betogingHalle

verderterugHet groene warkruidEcologisch anders-gaan-leven. Verdord is het hout dat hiervan niet wil weten.
Groen staat voor welzijn, vrede en gezondheid, voor natuur , medemens en menselijkheid.
Weg de consumptie, leugens, voordelige profijtjes. Openheid en trouw.
Of het brengen van een show ?


Anno 1999. Opvoering van een Belgische opera :
De Stomme van Vilvoordici.

Roestige vaten frituurvet staan opgestapeld. Karrenvrachten dode kiekens worden op de scene gegooid.
Een rode en geel geverfde minister keren enige pluimen bijeen.
Een olievlek vol PCB : Colla en Pinxten gaan hulpeloos onderuit. Op hun blote knieŽn verdwijnen ze tussen de coulissen. Beide armen hoog in de lucht.
Boven op zijn mesthoop scharrelt een volgevederde haan. Hij leest een faxbericht. Zonder commentaar.
Uit het souffleurshokje ontkronkelt zich glad een Slangenmens.
Het koor kwaakt het dioxinelied.
Een blauw konijn huppelt lustig de scene op.
Kikkers lopen af en aan met borden bespannen met DIOXINE, DOEL, KYOTO, TOBIN, WEGMETALWATVIESIS !
De haan krast coqorickeuh, kucht en drentelt stom de aalput in. Althans zo lijkt het.
Doek.

Joelend stormt het publiek de zaal uit. Op naar nieuwe horizonten ! Laaiend het kieshok in.

Voor Ecolo en Agalev de grote sprong voorwaarts: de ook al niet meer zo jonge krokodillen te midden van een massa vruchtbare kikkerdril.
Jong en eerlijk volk is voor hun gezang bezweken. WEG MET AL WAT VIES IS !
Kennis en kunde voor een propere toekomst !

Maar eerst de toekomst van de partij !
De jacht op kiezers blijft geopend, overal, het hele jaar door. Wat iedere partij kan, kan Agalev. Zichzelf aanprijzen. Een beetje verzwijgen, een beetje verdraaien, een beetje toegeven. De huik naar de wind hangen.
Agalev mikt op verse kiezers, minder partijgericht, niet afzijdig van een beetje milieubescherming, eigentijds, ter goeder trouw , vriend van natuur, plant en dier.
Om ander wild te vangen dient ander aas uitgezet. Spandoeken krijgen nieuwe leuzen, oude worden opgerold. Dogma's verdringen het open debat.
Unitair. Multicultureel. Permissief.
Naar boven geduwd door het cordon sanitair putten de Groenen daaruit het maximale voordeel.

De polarisering van Vlaanderen mag dan al de Groene partij kwantitatief versterken, niets wordt er groener van, niemand beter. Hetzij de krokodillen ?

Grepen uit hun groenloos Palmares.

Staatssecretaris Boutmans steunt een project voor stadsrenovatie in Cuba ,
Mijnheer Boutmans is beste maatje bij mijnheer Arafat Jihad Jihad Jihad,
Staatssecretaris Boutmans ontneemt ( na meer dan een jaar de doveman uit te hangen) een Vlaamse Vereniging voor hulp aan noodlijdenden de mogelijkheid om fiscale attesten uit te schrijven.
Mijnheer stemt ijverig mee de Lambertmontakkoorden, maar huivert voor de voorziene overdracht van zijn Ministerie naar WalloniŽ en Vlaanderen.
Eddy Boutmans is de ware democraat, niet metend met eigenzinnig geijkte gewichten en zonder gekleurde brillenglazen .
Kameraden, plaats Eddy bij uw favorieten !


Voor de Heer Tavernier dient de belastingplichtige voortaan zelf uit te maken of een deel van zijn belastinggeld naar het leger mag. De kaki wapendrager is sowieso niet de dikste klant in de groene winkel.
Agalev schenkt het land voor eeuwig de vrede !
Stemmingmakerij van eerste categorie.

Heel leuk , mijnheer Tavernier.
Mag de belastingbetaler zijn geld dan aan Volk in Nood besteden of aan ons Bomma ?
Mag de belastingplichtige nog andere bijdragen schrappen ?
Moet hij de vliegtuigreisjes van de Excellenties mee financieren, de prijzenpot van Monseigneur, de kazuifel van de Kardinaal, de limousines van 't Is Wat-'t-wil ...

Voorzeker staat George Bush Dobbel Joe Junior klaar om onze ABL - krijgsmacht over te nemen. Hij zal 'onze jongens' hun soldij wel betalen.
Maar moet het overige bedenkelijk personeel met zijn klak rondgaan ?

Een leuker idee , mijnheer Tavernier :
We kiezen ons een parlement, bezorgen ons een regering, een begroting , een stemronde, een beslissing bij meerderheid.
Zelfs al zou de bestolene dan moeten betalen voor zijn eigen dieven, mijnheer Tavernier , democratischer gaat het niet !


Vera Dua .
Zeer louche van de coalitiepartners om haar te promoveren tot Minister van Landbouw. Een Agalevster in één perk met de vetmesters, de nitraatfabrikanten, de stankverspreiders, de pluimveebeulen, de Boerenbond, de hormonenspuiters, ... . Aan handen en voeten gebonden door de richtlijnen van de Europese Unie, met een blauwe Gabriels er bovenop .

Voor Groen is het boerenvangen onbegonnen werk, veel stemmen zijn bij de landbouwers niet te verliezen. Gelukkiglijk zijn de boeren, arm en rijk, amper goed voor 2 % van het kiesvee.
Toch staat Vera stevig en competent in haar rubberen laarzen, ook haar vogeltjesdans is niet mis. Wat onze Landbouwminister op haar uitstapje via grapjas Rob Vanoudenhove in Amazonie kon gaan rechtzetten, ontgaat de gemiddelde Europeaan. But the show must go on, voor het Vlaamse kijkspektakel, as usual.
De taak van Vera Dua is echter hier de landbouw leefbaar houden, hier het land ontlasten van de Vlaamse mestoverschotten.
Misschien eens een afspraakje maken op hoge zee ? Het plankton zal de varkensmest wel lusten. Ontbreekt het haar daar bij de vissen, aan een fotogenieke gesprekspartner of zijn er geen groene stemmen mee te hengelen ?


Olivier De Leuze. Ex - voorzitter van Greenpeace Belgium. Federaal Minister voor Ecolo en Energie.
Het theoretisch niet ten volle bewezen noch bewijsbaar effect van de broeikasgassen, is voor de groenen een dogma.
Hopelijk hebben ze ongelijk, wellicht niet.
Voorzorgsmaatregelen dringen zich op. Baten ze niet, ze schaden niet.
Kyoto : Binnen tien jaar moet onze CO2-uitstoot met 7,5 procent gedaald zijn.

Helaas is de lange lijst met de subsidies voor isolatiemateriaal, thermostaten, warmtecollectoren, inspijzing van elektrische stroom in het openbaar net, nergens te bespeuren. Ecotaksen, dat wel, helaas, met meer weerslag op de budgetten dan op de concentratie koolstofdioxide.
Windmolens en warmteterugkoppeling zouden kunnen zorgen voor de beloofde reductie van het Belgische CO2.

Maar helaas. Ban de bom !
De afschaffing van de kernenergie is een hippe geitenwollen jeugddroom, die eindelijk dient verwezenlijkt.
Het versimpelde drama van Tsjernobyl blijft de goed gesmeerde groene propagandamachine. Niet de knoeiboel van de Sovjets, maar wel de kernfysica wordt de zwarte piet toe geschoven. Genoegzaam zowel voor vele suffe schaapjes als voor de betogende achterban.
Jan Van de Putte, woordvoerder van Greenpeace, mag op de VRT nog eens grof komen voorliegen dat een kernreactor in Doel zwicht voor de kracht van een Cessna. Een argument dat inslaat .
Zo wordt zelfs de laatste bange burger voor de groene zaak week gemaakt.
Greenpeace staat pal achter De Leuze, maar eveneens meer dan tienduizend kilogram naast de waarheid.

Het gemoed van de verantwoordelijke bewuste medemens wordt eveneens aangesproken. Het staat hem niet toe komende generaties op te zadelen met radioactief afval. Zelfs al stopt hij het kilometers diep onder de grond !
Wel mogen toekomstige generaties staan gapen naar de leegte in de aardkorst, waaruit de laatste gram fossiele grondstof roekeloos werd opgestookt.
Dat de renaissance van de kernenergie geen 1492 jaar op zich zal laten wachten weten ze nu al bij Electrabel. De weinig renderende windmolens schrijven het dagelijks in de lucht.

Maar voor de groenen (met de medeplichtigheid van de regering Verhofstadt en het slapend parlement) primeert de inkrimping van de kerntechnologie op het eerbare doel, onze CO2- productie te reduceren.
CO2 is de geringere zorg voor de Leuze. Het achterpoortje bij de Kyotoverbintenis biedt het gearriveerde Groen een eenvoudige uitweg , waar velen goed in zijn , in lucht verkopen !
BelgiŽ gaat met Rusland een CO2-handeltje opstarten en er jaarlijks enige miljarden aan spenderen.
Als de Russen dat geld nuttig besteden aan de modernisering van hun archaÔsche industrie, dan draagt dit meer bij tot de reductie van CO2 dan als men het geld in BelgiŽ zou investeren.
Tot zover, zo goed.
Geef dan eens een kind op schoolreis 10 Ä mee, om gezonde appelen te kopen en hoor achteraf wat met die 10 Ä gebeurd is!
Bieden de Russen steviger garanties ?
Mogen ze hun laatste Wolga's tegen Mercedessen inruilen ?
Wordt de lucht zuiverder als in TsjetseniŽ nog enige huizen met kolenkachels, worden plat gelegd ?

Olivier kan eraan beginnen zijn groene handen schoon te wrijven, met biologisch afbreekbaar schuurpoeder . Natuurlijk.


Mevrouw Maria De Winter - Vogels, alias Mieke, Vlaams minister van Welzijn.
Heel joviaal en symptomatisch sympathiek. De groene tornado voor wervelende reclame.
Hier en daar een heilig huisje wegblazen. De populaire toer op, veel stemmengescheer maar weinig groene wol.

De resultaten van haar onvolprezen boemboemcampagne kunnen zich laten zien. Het welzijn van de jeugd is enorm toegenomen. De markt voor condooms hinkt niet langer na op die van de ongewenste zwangerschappen, de relatieproblemen en de geslachtsziekten. Exacte cijfers zijn voorbarig.

Een half jaar geleden zei Mieke Vogels : "als we de jongeren 'die een als misdaad omschreven feit plegen ' alleen maar opsluiten, en er voor de rest niets mee doen, dan keren die na afloop gewoon terug naar het milieu waarmee ze in de criminaliteit zijn geraakt. Ze worden daar dan onthaald als helden. Enkele weken opsluiting, dat is zoals een medaille voor oud-strijders. "
Door wetten die buiten haar bevoegdheid vallen liepen dit jaar tot 1 maart, en nu weeral opnieuw, boefjes ongestraft op straat, niet meer opgesloten, en voor de rest wordt er evenmin iets mee gedaan . De medaille voor oud-strijder kunnen ze zich niet opsteken.
En spijt dat die knapen daarvan hebben.

Welzijn heeft andere prioriteiten : De vrouwentijdschriften hebben van de slanke vrouwengestalte een gevaarlijke mode gemaakt! Flair en Libelle zullen eens afspraken moeten maken met de overheid. Zij zijn oorzaak van gevaarlijke magerzucht !
Voor Mieke mag het iets meer zijn dan maatje 38. Mieke maakt Vlaanderen weer een geflipte campagne rijker.
Dat anorexia dikwijls een (wel ernstig te nemen ) psychologisch groeiprobleem is valt niet te ontkennen. Maar van een beetje naar zijn lijn te kijken zijn er nog niet veel omgevallen.
Dat meer dan 1/3 van de jeugd duidelijk zwaarlijvig is, is de mindere zorg van Mieke. De kook- en bakrecepten in allerlei boekjes oefenen meer invloed uit op onze taille dan een prentje met een Twiggy erop. Mieke bekommert zich meer om te dun dan om te dik, zichzelf verloochenend. Kritiek op overdreven gewichtstoename is vervelend en hard te verduren. Dat heeft ook Mieke met het verloop der jaren kunnen ondervinden , aan den lijve. Wie kampt met overgewicht wordt niet graag een spiegel voorgehouden; ook geen cholesterolspiegel.
Mieke brengt verlichting : Hier met de chips, geef de slagroom nog eens door, alles half zo erg.
Vooral niets aan uw hart laten komen. Leef nu en stem voor Mieke Vogels, voor uw en haar welzijn !


Madame Durant. Eppur si muove. Ze komen er. Ze komen er niet. Nachtvluchten. Ze komen er. Ze komen er niet. Nummerplaten. Ze komen er . Ze komen er niet. Flitspalen . Mevrouw Durant kwam in de federale regering als ecolo - minister van Mobiliteit. Bewegen doet ze.


Jacinta De Roeck. Geen krokodil. Een groene capaciteit : recht van achter haar lessenaar de Senaat ingedonderd. Iets meer dan twinig jaar heeft ze voor de klas het gebeuren tussen mond en endeldarm mogen inkleuren, de bloemetjes, de bijtjes, biotopen, microben, gezondheid, verslaving....

Zeer recent dagent het haar, dat drugsgebruik kan leiden tot ernstige psychiatrische problemen. Verontwaardigd zegde ze : " Waarom weten we dat niet? Ik heb als leerkracht vroeger redelijk wat jongeren gezien die wel eens een jointje hadden gerookt, maar dat er voor sommigen onder hen zulke risico's aan verbonden waren, dat zou elke leerkracht en elke volwassene toch moeten weten?''
Inderdaad, schandalig dat Ketnet en Dag Allemaal haar dat niet ieder uur verteld hebben. Het verhaal over de fenomenen die lange tijd na het gebruik van marihuana e.d. kunnen optreden , is echt niet van gisteren. Vooraleer Jacinta haar eerste stuk krijt vast nam werd er her en der reeds gewezen op de mogelijke gevaren van ongewenste flashbacks en langdurige ontwrichting van de persoonlijkheidsstruktuur bij (soft) drugsgebruikers.
Dat niet iedereen die een pilsje drinkt een dronkaard wordt, wisten we al eerder. Dat groene capaciteiten nogal naÔef kunnen zijn, weten we nu.
Volgens de senatrice voerden de scholen reeds lang een 'soort gedoogbeleid' : ze wisten dat hun leerlingen drugs gebruikten , maar deden of ze het niet zagen. De lerares spreekt wellicht over haar eigen vroegere school. Alles voor het kind , problemen wegmoffelen , naam en faam hoog houden.

Andere scholen voerden een enigszins ander gedoogbeleid. Met drugs betrapte leerlingen liepen ernstige sancties op. Ze kregen de kans een ernstig woordje te gaan klappen met de rijkswacht. Wat gedoogd werd op zulke scholen waren slechts de gendarmen. Punt.

Mevrouw de senator wenst blijkbaar haar groene broodheren niet voor het hoofd stoten. Een beetje verbloemen dat het beleid van de groene Minister van Volksgezondheid werd uitgestippeld zonder last van al teveel bagage.


Het toetsen van de wetenschappelijke kennis van Magda Aelvoet zou kunnen uitmonden in een wel-is-nietes monoloog. Op Aelvoets wijze, werd het falen van haar voedselagentschap en onze braadkipvergiftiging vakkundig weg gepraat. Vanuit het groene halfrond heeft niemand hare Excellentie onderbroken.


Vincent Decroly, een zeldzame vogel , ontsnapt uit de kooi van Ecolo.
In de Kamer protesteerde hij hard en ludiek tegen de schijnheilige houding van rood en groen . Op het Wereld Sociaal Forum in Porto Allegre gingen De Leuze (!) en anderen demonstreren, tegen die maatregelen alhier zonder blozen worden goedgekeurd.
Op bevel van Kamervoorzitter Herman Decroo werd Decroly lijfelijk de Kamer uitgedragen. Omdat Decroly zijn wit anti-globalistenpetje bleef ophouden ?
Of omdat hij afrekende met het hypocriete gedoe van de ecologisten e.a. pierewaaiers - zelfs liberale Premier Verhofstadt tracht bij het 'anders- ' anti-globalisme vliegen af te vangen.


Democraat Jos Geysels . President van democratisch Agalev. Als bij geen ander lijkt hij zijn democratische partij democratisch te dirigeren. Het Anders Gaan Leven van Versteylen is verworden tot een groene valkuil. Milieubewustzijn, gestoeld op fundamenteel onderzoek, heeft er minder kans, dan modernistische slogans met uitzicht op meer verkiesbare plaatsen.
Het komt voor democratisch Agalev goed uit om de stemplicht te behouden en deze uit te breiden tot de goedgelovigste democratische bevolkingslagen, vanaf de democratische kleuterklas. Om dan de kiesdrempel democratisch mee te verhogen tot de democratische 5 % .
Nieuwe milieupartijen en klein-links zijn dan voor goed democratische de das omgedaan. Spirit geeft democratisch de geest. Wat niet democratisch recycleerbaar vliegt in de verbrandingoven. BelgiŽ kan voor immer beloftevol genieten van de groene Tjseverij e.o..

© 1.4.2002Voor vrede minnende hooligans : Het alternatieve herbarium van Coeman, wapenfreak en groene medewerker van Eddy Boutmans. Gevaarlijk verwonderlijk !


Karel Ramses de Blauwe.


Ze staat nogal eens loodrecht boven Kairo, rond deze tijd van 't jaar.
Te hard steekt de zon. Op de blauwaderige man .
Zijn lot ist bezegeld.

In een waan van wijze zonnegod daalt Hij van ivoren piramides neer in het zevende Rijk van Bracke en Devadder. Zwevend tussen wensdroom en waarheid.

Achter Hem knielt heel zijn partij.
Het liberale denken schonk hun de schitterende, unieke en enige waarheid.

De rest is fabeltje, hoogstens nuance, een lichte.

Aldus de Zegger.

Zwaar knarst zijn geheugen. Hoorbaar. Tot ver buiten de opnamestudio.
Meningsverschillen als los zand weg gekeerd.
Onder het matje. Waarop de anders-blauwe mandatarissen onlangs moesten voortreden.
Met of zonder ballen onder hun oksels.

Voor de tiende keer strooit Alzheimer zout in dezelfde soep.
De buren heten moeder.
Bewustzijn vernauwt tot obsessie. Ten strijde tegen de kevers.
Het geheugensteuntje steeds binnen handbereik.

 2003 
Het kiezerspotentieel
  1. 1/4 : een ranzig deel economische collaborateurs, Belgicistische opportunisten en arrivisten
  2. 1/4 : een franskiljons deel halfadel en monarchisten

  3. 1/4 : een gefrustreerd deel overtuigde antiklerikalen

  4. 1/4 : een kapitaalkrachtig deel met fobieŽn voor de werkmens

  5. 1/4 : een goedgelovig deel dat opkomt voor rechtvaardige vrijheid van handel, wandel, woord en gedachte
  6. 1/4 : een nog naÔever deel dat nog gelooft in de dode woorden van een overleden Burgermanifest


Oeps ! Achterkant van het ranzig lijstje met Vlaams Blok-kiezers.
Oeps ! Met zelfs iets teveel kiezers op het blauwe lijstje .

Moest de VLD-voorzitter niet zo een fijne Heer en zeer slim zijn, van zijn eigen, men zou Hem raden :
"Fellah, stop met de oevers kaal te wieden !
Mest ! Dat is wat het land vruchtbaar maakt."


© 14.4.2002 Met dank aan dhr Karel De Gucht voor de geleverde inspiratie.verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle