo vanzelfsprekend als de Stomme van Portici en zijn geroemde voortvloeisels.

3 . De vijf principes van de Indonesische grondwet moeten gekend zijn.
Dit wil zeggen, niet van horen zeggen. Niet ergens in het achterhoofd, maar uitwendig.
'Jantje zag als eieren o zo groot eens pruimen hangen, ' is onjuist, verkeerd dikkement mis !
Letterlijk, woord voor woord: 'Jantje zag eens pruimen hangen o als eieren zo groot,' zó horen de vijf principes voorgedragen !

4 . Zonder muzikale begeleiding het volkslied zingen .

Als alle (!) strofen uitgezongen zijn ligt het nieuwe staatsburgerschap binnen handbereik. IndonesiŽ wil van geen dubbele nationaliteit weten. Nog even bij de Belgische ambassade het Belgische paspoort inleveren en er vriendelijk bedanken voor de grote genoten eer.


Nieuwe grote Prijsvraag :
Door de eis het volkslied te kunnen zingen bezondigt een land zich aan grove discriminatie.

A. Juist ! Omdat er geen schijn van kans op nationalisatie wordt gegeven aan de sukkels die wegens psychische blokkades hun lippen niet vaneen krijgen voor het zingen van een nationaal volkslied.
Wie meent dat antwoord A juist is, belt naar het nummer 0800 1234567 van het Vlaams Miniszerie van Mobiliteit.

B. Juist ! Omdat iedere teletubbie over dezelfde rechten moet beschikken als de normale mensen.
Wie meent dat antwoord B juist is, belt naar het nummer 0800 2345678 van het Socialistische Pinkiewinkie Promotieteam.

C. Verkeerd ! Slechts als het volkslied de lof zou zingen van tanden en klauwen i.p.v. mosselen met frit is er sprake van discriminatie en racisme.
Wie meent dat antwoord C juist is, belt naar het nummer 0800 3456789 van het VCVV&BK (Vlaamse Culturele VolksVerlakkers & BroekenKakkers).

Hoofdprijs : drie solsleutels, vijf notenbalken en een Belgisch vlagje.
Tiende tot tienduizendste prijs : Een gratis stuntbusreis aangeboden door de Pinkiewinkie van Limburg in De Hoofdstad met Smaak.

© 11 oktober 2002

Een vleugje van de exotische sfeer in de omgeving van Java, Borneo en Java en omgeving kunt u alhier opsnuiven.


Nobele Blazuinen:

De KUL heeft het onderzocht. In Vlaanderen zakt de koninklijke aanhankelijksindex jaarlijks met 0,98 %. Maar de republiek hoeft de guillotines nog niet op te stellen. Want al wordt ze nipt, een democratische meerderheid acht het koningshuis een goede zaak. Volgens het universitair onderzoek zijn de hoofse volgelingen vooral lagergeschoold en /of praktiserend katholiek.

Zijn onze lager geschoolden met onze langste leerplicht, in het onze beste onderwijs nog zoveel lagergeschoold ?
Praktiseren de diepgelovigen zodanig veel dat hun ontgaat dat Boudewijn I de Vrome zijn aardse troon heeft overgelaten aan Albert II de Loper?
Of blijft een leger trouwe Leopoldisten verstokt "JA!" zeggen, tegen elke troonbezetter die ook maar één kromme haarkrul van Leopold III in de blauwe aderen voert ?

De koninklijke Erfgenaam of een herverkiesbare president ?
Die prangende vraag noopt ook de Vrt tot een zeer korte maar weer waardevolle rondvraag. Mag de beste winnen !
De wekelijks zevende-dagpeiling leidt tot een 'zeven tegen drie' - uitslag in het voordeel van de koninklijken. Republica Belga telt onder de studiogasten amper 30 % supporters. Speelt Royal Coburg op eigen veld ?
Of heeft de zevende dag een overtal tot over hun oren praktiserende katholieken vanonder de preekstoel vandaan, naar de Reyerslaan gehaald ?
Heeft de zevende dag, tot meerdere glorie van het konigsdom, een overtal laaggeschoolden ergens vanachter de toog weggelokt ?
Zeker niet bij de anders- socialisten, met hun 110 percent lagergeschoolden en voorvechters van republikeinse gelijkheid en egaliteit. Zeker niet bij de Vlaamse verworpenen, met hun 200 percent lagergeschoolden en belijders van BelgiŽ barst.
Slechts in de vermolmste salons is er kans om een gezelschap van 70 % koningsgezinden uit hun genoeglijke slaap te halen. Voor zover ze niet Herman Decroo heten, kan het overigens geen kwaad hun te vertellen op welk knopje ze moeten drukken.
Om het vaderland te redden is geen duwtje teveel.

Zelfs geen peulschil, met al erop en eraan, van 20 miljoen Ä ?
BelgiŽ dient op de wereldkaart geplaatst, zoniet voor het buitenland, dan toch voor het binnenland. Naast de eerste Belgische astronaut burggraaf Dirk Frimout, werd het de hoogste tijd voor een eerste Belgische kosmonaut. Frank de Winne. 't Koste wat het kost. Achthonderd miljoen BEF vervluchtigt ervoor in de dampkring.Maar geen zorg, arme Belg, niet uit uw geldbeugel !
Het reisje naar het ISS- ruimtetuig schrijven we op andermans rekening . De luttele centjes worden afgeperst van het Belgisch budget voor Wetenschappelijk Onderzoek. Mits de dames en heren in hun laboratoria de verwarming een graadje lager zetten, hun buisjes en spuitjes af en toe hergebruiken en enige eindjes weer aaneen knopen, is er van enige achteruitgang van het Belgisch wetenschappelijk onderzoek niets te merken. Trouwens, indachtig de door de Heer Busquin geleide spraakmakende Europese papierverplaatsingen , voldoet ons landje op meer dan bijzondere wijze aan zijn internationale wetenschappelijke opdracht.

Meer Belgische fierheid is dan ook op zijn plaats.
Als eerste haalt Sint Truiden haar Frank de Winne naar vaderlandse bodem.
'Alfa bravo. Aarde aan luchtschip. Rodger.'
Op de Grote Markt staat een reusachtig beeldscherm opgesteld.
'Luchtschip aan Aarde. Rodger out.'
Burgemeester van Hove op ons beeld en in zijn nopjes. 't Moet niet steeds met zijn Kanaries of met zijn hoeren zijn.

De draaimolen met de kosmonauten draait haar rondjes. Fluks grijpt Frank de grootste kermisvlos. Overgelukkig. Vanuit het planetarium in Brussel richt zich tot hem de Monseigneur_zonder_de_protocol_in_de_ruimte. Volgens de krant zei Prins Philippe dat BelgiŽ fier is op hem en dat zijn prestaties (nl. die van de Winne) enorm bijdragen tot het imago van ons land. Enorm bijdragen tot het imago van ons land !
... L E T T E R L I J K klonk het aldus:
" Euh, Kolonel, euh. Oe_chaat_et_met_u ?
Oe foelt u sich, u siet er eel chelukieg uit !?
"
'Ja, monseigneur, bla bla... '
Wat niemand verwachtte was dat Frank de Winne zich erover verheugde dat hij thuis weg was en dat hij jammerde over reukhinder en slechte kost. Hetgeen dan ook niet dadelijk gebeurde. Waardoor de Kroonprins zich dus verder min of meer recht kon houden aan de tekst op zijn papierke :
" Heel Belgie-je leeft met u mee-je,
- dit aan beide kanten van de taalgrens .
"
De steeds opbeurende stem van Greet Pluymers onderbreekt toelichtend Zijn cybernetische redevoering : ' De Belgen komen op aarde dichter bij malkaar en de jongeren kijken op naar de Winne, weet de Prins ' aldus de Vrt- verslaggeefster. Vervolgens laat ze de Hooggedoteeerde weer ongehinderd zijn gang gaan :
" Als U trug komt, bij ons, lange komma,
op aarde, hebt u een boodschap, komma,
die u zou willen geven aan onze jeugd ?
"
Het geduld van onze jeugd kan niet eindeloos beproefd. Een ongeluk is nooit ver weg. Beter één kogel door de kerk dan tien vogels tegen de grond, denkt de Frank De Winne, en hij vat zijn telefoon bij de horens. Hij wacht niet tot zijn terugkomst, bij ons, op aarde. Op zending voor het vaderland, zonder nadere bevel of uitgesteld relais, strooit hij zijn dringende boodschap de ether in. Patriottisch geleuter ? Neen , maar wel: ' Heb een droom en werk eraan ! Waar een wil is, is een weg.' Vriendelijk optimisme. De Belgische ruimtezwever staat steviger met zijn voeten op de grond dan menige prinselijke raadgever, bij ons, op aarde, vooral aan deze kant van de taalgrens. Terwijl de Winne zijn boodschap verwoordt " ondertekent de internationale bemanning een Belgische vlag " . Applaus met handgeklap. Vanuit het planetarium. Steeds opbeurend. Greet Pluymers.
Op de maan staat een Amerikaans vlagske erbij te verbleken. Maar het Belgisch vendelzwaaien kent zijn einde nog niet.

De gewichtsloze kolonel de Winne wordt door de gewichtige minister van buitenlandse vredestichting son Excellence Flahaut bevorderd tot full-kolonel . Nog enige draaien meer, en er hing een Belgische generaal tegen de hemel. Helaas aan alle five-in-one's komt een spoedig einde. De ruimtebezoekers wringen zich in hun capsule en donderen kort erop hals over kop tegen de Kazakstaanse vlakte. Apocalyps now. Helikoptergeklop in het ochtendlijke duister. Die Walküre. Zijne koninklijke hoogheid Philippe hoogst persoonlijk naar Baykonur verhefschroefd. Battledress met koninklijke voering. Het nakende treffen der gevechtspiloten. Apotheose. Het spreekt:
" Iek zou u wielen kussen !? "
En waarachtig, Hij doet het.
De kus der gevechtspiloten.
Het zoenoffer van de Kroonprins.
Mannen en mannen komen dichter bij elkaar, bij ons, op aarde, aan weerszijden van de taalgrens.
Alleen Mathilde staat alleen, alleen zij zal nu de pampers wisselen.

Nog harder dan de landing van een kosmonaut is de val van BelgiŽ's beminnelijk premier Verhofstadt. Onze Guy heeft zijn rit niet kunnen uitmaken. Om lichaam ziel en image gezond te houden fietst hij op paden en plaatsen en tijden met vooral veel volk op gang, als/waar verkeersregels bijkomstig zijn.
Voor de dagdagelijkse zwakke weggebruiker is het belangrijker voorrang te krijgen dan voorrang te hebben. Het lot straft de onwetende.
Niet gewoon om van links enige ernstige weerstand te verwachten neemt Verhofstadt onbesuisd een vermeende voorrang van rechts. Pardoes wordt hij milieuonvriendelijk aangereden. Smak. Eén spatje autolak. Eén Eddy Merckx tegen de grond. Eén rennerstruitje gescheurd. Eén ELLEBOOG gebroken. Tatuut. Tatuuut. Een ELLEBOOG . Tatuut. De federale politie. De PREMIER. Wegversperring. De ELLEBOOG. Wegomlegging. ZIJN ELLEBOOG. De Gentse procureur Jean Soenen en zijn verkeerssubstituut ijlen niet nodeloos naar plekken zonder onheil. Maar hun ontbeert geen kennis over het vervullen van hun ambtelijke plicht. Bij de aanslag op Zijn elleboog, het vitaalste deel van Zijn regering, zijn zij erbij. Ja beste journalisten dit is de meest " normale procedure", de gewoonste handelswijze ; of the shame procedure as every ....
En werken met de Ellebogen komt daar niet bij te pas.

Perpetuum mobile Flandriensis :

Volgens hemzelf streeft Vlaams minister-president Patrick Dewael naar een hecht front tussen de Vlaamse partijen om na de federale verkiezingen van volgend jaar nieuwe stappen te zetten in de staatshervorming.
Vlaams Minister van Welzijn Mieke Vogels wil meer aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg in ons land.
Patrick Dewael wenst nu een hecht front tussen de Vlaamse partijen i.v.m. een nakende staatshervorming.
Waarop Mieke Vogels meer aandacht wil voor de geestelijke gezondheidszorg.
Dewael wenst Vlaams front voor staatshervorming.
Vogels wenst geestelijke gezondheidszorg.
Dewael roept : Vlaams Front !
Vogels roept een psychiater.


De vooravond van 11 november 2002. De elleboog van onze Guy is nog niet uit het steunverband of het koninkrijk staat opnieuw op wankele poten.
Terwijl heel het land duchtig een beurt bezorgd aan zijn sabels oorlogskruisen medailles, welverdiende eretekens, tuimelt zijne hoogheid Albert Second majestatisch van zijn Harley Davidson laag tegen het straatgesteente.

De stadsmens moest toch eens aan de verse lucht komen. Maar de Belgische boerenbuiten zit de Vorst iets te eng . Steeds optrekken met een zootje veiligheidsagenten van de federale flitsers in het kielzog, die op hun beurt een zootje AEL -jongens met ' bad cops we are watching you ' met zich achteraan sleuren. Neen / non / nein, dankoe / merci / danke ! Het geweten van de wijze vorst staat niet langer toe, dat diens getrouwste volgelingen zich voor hem, achter hem, te pletter rijden. Dus maar liever op eigen risico in de Provence , ver van haard en stee en madonna Paola het bibberend parcours trotseren. Helaas, het heeft toe geslagen, het noodlot dat nog sneller is dan een Harley met Albert erop. Met fatale gevolgen voor 's konings enkel en voor de jaarlijkse opvoering van de plechtige Belgische 11 novembershow. De Congreskolom prijkt boven Brussel, opgelapt en eenzaam. Albert heeft zijn ziekenbriefje binnen gebracht. Voorlopig bij hem geen vlam in de pijp. Uitgerekend bij de man die geboren is om het Belgische vuur brandende te houden.
Tot opluchting aller Belgen en ter aanwakkering van de eeuwige vlam wordt prinses Astrid in het land, en bereid gevonden. Vrijwillig en onverdroten zullen haar frêle schouders de zware taken torsen:
- Even beroerd staan kijken bij het graf van de Onbekende soldaat.
- De moeizaam gedragen en neergelegde rouwkroon even lichtjes met de hand aanraken.
- Het zinvolle verbruik van het aardgas tijdelijk verhogen.
Het Belgisch puik in ogenschouw nemen.
- Luisteren naar de Brabantse sirenenzang voor vrijheid en voor recht, ahhaha.

Het is 84 jaar geleden dat er in Versailles een wapenstilstand werd gesloten. Voor BelgiŽ reden genoeg om 11 november voor eeuwig in tricolore kleuren steken.

Twee uur ten oosten van Brussel stromen in het Rijnland duizenden Duitsers de straat op. Ook zij dragen vreemde hoeden. Ook zij hebben rode neuzen. Ook zij zingen eigenaardige wijsjes. Met luide toeters en confetti verklaren ze er op 11 november het carnavalseizoen voor geopend.
Wijst dit gelijklopend gedrag op een nauwe Belgisch - Germaanse verwantschap ?
Blijven de goede Belgen hevig overtuigde voorstanders van meer multicultuur ?
Voelen ze zich nog langer goed geÔntegreerd in het Verenigde Europa ?
Alleen een mini Vrt-rondvraag zou het kunnen klaren.


Ter gelegenheid van haar 65-ste verjaardag op 11 september 2002 heeft madonna Paola zich de antwoorden op een uitgebreid interview laten voorschrijven. De koningin is vastbesloten haar Nederlands te verbeteren.
Mooi, mooi, mooi zo, dolce Paola. Dat had het wel iets sneller mogen gebeuren. Hadden we 't eerder geweten dat een Donna di Calabria Vlaanderen wil begrijpen, we hadden met zijn allen Italiaans kunnen leren.

Als de zon eerst stil ondergaat
Quando o sole mio subito piano avanti
populo tuto in maffia forte no tiretomba presto,
dan valt heel het gepeupel nog niet in diepe slaap
Dat ge 't maar weet, que sera sera.

© 20 november 2002
Uitermate Crapuleus.

Voor wie de kronkels van onze Eerste Premier wil volgen is Leo Goovaerts van dat soort. Crapuleus. Niet mis voor een voormalig senator van de Liberale Democraten. Jozef Leo Goovaerts, avenue d' Hoover, Bruxelles laat de goegemeente weten dat hij 14 jaar geleden, eind '88, twee miljoen frank overschreef 'en faveur de' Mr. Verhofstadt , naar diens rekeningnummer. Reden der storting: "crédit général''.

Vanaf 1989 mocht Goovaerts de financiŽn van de VLD regelen, tot grote tevredenheid van de partijkas. In 1991 werd hij VLD-senator. In oktober 1997 waande Goovaerts het mogelijk even zijn liberale mening over de VLD te mogen luchten. Voor een interview met de verzuchtingen van Leo Goovaerts maakte Guido Tastenhoye in de Gazet van Antwerpen gretig enige kolommen vrij. Goovaerts


Niet dat Verhofstadt en zijn consortium geen kritiek kunnen verdragen, maar die moet wel positief zijn. De opendebatcultuur van de Burgermanifestant geeft niemand een vrijgeleide om blauwe schenen te stampen. Goovaerts zou het merken. Azijn drinken was de Senator beter bekomen.

Op staande voet bedankt de VLD hem voor bewezen diensten. De partijtop heeft daarbij geen nood aan flauwe overwegingen over inspraak e.d.. Leo Goovaerts wordt uit het partijbureau gewipt, de geldzaken van de VLD regelen is er voor hem niet meer bij. Voortaan kan hij een plaats op de senaatslijst vergeten. Een gewilliger gladjanusje mag er naar de kiezers hengelen.

Goovaerts wou naar de rechtbank, het stortingsbewijs van 2 miljoen in zijn binnenzak. In barre tijden kan men zijn geld goed gebruiken. Hij eiste van Verhofstadt de uitgeleende som terug. Maar onverhoeds bekeerde Goovaerts zich van aanklager tot wilde schenker. Ingegeven door welwillende geesten schreef hij een verwonderlijke verklaring. De lening van 2 miljoen "crédit général'' aan Verhofstadt, werd met een snelle handbeweging omgetoverd in een persoonlijke gift aan de VLD.
Bestaat er ergens een betere verfilming van Harry Potter ?

Vier jaar later is Leo's rivaal, minister in twee regeringen tegelijk, Guy van Hengel, een droom van een neo-liberaal, niet Vlaams niet Rechts en onbuigzaam als jong wilgenhout.

Maar Goovaerts is en blijft een slechte verliezer. Hij laat het soevereine volk weten dat hij zich eertijds door de VLD-partijtop in de luren liet leggen. De handtekening waarmee hij vroedvrouw Guy 2 miljoen zou hebben kwijt gescholden, werd hem lichtjes afgedwongen onder valse voorwendsels. Op de storting van 2 miljoen volgde een senaatszetel; op het afzien van de terugvordering van twee miljoen, volgden slechts loze beloftes. Uiteraard uitermate crapuleuze beweringen. In de Burgerdemocratie van Verhofstadt heeft de basis immers het eerste en het laatste woord. De partijtop is er de dienstmaagd van haar kiezers. De enige wil is er de burgerwil !

Met geleide zekerheid wordt Verhofstadt uit de wind gezet. Miguel Chevalier van de gelijknamige broer, woordvoerder, en Karel de Gucht, partijvoorzitter en insectenkenner, weten er alles van. Zij betuigen de onnozele onschuld van hun grote leider. Ter aanschouwing ervan verschijnt op de beeldbuis een rekeninguittreksel van Verhofstadt, 14 jaar geleden.
In : 2 000 000 BEF van Goovaerts.
Uit : 2 000 000 BEF naar de VLD.
Eénzelfde bedrag.
Dus, Verhofstadt kreeg helemaal geen geleend geld om een deel van zijn verkiezingsschulden aan de partij af te lossen.
Dus, Verhofstadt was slechts de tussenpersoon voor een gulle schenking van Goovaerts aan de VLD.
Dus, wat diende gestaafd is gestaafd.
Het konijn uit de hoed is het konijn dat men erin stopt.

Commentaar op de aantijgingen van Goovaerts wimpelt Verhofstadt beslist af. Hij verwijst naar de meer dan overtuigende en ontlastende uitleg van zijn getrouwe kompanen. Hij noemt Goovaerts uitleg niet onvolledig. Hij vindt het zelfs niet jammer dat Goovaerts een standpunt inneemt dat op enigerlei wijze afwijkt van de werkelijkheid. Aan Govaerts maakt Verhofstadt weinig woorden vuil. De enige uitspraak die we van BelgiŽs Premier mogen vernemen is : uitermate crapuleus. Wel te verstaan, van de Marollen tot in het Patershol. Aan een beleefde en gedegen verklaring is er geen verdere nood. Grote Guy heeft gesproken. Ugh !

Toen Goovaerts zijn twee miljoen overschreef wist hij waarschijnlijk niet dat de VLD over een eigen rekeningnummer beschikte. Bovendien zou Verhofstadt het over de daken geschreeuwd hebben dat die twee miljoen aan de partij niet van hem maar wel van de vrijgevige Leo Goovaerts kwamen. Maar Goovaerts heeft hem dit belet, hij wou niet dat zijn linkerhand wist wat zijn rechter gaf. Een onbaatzuchtig en overigens zeer gangbaar gebruik, vooral bij kandidaat senatoren.

Het is toch normaal dat iemand de aankoopsom voor zijn nieuwe auto overschrijft op de bankrekening van de Premier, deze zal de garage wel betalen. Voorafbetalingen van belastingen, alimentatiegeld, pensioensparen, hulp aan mensen in nood, vakbondsbijdragen, idemque, niets is eenvoudiger dan het geld te storten op een en dezelfde rekening . Die van de Premier of van een betrouwbare vriend. Het geld komt wel terecht, naargelang.

Bij verdachtmakingen mogen pers en tv hun persvrijheid niet te ver doordrijven. Meer bezonnenheid staat op de dagorde. De bewering van Karel van Berlare over de geweldige leugen van Goovaerts is te slikken als helder bronwater. Alleen ergens in een schandaalkrantje is er nog even sprake over 5,5 miljoen die Guy Verhofstadt sinds 1988 aan de partijkas verschuldigd is gebleven. Verkiezingsonkosten.

Een dag later komt Verhofstadt op het idee dat 15 juni geen geschikte dag is om verkiezingen te houden. De aangehaalde redenen voor een vervroegde kiesdatum had hij ook een paar jaar eerder kunnen bedenken . Wat hij niet vermeldt zijn de duivelse toeren die Goovaerts zal moeten uithalen om nog tegen 18 mei op te rukken met een eigen Conservatieve Liberale Partij. De Premier levert de gezamenlijke media de nieuwe gesprekstof waaronder zij het crapuleuze thema Leo Goovaerts - Guy Verhofstadt zedig kunnen bedelven. Enige zandzakjes verder is de ruimte smetteloos vrij van manipulatie, woordbreuk en gekonkelfoes. Het land ademt weer basisdemocratie en burgerinspraak, waarheid en waardigheid, met volle longen. Uitermate.

© 8 januari 2003
verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle