betogingHalle

verderterugHet cijnskiesrecht.

Toen BelgiŽ zijn algemeen stemrecht invoerde werd dit recht, tot plicht voor iedereen. Niet langer hoefden onze bestierders de warme lever van een dode zwijn te raadplegen, niet langer mocht de vlucht van een klad kraaien onze toekomst mee bepalen, niets werd aan het toeval overgelaten. Rijk of arm, één man, één stem. En niet van willen, maar van moeten. Zo zou de baron de stem van boer en boerin nooit meer versmoren.
De stemplicht verijdelde elke kiesbevoogding door heren en door meesters.

Maar heden zullen kerk noch koning, de grootste anarchist de gang naar de stembus niet meer durven te beletten.
Als morgen BelgiŽ de stemplicht opheft, mogen zelfs de paarden stemmen, de bloempotten met de grond. Toch als ze leren een pen vasthouden, als ze waarachtig tot onze gemeenschap willen behoren, en als ze weten welk idee er schuilt achter het holletje dat ze mogen inkleuren.

Maar daarop wensen vijfentwintig hoogleraren niet te wachten ; althans het gemeentelijk stemrecht dient aan iedereen opgedrongen. Noch niet aan de bloempotten of de paarden, maar toch aan alle niet-Belgen. En niet omdat deze een pen kunnen vasthouden, niet omdat ze tot onze gemeenschap willen behoren, maar volgens de hoog geleerde geesten : " omdat ze hier duurzaam aanwezig zijn en hier BELASTINGEN betalen."

Het spreekt voor zich dat men geen van deze hoogleraren kan verdenken dat ze zich laten leiden door andere dan humanitaire motieven.
Maar, in hun spreekwoordelijke verstrooidheid, hebben ze vergeten te vermelden welk stemrecht er dient verleent aan de duurzaam Belg-afzijdige medemens, die hier GEEN belastingen betaald.
Of mag wellicht het betalen van de BTW al voldoende zijn ?
Neen toch, want dan worden de stemhokjes best naar de winkelcentra verplaatst, de Vlaamse beambte stemt in Brussel, de student in Leuven, en Bomma in Benidorm. Daar waar de dronkaard zijn bedelgeld verdrinkt mag hij dan het bestuur bepalen.
Zo zot kunnen toch geen professors wezen.

Willen die dan voor de duurzame niet-Belg het aloude cijnskiesrecht her-invoeren ?
Neen. De vijfentwintig hoogleraren stonden effekens gezamenlijk met leugens te argumenteren.
Zij willen geen loze dompelaars discrimineren. Zij menen onvoorwaardelijk dat het algemeen gemeentelijk stemrecht de voorwaarde is voor politici, om de migranten voor serieus te nemen. Bezwaarlijk kan iemand de 25 professoren verwijten, dat ze een al te hoog gedacht hebben, over de ware idealen van onze politici.

De professoren gaan ervoor, dat alle inwoners, ongeacht hun nationaliteit of origine, door het gemeentelijk stemrecht dichter tot elkaar zouden komen en gezamenlijk hun verantwoordelijkheden opnemen. Vanuit vogelperspectief vanaf een hoge toren mag dit zo lijken. Dichter bij de grond zouden ze echter merken, dat tegenwoordig, het ventileren van politieke overtuigingen de harmonie iets meer kan verstoren, dan bij de kaartclub een miserie op tafel.

Waar wachten wij dus nog op, besluiten de geleerde dames en heren, om een stap vooruit te zetten ?
Ja waarop ? en waarop wachten wij om dit stemrecht tot de gemeente te beperken ? en waarop wachten we om dit stemrecht aan iedere toerist te verlenen? en waarop wachten we om het Vlaamse zelfbestuur voor immer en altijd aan heel de wereld en de sterren te verkwanselen ?

En wie, in wiens opdracht, heeft onderstaande professoren zover gekregen om collectief aan één tekst hun handtekening te verlenen ?

Rik Coolsaet,Koen Raes (RU Gent),
Dirk Jacobs (KU Brussel),
Jean-Jacques Cassiman, Mark Eyskens, Paul De Grauwe, Marie-Claire Foblets , Marc Swyngedouw , Albert Martens (KU Leuven),
Bea Cantillon (Ufsia),
Kris Deschouwer, Els Witte (VUB)

Hugues Dumont (FUSL),
Francis Delpérée , Francois Rigaux , Gabriel Ringlet , Philippe Van Parijs (UCL),
Mateo Alaluf , Mathias Dewatripont, Guy Haarscher, Jean-Marc Ferry (ULB),
Francis Delpérée (UCL),
Marco Martiniello , Pierre Pestieau (Ulg).


© 8.11.2001De Tsjeef in ieder van ons..

door Manu Klaas

Statistisch heeft iedere oude Belg wel een grootmoeder die ooit voor een christelijke volkspartij stemde, en even zeker heeft elke autochtone Vlaming meer dan één overgrootvader die onslievenheer diende en trouw ter kerke ging. Hem wees de kansel het smalle pad naar de hemel en de brede baan naar zijn verenigingen, zijn bonden, zijn ziekenkas, zijn volkstehuis, zijn welvaartswinkel en zijn volkspartij.

Op zijn jaarlijkse rondgang polste de parochieherder al zijn schapen, naar hun doen en laten. Hij wist welke krant er naast het parochieblad had gelegen, en naar welke school de kinderen zouden lopen. Niet vooraleer hij de nodige levieten had gelezen en naar zondagsmis en andere huwelijkse plichten had verwezen, had de eerwaarde pastoor de Sint-Pieterpenning opgestreken.
Samen met de herdelijke sigarenrook, is bij de talrijke parochianen ook de hang naar aflaat en wierook verdwenen.

Met het streven naar welvaart en hoe meer hun de weelde steekt, zijn later vele schapen, bokken gebleken.

   Op het geloof alleen
   kon een Christelijk volkspartij
   zich langer niet verlaten,
   maar ze heeft haar loodgieters,
   ook die stoppen alle gaten.

   Doch wie in Jezus' naam
   met politiek wil beginnen,
   is gedoemd het kruis en
   niet de macht te minnen.

   Anders wordt in die partij
   menig Theo, Pol of Hypolyt
   tot tsjeef, schijnheilig, hypocriet.

   Maar Wilfried, Johan en Jean-Luc,
   voel U niet al te zeer aangesproken,
   deze Tsjeef, zit immers meer
   of minder diep
   in ieder van ons verstoken.

Such A Bad Experience Never Again

Dat de Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne, in de loop van haar bijna tachtig jaar bestaan niet uitsluitend de belangen van het luchtverkeer gediend heeft, is in BelgiŽ meer geweten dan er mosselen met friet worden gegeten. Het tsjevengedoe van heren zoals Daems en Verhofstadt en de Belgische vakbonden en al wie ogen in zijn kop had maar de waarheid verzweeg, vormde slechts een belachelijk sluitstuk bij de ultieme crash van Sabena.
En de aanvang van een sociaal drama waarvan ze het einde waarschijnlijk nog niet willen overzien.

Van 25 januari 2001 dateert de overeenkomst waarbij Swissair haar belangen in Sabena tijdens de volgende twee jaar zou verhogen van 49,5% tot 89%.

Reeds op 12 maart 2001 stond in Duitse en Zwitserse kranten te lezen dat Swissair 66 miljard BEF verlies leed ,en dat de maatschappij 26 miljard BEF nodig had om niet over kop te gaan.

Op 2 april meldt Swissair voor het jaar 2000 een verlies 75 000 000 000 BEF. Ze wil herstructureren.
Op 12 juli beslissen de Zwitsers om deelgenootschappen af te bouwen, wat hun in anderhalf jaar 75 miljard zou moeten opleveren.

17 juli 2001 . Swissair Group koopt zich vrij van de overeenkomst die op 25 januari met Sabena werd afgesloten. In de plaats van hun aandeel in het verlieslatende Sabena te verhogen, zal Swissair, er samen met de Belgische staat, 173 miljard BEF aan investeren. Minister Rik Daems drinkt hierop champagne. Te spreiden over twee jaar, 104 miljard door Swissair en 69 miljard door BelgiŽ. Omgerekend 6900 frank netto uit uw en mijn geldbeurs. Rik Daems vliegt gratis. Eveneens te spreiden over ...
De Citybank, Credit Suisse en de Deutsche Bank zullen Swissair 26 miljard BEF ter beschikking stellen en Swissir neemt negen van de door Sabena bestelde Airbus A319-/A320-vliegtuigen over, die in 2002 zouden geleverd worden.

Op 30 augustus meldt Swissair voor het eerste helft van 2001 een verlies van 6 miljard BEF. Om die ontstane schulden te delgen zullen deelgenootschappen afgebouwd worden. Duizend personen zullen hun werk verliezen.

Op 20 september heeft Swissair in één week 1,7 miljard verloren.

Op 24 september legt Swissair een saneringsplan voor. Drieduizend jobs vallen weg. Het bedrijf heeft 50 à 75 miljard BEF vers kapitaal nodig.

Twee dagen later draaien UBS, Credit Suisse en de Deutsche Bank de geldkraan dicht. Tegen het eind van de maand zit Swissair met een gat van 425 miljard ! Hierdoor staan 72000 jobs in de tocht.

Op 1 oktober wacht Sabena op haar eerste schijf van 10 miljard. Tevergeefs.

En de Tsjeven ?
Om de Belgische Ster en zichzelf nog even aan het Europafirmament te houden, doet onze Premier zogezegd een geste. Sabena mag nog wat rondvliegen.
Hoe blind moest men zijn om niet te zien dat SAir zijn contract niet kon naleven. Maar klare wijn werd nergens geschonken. SAir was de zondenbok, de Sabenavennoot lag plots aan de basis van de Sabena-faling. Is er ooit een kwaad woord gevallen over de banken die Sair en Sabena voor het blok plaatsten ? In de raad van bestuur van Sabena zitten nochtans stevig politiekers hun voeten warm te houden. Zijn die nooit voorbij een krantenkiosk gekomen, of was hun leesbril zoek geraakt. Heeft de hele federale regering haar vakantie ingekort om de meubelen te redden ?

11 september was niet alleen een dolksteek voor de luchtvaart, maar tevens voor de regering de uitvlucht om Sabena eindelijk en opgelucht te laten neerstorten.

Naast wat voetvolk op de tarmac heeft men de hoogste heren van de vakbond zich weinig weten roeren. Waar bleef hun grote internationale solidariteit ? Paraderen met de antiglobalisten voor een socialere wereld, dat wel, maar naar één van de 72 000 Zwitsers heeft niemand van onze rode of groene plastiekmannen of madammen een minuutje omgekeken.

Dankzij de grootmoedige toeschietelijkheid van de voorzienende federale regering kunnen de ontslagen "Sabeniens", (- blijkbaar had Sabena uitsluitend francofiel personeel -), ondanks alles, over 16 miljard beschikken. Dat mijnheer Verhofstadt hiervoor de Nationale Dienst voor Tewerkstelling en het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen twaalf miljard lichter maakt, verteld de voorman van het open staatsbestuur er niet gaarne bij. De overige 4 miljard komt uit de federale schatkist, uitgerekend hetzelfde bedrag dat de staat op 1 oktober aan Sabena contractueel verschuldigd was. Door het contract van 17 juli uiteindelijk niet na te leven, gaat voor de luchtvaart en al wat er aan vast hangt 65 miljard Belgische franken verloren. Die zaten toch nog in de portefeuille van Rik Daems. Nu heeft hij zelfs geen geld meer om DAT op te starten. Maar dankzij Belgische barons en een leningske van Vlaamse vriend Dewael(*) blijft BelgiŽ nog op eigen vleugels vliegen.
Daems mag blijven, hij vliegt er niet uit , en als hij vliegt dan wordt het weer voor niets. Waarschijnlijk.


© 11.11.2001

(*) Nadien heeft de Vlaamse regering beslist om DAT toch niet mee te financieren.
DAT heet nu SNAirBrussels : Societé Nationale met een Bruxelles airtje. Is de experience toch herbegonnen ?
Eind februari 2002 (!) beweren syndicale afgevaardigden dat de regering het failliet van Sabena bewerkstelligde. Uiteindelijk is hun laatste frank gevallen.


De Justitie tsjeef.

Citaat van doctor Marion van San :

Wetenschappers durfden het onderzoek niet eens te doen uit angst...
Ik heb wat dat betreft te veel wetenschappelijk fatsoen om mij voor een politiek karretje te laten spannen en dingen te schrijven die hij in gedachten heeft.


Dit laatste slaat op een liberale minister, Marc Verwilghen. Hij gaf Marion van San opdracht tot een wetenschappelijk onderzoek i.v.m. misdaadcijfers bij jongeren van verschillende origine. Het onderzoek werd door overheidsdiensten gehinderd. Slechts door een lek kon de inhoud van de kostelijke studie het daglicht zien.
Wij staan aan het begin van de 21-ste eeuw.
BelgiŽ is een westerse democratie.
In haar regering zetelen vooral eerbare lieden die het vrij onderzoek hoog in het vaandel voerden. Vrije metselaars of vrijzinnige tsjeven bij de loge ?
ē
ē   ē

© 12.11.2001De Toekomst Tsjeven

Het klinkt nog na in de oren. Ja, Vlaams, Vlaams zal het blijven. Maar voor de haan driemaal kraaide hangt hun ESPRIT tegen de muur, modieus, in 't Engels.
De 700 congresgangers keken afwisselend naar links en naar rechts, met de handen in de nek. " Oh Het leven is mooi lalala", hebben er ook al ooit gezongen, maar hier werd de sfeer nog leutiger, opgekrikt door zwierige decolletés, magistraal gepresenteerd door senator Quiky Vincent. Het naar rechts draaien lukte Nelly Maes ietsje minder. Begrijpelijk. Kort ervoor riep ze nog ik kom, ik kom niet, ik kom niet. Uiteindelijk is ze dan toch gekomen. Het aerobicclubje zal een links-liberale koers varen. Alhoewel.

Bert hoort dat plots niet zo graag, links-liberaal. Gelijk heeft Bert. Noem het toch liberaal-socialistisch, naar inhoud is het eender - vrij en sociaal denkend - , maar klinken doet het anders. Waarheidsgetrouwer. Het volk voor ons, wij voor ons zelver.

De integrale democraten, dat zijn de mannen die gelijktijdig hun broek, in het parlement verslijten en in Limburg aan een militaire prikkeldraad scheuren. Die mee besturen, en terzelfdertijd oppositie voeren. Integrale democratie.
Integer ligt iets moeilijker. Alhoewel.

Vlaamse Cultuurminister Bert is zodanig integer dat hij Gerard Reve de toegekende Prijs der Nederlandse Letteren niet overhandigt. Traditiegetrouw hoort Bert dit te doen, samen met Koning Bert II , maar die is nog integerderster. Alhoewel.

Waarom zou le Roi Albert de meest geschikte man zijn om een prijs voor Nederlandse literatuur uit te reiken ? Vlaanderen heeft ondertussen toch haar Minister-President. Maar ook Patrick Dewael mag zijn handen niet bevuilen aan een prijs voor een homofiele schrijver met een homofiele vriend . Toch niet als die homofiele vriend verdacht wordt van knapenschennis. Links- liberale spirit ? My ash-bin . Liberaal-socialistische achterbaksheid.
Gatdraaiend meelopen in roze optochten en dan een van de beste Nederlandse schrijvers als een steen laten vallen. De verdachte is dus toch schuldig, vooraleer hij veroordeeld is. Bovendien, Gerard Reve wordt in die zaak niets, maar dan ook niets voorgeworpen. Alhoewel.

Wie bij de hond slaapt, krijgt zijn vlooien. Een mondiale wijsheid, waarvan de toekomstgerichte regionalisten "tsjeef" gebruik maken. Vooroordelen en discriminatie.
Reve is voor de republikeinen niet incontournable. Niet zoals hun koning en niet zoals burger Francois. Een wakkere pacifist die ontdekte dat de Vlaamse Leeuw meerdere strofen telt. En oeioeioei die
vijfde strofe!
Progressief beschaamd vergeet Bertje te wijzen op de historische context van het Volkslied. Aan het symbool waaraan de hele Anciauxfamilie zich jaren optrok en er confortabel mee groot werd, moet dringend geschaafd worden. Bijwerken, verloochenen, vervangen.

Duitsland zingt nog steeds zijn zelfde nationale hymne. Alleen de eerste strofe met Deutschland, Deutschland über Alles werd om begrijpelijke redenen afgevoerd.
De Marseillaise levert een crapuleuze vertaling.
Wilhelmus van Nassauen is op de Koninck van Hispanien al jaren uitgekeken.
Maar zingen doen ze het allen. Onze Minister van Vlaamse Cultuur van Vlaanderen gaat op zoek naar een nieuwe tekst op de tonen van Ikkeltje Kramikkeltje.
Hoe lang nog ?


© 13.11.2001

Wij eisen het ontslag van minister Anciaux !
Dat ondertekenden: Fernand Auwera, Benno Barnard, Geert Beullens, Stefaan van den Bremt,Stefan Brijs, Walter van den Broeck, Jeroen Brouwers, Herman Brusselmans, Hugo Claus, Manu Claeys, Luc Coorevits, Bernard Dewulf,Leen Van Dijck, Jan Fabre, Jef Geeraerts, Koenraad Goudeseune, Luuk Gruwez, Kristien Hemmerechts, Stefan Hertmans, Luc Huybrechts, Mark Insingel, Geert Van Istendael, Hilde Keteleer, Paul Koeck, Gerrit Komrij, Kees Van Kooten, Tom Lanoye, Guido Lauwaert, Ann Lauwers, Dieter Lesage, Marijke Libert, Gwij Mandelinck, Paul Mennes, Ann Meskens, Bart Moeyaert, Erwin Mortier, Peter Nijmeijer, Jeroen Olyslaegers, Hanneke Paauwe, Josse De Pauw, Joseph Pearce, Anne Provoost, Pjeeroo Roobjee, Wim Van Rooy, Sophie De Schaepdrijver, Chris De Stoop, Johan Vandenbroucke, Kamiel Vanhole, Jan Vanriet, Christophe Vekeman, Ingrid Vander Veken, Eddy Van Vliet, Peter Verhelst, Eriek Verpale, Paul de Wispelaere.

Een dag later kon men Paul Koeck en Kristien Hemmerechts al horen beweren dat het voor hen wel niet echt moest.
De Tsjeven ook in de schrijversgilde !


De Nieuwe Tsjeven

Communicator .be heeft gesproken. In kranten en op TV. De Belgische communicatie-adviseur Noel Slangen in dienst van Zijne Excellentie Verhofstadt I kan er zelfs nog om lachen:(TV1 25.11.01 ) " In de huidige regering spelen niet alleen eerste klassers of tweede klassers, maar zelfs derde klassers." Siegfried Bracke lachte mee. Wie die derde klassers wel zouden zijn, dat vroeg Siegfried Bracke niet. Hoe die eerste klasser heette, werd ook niet verteld. Aan een minder bevriend journalist was Slangen niet meer ontglipt. Hij zocht en vond weer een poot om op te staan, door de aanwezigheid van derde klassers in de regering goed te praten . "Ook bij de kiezers zijn er derde klassers ! " Hierop knikte Bracke instemmend, getuigend van diep democratisch inzicht. Ja,ja,aja,ja. De heertjes verkondigden dat de domme kiezer door ook domme ministers moet vertegenwoordigd zijn.

Mijn gedacht, zei Boma, en waar zitten dan de ministers van vierde provencial? Om als minister te mogen aantreden in " Aan tafel" op TV1, was 1-ste provinciaal al te hoog gegrepen. Bevordering, voor zichzelf, daarvoor spelen de modderstampers van F.C. Tricolor ! En al zakt de hele ploeg naar een lagere afdeling, kapitein éénoog blijft koning. Want Slangen werkt niet voor het land, laat staan voor het volk, Slangen werkt voor de premier en voor de centen . Slangen is geen Tsjeef . Hij zegt, wat hij denkt, hij uit wat hij voelt. Tot leed of tot vermaak van de theaterpubliek.

Tien jaar na de zwartomfloerste 24-ste november 1991, presenteerde Noel Slangen zijn allernieuwste taktische voorstellen in de strijd tegen het Vlaams Blok :
Product nr. 1 : een linkse anti-establishmentpartij die proteststemmen weghaalt bij het Blok.
Product 2 : de noodzaak van politiek leiderschap. Mensen willen figuren die ergens voor staan en die ze kunnen vertrouwen, geen bange wezels die proberen te raden wat de trouweloze kiezer nu weer wil.( Uit Zonder leiderschap geen eind aan zwarte zondagen commentaar van Bart Sturtewagen in D.S. op 24.11.01.)

Zijn vlaamsblokfobie blijft de reclameman parten spelen. Zonder schuw verlaat hij het democratisch correcte kamp. Met Belzebub wil hij de duivel uitdrijven.


Op 26 mei 2000 beweren de heren Dyab Abou Jahjah, voorzitter, en Khalid Arkob, Ahmed Azzuz en Abdelatif Ait Ahmed, bestuursleden van Al Rabita : " Het enige stelsel van normen dat in BelgiŽ geldt, is de wetgeving. De wet respecteren is de enige plicht die elke burger tegenover de staat en de andere medeburgers heeft. " Voor mensen die gewoon zijn vanuit hun geloof en cultuur iedere dagelijkse handeling voorgeschreven te krijgen mag dat zo lijken . Hun norm, elke handel en wandel is geopenbaard door de Profeet, de vrede zij met hem. De Belgische wet daarentegen is grotendeels afgeschreven van Napoleon, de vrede zij met hem.
Tussen die wet en Vlaamse norm gaapt geen afgrond, maar voor het - wanneer moet ik mijn schoenen uit doen - bestaat er geen Belgische wettekst. Maar goed. Al Rabita is een NGO die opteert, de belangen van Arabische migranten op lokaal en Europees niveau te behartigen. Dit moet blijkbaar kunnen zonder de minste rekening te houden met de aanstellerij en gevoeligheden van de Vlaamse inboorlingen. De wet respecteren is de enige plicht die elke burger tegenover de staat en de andere medeburgers heeft.

Ondertussen werd het 24 november 2001. De heren Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz gaan verder met het behartigen van vreemde belangen. Zij eisen het ontslag van de minister van Justitie. Niet omdat de resultaten van het - een halfjaar eerder in opdracht gegeven- onderzoek de gasten niet zou bevallen. Zelfs moest uit dat onderzoek gebleken zijn dat Magrebijnse jongens nog braver waren dan hun zusjes, of moest zelfs blijken dat de Belgische gevangenissen alleen maar uitpuilden van Vlaamse inboorlingen, dan nog hadden de rechtgeaarde gasten van Al Rabita, het hoofd van Verwilghen op tafel gewenst. Uitgerekend Marc Verwilghen verwijten ze een ,,zeer gevaarlijk populistisch beleid en racistische vooroordelen." De NGO van de gasten heeft immers belangen te behartigen, belangen die strijdig zijn met onderzoek naar relaties tussen etnische afkomst en misdaad.
In één adem met de steniging van het onderzoek van
Marion van San, eisen ze een onderzoek naar ,,de banden tussen de Vlaamse cultuur en xenofobie''. Ge moet het maar durven . Zo een goede Tsjeven hebben wij nog nooit gehad! Marc Verwilghen kan dat onderzoek alvast opstarten. Misschien mag hij dan aanblijven, vanzelfsprekend onafgezien de resultaten van dat onderzoek.

Al Rabita, het noemt zich vandaag de Europees Arabische Liga, wat weeral wat gewichtiger klinkt, is geen goede maatjes met Johan Leman. Verre van. De Pater kan hun wat, de pot op, in hun publikaties draaien ze er alleszins niet om heen. Integratie staat voor hen gelijk met Westers fundamentalisme. Volgens de woordvoerders van deze Liga weet elke Marokkaanse jongere, dat het politiekorps voor een groot deel vol zit met racisten en pseudo-fascisten. De Liga vindt het daarom niet alleen een normale reactie maar ook een democratische plicht de legitimiteit van het gezag te betwisten.(Knack 24/11/2001).
Hun zinnetje van 26 mei 2000 " Het enige stelsel van normen dat in BelgiŽ geldt, is de wetgeving. De wet respecteren is de enige plicht die elke burger tegenover de staat en de andere medeburgers heeft. " zijn ze vergeten . Zou Al Rabita toch iets anders dan de Europees Arabische Liga ?
Voor onnozelaars ligt 11 september 2001 al lang achter ons. Dat de opruiende stellingen van de Liga de belangen van Ali en Fatima nu meer dan ooit volop dienstbaar zijn, is hiermee nog niet beweerd.

Maar de door Noel Slangen gedroomde linkse anti-establishmentpartij komt er wel mee dichterbij. Nog enige verkiezingen mijnheer Slangen en veel in Harry Potter lezen ! Dan nog één sterke man, een leider , een caudillo. En weg is het Vlaamse Blok aan uw been.

Maar had en heeft Vlaanderen al geen linkse anti-establishmentpartij , had en heeft Vlaanderen geen politiek leiderschap ? Kom eens aan de frisse lucht mijnheer Slangen en doe eens iets reŽel aan uw vermeende vlaamsblokfobie.
Door hoeveel % kiezers wordt uw correcte democratie echt in gevaar gebracht ?
In de Duitse deelstaat Hamburg haalde een oncorrecte rechter met zijn vers opgestarte partij met als enig thema " veiligheid" , van vandaag op morgen, 20% van de stemmen.
Hoeveel % van de stemmen voor meer veiligheid haalde de partij van Marc Verwilghen, en hoeveel denkt ze er nog van te behouden als Slangen en de rest hem en zijn idealen afvallig blijven ?
Hoeveel % van de Vlaamse stemmen hebben onvlaamse bietekwieten in de Volksunie gedurende jaren aan het Vlaams Blok verspeeld ?
Hoeveel % socialistische kiezers hebben zich door het SP/PS-gesjacher verkocht gevoeld ?
Hoeveel % van de gelovige kerkgangers heeft de CVP aan de avontuurtjes van haar mandanten opgeofferd ?
En voor hoeveel % van de groene kiezers heeft Agalev ondertussen te veel naast hun doel gemikt ?
Volgens de woordvoerders van Al Ariba is 50 % van Vlaanderen racistisch en xenofoob. De communicatie-adviseur weet hoeveel daarvan waar is.
Een fobie kan genezen, maar het is uitermate twijfelachtig of racisme door denkers à la Al Rabita of Slangen of aanhangers van het Heilig Cordon wordt teruggedrongen .
Eigen lijf en vege stemmen proberen te redden met nukkig ruziemaken is hun gemakkelijker.
De reclameman moet het geweten hebben. Toch een beetje. Tóch een beetje Tsjeef, die Slangen.

Nawoord :

De uitlating over tweede en derde klassers was geen lapsus, maar wel de innerlijke overtuiging van Slangen .
In het Laatste Nieuws van 24.11.01 verklaarde hij al eerder:

,,Ik zie veel politici die niets te vertellen hebben. Schandalig, zeg je? Ik vind van niet. Het volk krijgt de leiders die het verdient. Er zijn veel oncreatieve, saaie, middelmatige mensen, en die hebben ook recht op vertegenwoordiging.''

Met zijn beweringen, over derdeklassers en saai, vertelt hij niets nieuw.
Maar in welk fascistoÔde brein hoort zijn vieze conclusie thuis ? Meent U niet dat de meest minstbedeelde, het recht heeft op de minst dwaze vertegenwoordiger ?
Merkt niemand een democratisch defecit als vrouwen vrouwen vertegenwoordigen, homo's homo's, kapitalisten kapitalisten, bedelaars bedelaars, pooiers pooiers, halvegaren halvegaren, doofstommen doofstommen ... ?
Neen ? Roep dan maar :
" De Communicator aan de macht, ter vertegenwoordiging van sofisten, Alzheimerpatienten en andere kromdenkers ! "

Een crommunicatie geest die mee de zeilen zet voor uw en ons bewind.
Ocharme Verhofstadt en het Vaderland!


© 29.11.2001  (wordt vervolgd)verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle