betogingHalle

verderterug

de Kleren van Vanhengel

Gratis en ongeschonden is hij erin geslaagd de Vlaamse wereldpers te halen.
Guy Vanhengel, Vlaams minister ter behartiging van Brusselse belangen,
Brusselse minister ter bediening van het Bruxelloise verlangen.
Gelijktijdig op meerdere bruiloften dansen, een beheerste kunst voor de bliekblave Bruuseleir in hart en kleren. Zijn gesneden maatpakken worden hem steeds bij dezelfde leverancier aangemeten, steeds meer en meer.

Zoals de veren de vogel, maken de kleren de man. De kleermaker maakt de kleren , de kleermaker maakt de man. Althans: Vanhengel.
Op menige Vlaamse tafel wordt de gedronken botermelk er weer uitgeproest. Bij het openslaan van de ochtenkrant heeft de gezamenlijke Vlaamse oppositie zich verslikt. De kop van Vanhengel is haar in het verkeerde keelgat geschoten. Vanaf een advertentie voor de maatpakken van zijn snijdertje lachte die kop de lezers vrolijk toe . Vrij van enig luttel besef van deontologie was Vanhengel graag deelachtig aan de reclame-ijver van zijn snijdertje, zeven in één klap. In de slag om naambekendheid vallen de bezwaren tegen belangenvermelding sneller dan overrijp fruit.
Op de symbiose tussen commercie en politiek volgt de symbiose tussen de regering en haar zender: Vanhengel mag zijn mediashow verder zetten tijdens de zevende dag. Een gewaarborgd mengsel van informatie en ridiculiteit. De onderwijzer schrijft met krijt, de spons gaat geluidloos over al zijn foutjes. De botermelk van de oppositie zal vanzelf wel opdrogen.

De koning drinkt


geen zure botermelk. In Laken dampt er koffie naast de ontbijtkoek: Max Havelaar. Om eerlijke koffie te zetten spendeert het huishouden van Albert den Tweede, sinds eind 2002 enige Centen meer . Heden ten dage waart en waait er enen open geest door het hofelijke paleis ! Ons Belgisch vorstendom heeft de verpauperde koffieboer de hand gereikt. Ooit was er aan menige weerbarstige Congobelche Kongolees, geen hand meer om te grijpen. Maar nieuwere tijden, betere zeden. Nu springt Paola onbaatzuchtig voor alle arme drommels in de bres, onvervaard, met haar katoenen inkooptas in de Wereldwinkel.

Een poosje na deze heuglijke openbaring toont onze Volks Radio en Televisie haar Gemaal, Zijne Koninlijke Koffiedrinker Hem Zelver, op Royaal bezoek bij de befaamde koffiebranderij Rombouts. De kijker mag vernemen dat Rombouts, zoals de meeste Belgische koffiebranders, ook "fair-trade"-koffie verhandelt. Deze koffie krijgt het keurmerk van Max Havelaar. Rombouts blijft hofleverancier. De Paola in de Wereldwinkel was misschien een andere, maar unfaire koffie staat wel niet meer in het Lakense schapraai.

Eind januari voeren een honderdtal mensen in Grimbergen actie tegen de grootste koffieverkoper van heel het land: Douwe Egberts. Helemaal geen familie van Eduard Douwes Dekker . Integendeel. Voor het keurmerk Max Havelaar halen ze hun neus op. Hun koffie stinkt nog naar de ongelukkige rubberverzamelaars, van 100 jaar geleden. Blijkbaar tot ondraaglijk ongenoegen en verdriet van Oxfam-Wereldwinkels.

Maar Douwe Egbert buigt voor geen Oxfam. Blijvend schenkt hij slechts zijn onversneden kapitalistische koffie. Maar gerust en ongemoeid zal Douwe zijn bruine boontjes niet lang meer kunnen doppen.
Het anti-imperialisch front van Vorst , Oxfam en nationale media staat immers meer dan aangetreden.
Iedere gewetenloze bedenking bij dit schril drank- en eedverbond blijve geraadzaam achterwege !


© 8 februari 2003

De sjaaltjes van Dewael.

Voor Anke vander Meersch, van de Schone en het Beest, is het niet iedere dag vastenavond. Zij vindt gelaatsverhullende kledij uit den boze. Zij verdraagt geen vrouwelijke concurrentievervalsing. Vanzelfsprekend past haar verzuurd wetsvoorstel niet in de nakende carnavalsperiode. De Belgische aapjes, pers en politiek, houden hun oren stijf dicht voor haar gelamenteer. Het hoeft haar niet te deren als er ergens in Brusselse achterbuurten burka's ronddolen. Enkele tralies rond het hoofd heeft nog nooit een vrouw geschaad. Ziet Anke verkrachters verdoken in zo een beroepshinderende plunje? Meent zij dat allerlei crimineel gespuis zich zou vernederen door verkleed als vrouw over straat te lopen?
Neen, van der Meersch, wij lossen geen problemen op die zich stellen! Wij niet.


Voor Patrick Dewael, ook van de Schone en waarvan eigenlijk, stellen zich gewichtigere problemen. Nadat de laatste integrist tegen wil en dank in het Belgische huishouden geÔntegreerd is, beginnen bij P.D. de liberale schoentjes pijnlijk te nijpen. Dezelfde blauwe heren die ons ooit van de stemplicht gingen bevrijden, hielpen mee om het land op te zadelen met een nog grotere kudde stemgenodigden die op goed geluk af, parlementaire e.a. stemrobots gaan verkiezen. Nu zal Dewael de geslagen bres weer dichten.
Wat Dewael kan, kan een Chirac niet beter. De sjaaltjes moeten eraf! Stemmen ja, maar wel blootshoofd! Op Dewael bijt zich nog heel de Islam zich de tanden stuk. De aardbeving in Iran wijkt voor de slagkracht van ons aller Belgische minister van Binnenlandse aangelegenheden. Bam! De Belgische aapjes, pers en politiek, ontstoppen hun oren. Kolommen inkt en uren gezever. Over sjaaltjes!

Maar geen kik over de dubbelzinnigheid van ons beleid. Het Belgisch openbare ambt kan bekleed worden door niet-Belgen, door lieden die geen bewijs van goed gedrag voorleggen, maar niet door sjaaltjes. Hiep, hiep, hoera. Goed dat er nog vrijdenkers zijn die het land van de ondergang redden! Als minister van zijn regering voert P.D. geen steriele show op . De meerderheden omtrent zijn voorstel zijn zo goed als gegeven. In de textielnijverheid vragen de naaisters van hoofddoeken al om hun brugpensioen.

Niemand wijst erop dat Patrice Dewael vorig jaar zijn eerbare functie van Vlaams Minister-president ingeruild heeft voor een Belgische carrière. Met welk recht zalkan Mijnheer dan onze Vlaamse schoolmeisjes hun hoofddoekje afnemen? Zoals onze Belgische Buitenlandse Lowie Michel zich moeit met pierke en heel het heelal, steekt onze onze Belgische Binnenlandse P.D. zijn neus in Vlaamse speeltuinen, in Vlaamse klassen .
Behoort Onderwijs niet meer uitsluitend tot de bevoegdheid der gemeenschappen? Of zitten bij Paars alle knikkers in dezelfde zak? Van lieverlee kijkt Marleentje Vanderpoorten, nichtje van ... en van Vlaams Onderwijs dan maar onnozel door dezelfde blauwe ogen als haar aangetrouwde familie. Alle religieuze symboliek verdwijnt in de boekentas. Na de kruisenlievenheer gaat de chador de klas uit! Het pluralistisch onderwijs is niet gediend met provocerende klederdracht. Blauwe, rode, groene haren. Irokezen. Schouders vol tatoes. Kleren vol gaten. Neuzen doorboord. Tongen met haken. Buiken met bloot. Gelakt, doorspiest, geschonden. Moet kunnen! Samen met zoon Bruno, Tobback naar zijn vader, willen we op school niet terug naar de "kravatten", de schoolpetjes, de mutsjes, de witte kraagjes, geplooide rokjes en grijze voorschoten. Het uniform moet in de hoofden zitten! Meer moet dat niet zijn . Allen tolerant tot in de toppen der tenen, maar dan wel zonder vodden!

boerka Soera 33: 58,59. De verbondenen (al-Ahzab) En wie de gelovige mannen en vrouwen onverdiend leed toevoegt, heeft de schuld van belastering en openlijke zonde te dragen. O Profeet! Zeg aan uw vrouwen en hun dochters en aan de vrouwen der gelovigen, dat ze hun bovenkleed over zich heen moeten trekken. Zo genieten zij erkenning en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is vergevend, barmhartig.


Laten wij hopen!


© 15 januari 2004

Groene pad in de rode korf.

  'Wij vinden het belangrijk dat er een groene partij blijft'

  Wij denken dat er onvoldoende democratie is als je in de toekomst alleen kunt kiezen tussen de CD&V-NVA, SP.a -Spirit, Vlaams Blok en VLD-Vivant.
  AGALEV heette de partij die door overmoed en eigen democratisch deficit haar ondergang bedong door de 5%- kiesdrempel goed te keuren. AGALEV zorgde ze ervoor dat kleine democratische partijen hun toevlucht moesten nemen tot kartels die afdrijven naar het centrum. Nu weeklaagt  Groenuitroepteken  dat er nood is aan een milieupartij, een extreme milieupartij die de toekomstige generaties in de kou zet door ons meer en meer afhankelijk te maken wispelturige aardolieleveranciers, Franse kernenergie en waaiende lucht ; die meer belang hecht aan de Francorchampkermis dan aan de strijd om de gezondheid van de jeugd, die meer doet voor de Waalse wapenhandel, dan aan de solidariteit met zwaksten in de wereld in Nepal ; die jaarlijks liever miljarden weggooit voor het stoppen van Waalse gaten dan voor het lenigen van grotere nood in derde wereld. Die zonder overlast van kennis Belgische Kyotoakkoorden mee goedkeurt, die meent dat respect voor het leefmilieu goed samengaat met het lichtzinnig onschuldig verklaren van marihuana, die stormloopt tegen de technisch meest vernuftige afvalverwijdering, die twijfelachtige voorlichtingscampagnes de kinderwereld instuurt,die een vruchtafdrijving gratisser maakt dan een Hasseltse busrit, en voor de rest vuur en vlam spuwt op al wie hun niet aanstaat. Of is  Groen!   die partij niet, vraagteken ?


  'Wij vinden het belangrijk dat er een groene partij blijft'

  ---> Volgende mensen vonden alvast van wel. Wil je niet opgenomen worden in deze lijst, mail dan naar 'Vera zoekt'

  Klik hier om deze lijst naar Stevaert te versturen ter ondertekeningVersturen naar

  Op 8 juni stonden de namen van 204 bekende Vlamingen op de lijst.
  Namen van mensen die van verse groenten houden, die Stevaert een rode pee willen stoven, mensen met een groot hart, hechte Belgen, echte volksdemocraten, opposanten die veel van wanten weten, en demonstranten die alleen van Wendy weten. Vandaar een hele keure keurig volk, veelal bekend voor hun bewezen diensten bij onze publiek gesponsorde staatsomroep.
  Voor het goede doel en bij zoveel verblinding dient ieder deontologisch bezwaar gezwind naar de prullenmand verwezen! Het zijn slechts sullige mierenneukers die hun openbare staatsopdracht niet gebruiken om met hun persoonlijke favorieten de boer op trekken.

  Hieronder een greep uit de naamlijst met 204 alom bekende intekenaars:

 1. Alain Grootaers journalist  BV van TV
 2. Ann Miller actrice in de Gloria/ het Eiland  BV van TV
 3. Axl Peleman mens (muzikant/zanger)  BV van TV
 4. Bea Van Der Maat zangeres/actrice  BV van TV
 5. Bert Beyens, departementshoofd RITS
 6. Bert Peirsegaele, Nationaal secretaris CM-lid nationaal bestuur ACW Christelijke Vakbond
 7. Brigitte Raskin, schrijfster  BV van TV
 8. Chantal de Meutter, radiovrouw en mama BV van radio
 9. Coco Junior, muzikant  BV van TV
 10. Danny Jacobs, directeur Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (BBL) - koepel van 125 Vlaamse milieuverenigingen
 11. David Davidse, acteur  BV van TV
 12. Dirk Draulans 'de laatste show' en Knack  BV van TV
 13. Edwin Ysebaert  BV van TV
 14. Erik Van Looy regisseur  BV van TV
 15. Francesca Vanthielen actrice  BV van TV
 16. Francis Vanhoutte, filmmaker VRT en docent
 17. Geena Lisa, Presentatrice en omroepster TV 1 actrice  BV van TV
 18. Geert van Istendael, schrijver  BV van TV
 19. Gerty Christoffels, presentatrice VTM  BV van TV
 20. Gilda De Bal actrice  BV van TV
 21. Hans Otten presentator  BV van TV
 22. Herr Seele (Peter van Herzele) auteur/striptekenaar  BV van TV
 23. Jan De Smet, De Nieuwe Snaar  BV van TV
 24. Jean Blaute, muzikant en TV-maker  BV van TV
 25. Jeanine Bisschops actrice  BV van TV
 26. Jef Sleeckx Gewezen parlementslid
 27. Jo De Poorter Tv figuur/presentator  BV van TV
 28. Koen Fillet radiopresentator  BV van TV
 29. Kommil Foo: Mich Walschaerts theater/cabaret  BV van TV
 30. Kommil Foo: Raf Walschaerts theater/cabaret  BV van TV
 31. Kristien Hemmerechts, schrijfster  BV van TV
 32. Leen Boereboom,Hoofdredactie Muziek&Woord  Klara
 33. Loes Van Den Heuvel actrice BV van TV
 34. Luc De Vos zanger Gorki BV van TV
 35. Luc van der Kelen editorialist Het Laatste Nieuws
 36. Luckas Vandertaelen regisseur
 37. Ludo De Brabander, Stafmedewerker Vrede vzw
 38. Maarten Mertens, Acteur "Seppe" in Kaat & Co op Tv1  BV van TV
 39. Marc Van Eeghem acteur Windkracht10  BV van TV
 40. Marcel Van Thilt, TV-figuur  BV van TV
 41. MichaŽl Pas, acteur  BV van TV
 42. Mon Detrez, docent/voorzitter van Arkprijs het Vrije Woord
 43. Mong Rosseel theater ( De Vieze Gasten) , een vieze gast die geen beerput uit de weg gaat en toch schoon kan vertellen.
 44. Nic Balthazar Televisiemaker/Recensist  BV van TV
 45. Patrick Riguelle muzikant de laatste showband  BV van TV
 46. Paul De Witte, Voorzitter van Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken
 47. !!!!!
 48. Paul Goossens journalist
 49. Paul Jacobs radioproducer VRT
 50. Petra Pollack zangeres  BV van TV
 51. Rob Van Oudenhove acteur/presentator  BV van TV
 52. Stijn Meuris,  BV van TV
 53. Walter Van Beirendonk, mode-ontwerper  BV van TV
 54. Walter Van den Broeck Auteur  BV van TV
 55. Walter Verdin, muzikant/videomaker
 56. Warre Borgmans Toneelspeler  BV van TV
 57. Willem Vermandere Zanger/muzikant  BV van TV
 58. Wim Coenen, acteur/imitator "Kopspijkers" (VTM), stand-up comedian & radiomaker bij Radio 2
 59. Wim Opbrouck, acteur  BV van TV
 60. Zohra, artieste  BV van TV


 61. Enfin, zonder duwtjes vanuit de VRT ziet de toekomst er minder helderrood groen uit.

  Verder nog enige merkwaardige uitschieters, getopt uit de overige 404 mindere goden van Vlaanderen :

  Bart Reckelbus, SPIRIT Brugge!!!!!
  Bram Spiessens, Student Politieke & Sociale Wetenschappen (UGent) en Ondervoorzitter Christen-Democratische Studenten uit Gent
  Brian Sisk, gepensioneerde Pastor
  Erik Maes, CD&V Schoten
  Fabian Saeren, SP.a lid Beringen (tot heden)
  Gerd Cavents,programmamedewerker  Klara
  Gerda Bats,radioproducer  Klara
  Luc Vankrunkelsven, Norbertijn , schrijver, medewerker Wervel
  Wim Verdonck, Hoofddelegee van de liberale vakbond ACLVB op BMT Boechout

  Ondank is 's werelds loon. Tussen de 606 namen blinken er amper 6 exotische.
   Oei,foei!
  De toekomst opbouwen met eigen volk,
   Groenuitroepteken tu quoque?

  Het feministische Groenuitroeptekene discours levert evenzeer geen vette oogst. Meisjesnamen sieren de lijst maar voor 27%. Ondanks de blijkbaar geringere vrouwelijke interesse voor politieke zaken roepen groene holitica en politici overal steevast om een gelijke vrouwtjes/mannetjes vertegenwoordiging. Gelijk in alles, hebben ze ook daarin gelijk; want het gros van de zogezegd geŽngageerde mannen op de groen-moet-blijven-lijst heeft immers niet het minste flauw flauw benul van politiek. Ze zijn domweg en enkel gevallen voor de herwonnen onstuitbare kringloopcharme van de enig ware duale Vera.  Naspel: Met iets meer dan de hakken over de kiesdrempel behaalt Groen! het verhoopte resultaat. De buit is binnen, maar bij voorbaat houdt Groen! elke regeringverantwoordelijkheid weigerig ver van zich af. Groene kiezers staan erbij en kijken ernaar. Voor de groene verkozenen waren de moedige, de brave , de argeloze ijveraars van " Groen! moet blijven " slechts de rode loper, eentje om er de voeten aan te vegen.


Bericht uit Nederland.

 125  Teletekst di 15 jun 2004     
____________________________________________

Vlaams Groen! wil niet meeregeren

____________________________________________

BRUSSEL Voorzitter Dua van de Vlaamse partij Groen! wil niet meer regeren in het gewest Vlaanderen.Regeren kost de partij te veel stemmen,zo zegt zij. Dit betekent dat het Vlaams Kartel van christen-democraten en Vlaamse Alliantie een regenboogcoalitie met socialisten en liberalen moeten vormen. Het Vlaams Blok (24%) is de grootste fractie.Zij wordt als partner uitgesloten Partijen die Vlaanderen willen omvormen tot een confederale of een onafhankelijke staat behalen samen 52,34% van de zetels. Maar als puntje bij paaltje komt bijten onze zuiderburen liever in 't Belgische zand dan hun onafhankelijksstreven kracht bij te zetten. Die domme Belgen ! ________________________________________

volgende nosnieuws financieel nossport
De tekst hierboven zou niet gelogen zijn. Maar de Nederlandse Omroepstichting NOS haalt de correcte mosterd in Belgskensland. Wat rest er hun anders dan de Belgische kranten na te plapperen. Het enige Belgische nieuws op hun teletekst van 15 juni 2004 zag er dan ook zo uit:

NOS teletekst


Dee Asch El.

Het concern logo DuitsePostWorldNet DPWN ( Eigen kapitaal 5 miljard Ä / Jaaromzet 40 miljard Ä / Personeelsbestand 380000 ) , bestaat uit de dochterbedrijven Deutsche Post, de Postbank en DHL (Dalsey, Hillblom & Lynn) . Volgens de laatste berichten zou het moederbedrijf DPWN in Zaventem (Vlaanderen) bevallen zijn, van een nieuwe dochter . Alle grote politieke bewegers noemen het kind : Dee Asch El. Félicitations !

Vanzelfsprekend wijst hun Vlaams taalmisbruik uitgesproken op hun effectieve verbondenheid naar hun volk toe en op hun evidente middelmatigheid inderdaad.
In hun ABC komt na D en E de èF, de djè en (H)asch. Op hun y - grec zetten zij geen puntjes. Zij zaten op het schooltje die geen dat meer is . Zij leerden er van de media die geen meervoud is. Ze telden er oewek van iejene en twieje tot dréj. Ze téjekenden er vellos en ottos en mottos. Thúus ropten ze sjoklatte èren mé Poasen. En as ter iene tijge ne foetbal chot dan mokten zè dohbè viejel lawwahj.

Wel iets minder dan het lawaai rondom DHL in Zaventem.
Ooit ging Isabelle Durant radicaal alle nachtvluchten afschaffen. Zoals nadien bleek, alleen boven Brussel. Met oogluikende toestemming van de Vlaamse regering.
Anciaux, Vlaams minister, trok enige Franstalige collegae voor het gerecht, pro justitia, pro forma, pro show. Zolang een Vlaming leeft heeft een minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking het af en toe nodig om in leeuwenpakje met een goedendag te zwaaien. Beide biologisch afbreekbaar.
Madame Durant trok de woestijn in en dra werd ze vervangen door onze beroepspolitieker en praatjesmaker.

Bert is nu flink deskundig om het vliegverkeer van BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY (BIAC) in Zaventem te regelen. Tegen de wil van het Brusselse gewest in, wordt rap rap een spreidingsplan opgesteld. De uitvoering ervan moddert aan.
De actiegroep Daedalus (47 leden, waarbij 20 advocaten) wenst het spreidingsplan, gaat voor gerecht en krijgt een dwangsom toegezegd van 50 000 Ä/dag, te betalen door het Belgische Rijk, als de nachtvliegtuigen niet snel hun koers wijzigen.

Broertje Roel Anciaux is lid van de actiegroep. Bij de Anciaux kan het geluk niet stuk. Ofwel rijft Roel Anciaux dagelijks een kleine maandwedde binnen, ofwel breekt het vonnis de politieke weerstand tegen het plan van Bert Anciaux. Gespeeld en gewonnen. Ernie en Bert zijn en blijven beste maatjes, komedianten op de kosten van het huis.

ernie en bert


De achterhoede levert nog enig verzet tegen het spreidingsplan. Zij heeft ontdekt dat vliegtuigen best opstijgen tegen de windrichting in. Voordien was deze lichtende waarheid nog nooit tot een expert door gedrongen. Behalve bij elk groot en klein kind dat zomerslang aan het Noordzeestrand zijn vlieger oplaat. Maar in het parlement zetelen geen grote of kleine kinderen, toch niet om er vliegers op te laten.

Dit doet DHL voor hen. Daarenboven ziet DHL vanachter de wolken plots 20 000 nieuwe banen uit de hemel vallen. De heilsvoorspiegeling van Nostradamus Verhofstadt wordt dus toch nog bewaarheid, al zij het nog slechts voor 10%. Heel het land gaat door de knieŽn: de Pakjessleper is groot en Jobs zal hij ons geven. Sommigen willen vanuit het staatsvenster zelfs miljarden aan DHL toewerpen.

  Doof voor het o zo luide nachtlawaai , - tegen hoge bloeddruk en te hoge stresshormonenspiegel bestaan pilletjes.
  Verstomd, de o zo belangrijke Kyoto blabla, - de CO2-uitstoot van vliegtuigen is slechts zes keer groter dan die van treinen.
  Vergeten, dat DHL leeft bij de gratie van firma's en particulieren die vandaag pas bedenken wat ze morgenvroeg o zo dringend nodig hebben. Hoelang zal in een verenigd Europa de kerosine nog vloeien voor 15 Cent de liter?
  Hoelang blijft de kraan met allerlei belastingvoordelen voor het vliegwezen nog hemelswijd open staan?

Heeft er al iemand aan het DHL-directie durven vragen in welk buitenland ze haar draai beter kan vinden?
Hebben Düsseldorf of Köln/Bonn geen actiegroep Noordrand of Zuidrand?
Staat Charles de Gaulle in Roissy met subsidies klaar?
Wil Schiphol nog meer vliegtuigen slikken?

De economische kracht van ons land is zijn inventiviteit, zijn efficiŽntie, zijn meertaligheid. Onze grondstof is onze kennis, onze breinen en branies, ons verstand om de touwtjes vooral rond alle pakjes te strikken.

dossier lawaaihinder Gazet van Antwerpen

En aan de kim blijft  P A A R S  de toekomst gloren .

Mijnheer Verhofstadt spiegelt ons 200 000 verse werkgelegenheden voor. Van 1 januari 2003 tot 2004 stijgt bij de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling het aantal werkzoekende werklozen met 9.2 %, dit zijn er zijn er 17 990 (waarvan 9486 mannen) meer dan vorig jaar. De hoopgevende cijfergegevens voor de langdurig werklozen staan niet groot in alle kranten :
Het cijfer van het aantal personen dat 1 jaar tot 2 jaar werkloos is stijgt met 12 945 van 30608 naar 43.553 of met + 42,3% .
Het aantal personen dat 2 jaar tot 5 jaar werkloos vermeerderd met 7 764, van 19552 tot 27.316 , of met + 39,7% .
Het aantal werkzoekende mannen die van 2 tot 5 jaar werkloos zijn neemt zelfs toe met + 52.4% (van 8213 naar 12519).

De VDAB geeft tevens cijfers voor etnisch niet-Europeanen. Bij Magrebijnen en Turken stijgt het aantal werklozen van 30541 naar 35776 met 12,7%, voor de andere etnische niet-Europeanen wordt het een liefst verzwegen stijging van 26.9% (van 9493 naar 12 047 ) .
Tenzij voor wie een werkloosheidsvergoeding interessanter is dan te moeten werken vallen onze allochtonen niet in de grote prijzen.
Maar treur niet arme vreemde broeder, al heeft ook een socialist voor u geen werk, met de zegen aller goede Belgen kunt u op 13 juni uw droge pita's dik met stemrecht smeren.
Zij hebbe hun smeer, en Stevaert uw stem !

Het spreekt voor zich dat de regio's Antwerpen/Boom en Hasselt met kop en schouders voorop liggen in het peloton der werklozen. Daar waren ze dus gemakkelijk te vinden, de volksdemocratische leiders van ons aller Volksdemocratische Vlaanderland.

VDAB.verslag 1.1.2004.pdf
Verslagen uit het PS et FTGB - Imperium vindt u hier niet. Om de ellende van de Waalse en Franstalige werkloosheid te dragen, schiet uw beeldscherm enige pixels tekort.

6.2.2004

Staatmanschap

"Geef Vlaanderen 10 Bart Peetersen en we veroveren de wereld Ö.
Bart staat voor mij model voor waar we met Spirit van dromen.
Ö"
(Uit een strip van Bert de Uitbundige, een Chaoot zoekt Chaoten)

Voeg daarbij 10 keer Luc Alloo en 10 keer Carl Huybrechts! Samen met Bertje hebben wij dan 40 man die zich 100 keer interessanter weten te maken dan het programma dat ze mogen brengen.

VDAB.verslag 1.1.2004.pdf 1.2.2004verder terug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle