betogingHalle

verderterugGratis kijken !   Geen biefstuk voor Brepoels !

Voor de werkman zijn biefstuk, dat waren de socialisten.
En den achturendag en de vijfdagen week: de socialisten .
En nu, dankzij Steve en Patrick Janssens, het gratis televisie kijken.
Onrechtvaardige belastingen moeten eruit. Iedereen evenveel kijk- en luistergeld doen betalen, is toch tegen het gewone volk. Alsook evenveel belasting op de pijpentabak, en het parkeergeld, en de WC-madam. Weg met de gelijke belastingen! BTW aangepast aan de koopkracht ! Telefoon en internettarieven: volgens inkomen !
Moet er nog zand zijn ? Hoe meer u verdient , hoe meer u ervoor betaalt. Zand en gelijkheid voor iedereen, tot als het op betalen aankomt !

En wie waagt het daar een stokje voor te steken ? Toch wel, Frieda Brepoels, vrouw uit achterlijke Limburg, daar waar ze amper weten hoe ze een TV moeten aanzetten. Kan het zijn dat ze daarom niet heeft meegekregen, dat VU-verlater/ID-arrivist Sven Gatz het vlaamsnationalisme dood heeft verklaard ? De VU-mandataresse verteld hier onnozele dingen die niet waar mogen zijn. Nog goed dat er geen TV-beelden over verschenen.

In elk geval getuigt ze niet van veel verstand en sympathie voor Lambermont. Wellicht heeft ze iets met Geert Bourgeois, ook al iemand uit een achterlijke hoek. Ooit komt nog wel uit dat ze van nature blond is. Dan laat men het denken beter aan de paarden, want als dat mens niet mee het verdict van Lambermont ondertekent, dan kunnen we allen fluiten op Patricks weldaden. Onze kameraden zullen dan niet meer lang parmantig rondtoeren in hun gratis Mercedes S320L of hun BMW 525 TD . En voor ons allen is dan het gedaan met gratis TV kijken . Als de staat miljarden pakt om zijn morzels vaderlandse grond bijeen te houden , dan kan er voor de Vlaamse werkmens toch een TV vanaf. We willen veel kwijtspelen, maar die TV moeten ze ons geven!

Behoud van de socialistische ontvoogding! Solidariteit met de leiders van de partij! Weg met de valse blondines in het parlement ! En voor heel het café nog een pils! Want als die di Rupo zijn dreigement waar moet maken, dan heeft priester Daens voor niets zijn filmpje gedraaid. Dan drinkt en eet de Vlaamse werkmens weer alleen plat water en alleen oude patatten.

© mei 2001

Eventjes later:

Godzijdank heeft de oppositie, Lambermont niet kunnen tegenhouden. Mede dank zij de stevige dreigementen van onze Vlaamse voormannen, Patrick de Wael en Norbert de Batselier, heeft een Vlaamse meerderheid ons gratis-kijkakkoord er doorgesleurd.
Achteraf vinden enige zeurepieten, - Agalev en de vrije Vlaamse pers - ,dit toch niet meer zó een prachtig akkoord. Reeds op 28 november 2001, amper een halfjaar na Lambermont, begint hier en daar een frank te pruttelen.
Guy Tegenbos schrijft in de Standaard :
" De heilige koe van het kijk- en luistergeld, brengt de Vlaamse regering in moeilijke papieren... Maar terugkomen op de afschaffing van het kijk- en luistergeld, kan ze niet. "

En dat is maar goed ook! Sliepsliep ! Lange neus ! Onze buit pakken ze niet meer af, kijken zullen wij gratis. Sliepuit !

" Allo, allo... Avec le Ministre-Prèsident et le Président du parlement flamand ?
Oui, eh bien, vous savez, de notre part aussi une vraie chliepoe-iet et á la prochaine chliepchliep !
"

© 28.11.2001
Wat gebeurde er op deze dag: in de maand: ?

Noteer uw e-maal : en klik
Ogenblikkelijk opent zich een nieuw venster . Als U de gewenste datum daar (opnieuw) invult krijgt u rechtstreeks antwoord in uw postvak (in het Engels).
Uw adres wordt alleen gebruikt om u te antwoorden. © 1999 GlobalAds Inc.


Belgisch Vlaanderen?Frans-Vlaanderen (F): door Louis XIV bij Frankrijk gehecht, in de loop der eeuwen grotendeels verfranst. Ook Vlamingen spreken liever over Dunkerque en Lille in het Département du Nord dan over Duinkerke en Rijsel in Frans-Vlaanderen.
Zeeuws-Vlaanderen (NL): het zuiden van de Nederlandse provincie Zeeland, gelegen aan de beneden Schelde. Eertijds van strategisch belang voor de Nederlanders.
West en Oost-Vlaanderen (B): komt grotendeels overeen met het Nederlandstalig deel van het Graafschap Vlaanderen.
Vlaanderen : Vlaams gewest en Vlaamse Gemeenschap in de vijf nederlandstalige provincies in BelgiŽ met als hoofdstad het tweetalige Brussel.Autonoom Vlaanderen?Het streven naar meer zelfbeschikking botst op centralistische structuren in BelgiŽ. Jarenlange pedagogische indoctrinatie , conservatisme, koningshuis, politieke belangen, syndicale en financiŽle bindingen met het economisch zwakke WalloniŽ remmen de evolutie af. Ondanks voortschrijdende federalisering beperkt het Belgisch unitarisme zich niet tot achterhoedegevechten. Zogenaamd Vlaamse media zwaaien soms driftig de Belgische vlag.De aprilvis.

VRT , zevende dag, 1 april, dus driewerf op uw tellen letten ... geblazen !

1. NMBS.
Vlaams, Min,nister van ,Moo,bie,liet,tijd, ,Steeef, ,Steef,vaert, ,ver,staat, ,niet, , waar,rom, ,de ,Wa,halen,, in het ,spoor,weg,dossier, , zich aan de 40,/60 verdeelsleutel ,vast,klampen,. Als socialist en goede Belg, Steve Stevaert aan het Wallo-Flamenco-arrangement twijfelt, strijkt hij door zijn haar. Voor hem is scherven maken een slechte zaak.
In al hun mildheid deden notres camerades Madame Durant en andere Frères Francophones een enorme toegeving. Vlaanderen heeft voldoende drinkgeld vergaard . Wij mogen dat mooie spaarvarkentje nu aan de NMBS besteden. De Vlaamse beweging doet de trein weer rollen op Belgische Spoorwegen. Sans merci, toch dank U wel.
Aan de overzijde van de tafel waagde de VLD-er het erop, Madame Durant bij te springen. Ook de Walen mogen hun geld aan de NMBS besteden, als ze dat willen. Misschien voor nog meer pluche, in de pluche. Spijtig is hun drinkgeld al lang opgesoupeerd. Dat weet ook mijnheer Daems . Zijn sofistische redenering weerspiegelt het Vlaams liberaal democratisch gedachtegoedtekort . Rik Daems houdt het Belgisch porselein in ere.
Mijnheer Schouppe houdt zich gedeisd. Madame Durant kijkt uit naar een nieuwe gedelegeerd bestuurder voor zijn NMBS. Mijnheer Schouppe mag naar zijn eigen job postuleren. Mijnheer Schouppe kan zijn C4 krijgen en naar andere pijpen dansen. Dus is zwijgen hier, goud.
Zonder scheengestamp, ze hebben elkaar nog wel eens nodig, de vrienden die keuvelen. Kiekens die anders kakelen, leggen hier geen eieren. Het zijn al bijeen , al goede kadullen .
Het televisiemedium ontwijkt het communautaire debat. Een waar debat behoeft vooreerst ware tegenstanders.

2. Agabel
Een welles-niettes-opvoering . Groene krokodillen promoten de anti-tetrapack-wetgeving . De specialist terzake zwaait met een melkfles . Uit polystyrol, orakelt de deskundige . Het blijkt dat hij, van melk noch plastic, kaas heeft gegeten. Polystyrol(oude naam voor polystyreen) is hard plastic en herbruikbaar, maar de fles waarmede hij zwaaide, was geen van beide. Steunt het gewrocht van onze wetgevers op gelijkaardig ondeskundige gestuntel ?
De BoergondiŽrs gaan zeker geen melk lusten uit bekrast polystyreen. Dan maar terug naar de lichtdoorlatende en glas-zware melkfles, met het risico ze van de keldertrap te laten donderen. Of waarom niet de grens oversteken om er een autokoffer vol melk en fruitsap te laden. Voor 12 x 12 liter pakken , wordt de dagtrip naar Sluis, Breda of Maastricht al gauw 20 Ä goedkoper. Bomma krijgt haar tetradrankjes als kleinzoon de koffieshop bezoekt.Bij Aldi Deutschland en de Franse Hypermarkten staan de poorten reeds wijd voor U open.
De euro zal U nog weten te waarderen.

3. Zeg eens EU.
Terwijl angstige zoodirecteuren slaafs een wijziging van de eurowetgeving afwachten alvorens bedreigde diersoorten in te enten tegen mond- en klauwzeer speelt BelgiŽ soloslim en dit nog wel met groene kaarten . Over het gebrek aan overleg inzake drugs- of milieubeleid tussen BelgiŽ en de rest van de wereld is er geen sprake. Hier bestaat Europa niet . April, april, april!Mon Oncle
In Diksmuide, waar men jaren om amnestie riep, uitte Frans-Jos Verdoodt van Groep Voorwaarts in de zomer van 2000 het historisch PARDON voor de Vlaamse collaboratie. Voorwaarts tracht het water en vuur van Vlaamse collaboratie en Belgische repressie te verenigen. Het ijverige werk wordt door de Vlaamse Regering beloond met 500.000 frank en een Plechtige Prijsuitreiking op 11 juli.

Onkel Armand, die altijd mère zei als hij over zijn moeder sprak, is niet lang naar school geweest. Slagersjongen, vlees brengen bij het betere volk. Bij de middenstand, de Liberalen, de Rexisten. Bij de madammekens die graag in 't Frans bediend werden. En dat deed Armand, garÁon de la charcuterie et du bifteck. Na 1940 nog even garÁon des fricadelles et du Kalbskopf . Dan niets meer, behalve getrouwd, dat moest.
Grootse tijden !

De alliantie van communisten en nationaal-socialisten zal in Europa eens gauw komaf maken met het oude regime. BelgiŽ ist ein Teil vom Großen dritten Reich. Het leven gaat verder. Hitler verbreekt zijn contract met Stalin. Communisten worden vogelvrij. De koning verwekt zijn Alexander. Wie werk wil, werkt mee. Wie macht wil, collaboreert. Niet alleen flaminganten, ook belgicisten, ook de opportunisten en vooral de duitsgezinden.

Armand is Belg voor alles. Degrelle kan het goed uitleggen. Ook een Belg voor alles. De rexisten bezorgen Armand werk. Hij wordt vrachtwagenchauffeur in Frankrijk. Een burgerdienst bij de Wehrmacht. Collaboratie. Omdat Armand nogal franskiljon en nogal Belg is, belet hem dit niet nogal mens te zijn. Bonvivant en roekeloos als hij is, smokkelt hij in zijn laadbak Joden die van Frankrijk naar Spanje vluchten. Zoiets blijft duren, maar niet lang. Weldra mag hij met de treinwagon naar Duitsland. Haar geknipt, streepjespak, prikkeldraad, verhongeren. Wachten op de Amis.

Bevrijding. Overlevende mensenwrakken worden aan de grenzen onthaald. Ook onkel Armand. Tussen gendarmes wordt hij ditmaal naar een Belgisch concentratiekamp gevoerd. Door het krijgsgerecht van een democratisch land tot gevangenisstraf veroordeeld. Zijn Frans heeft hij niet verleerd, maar Vlaming is hij wel geworden.

Als hij thuiskomt is naast de voordeur een groot hakenkruis geteerd. Jaren later krijgen zijn kinderen nog stenen tegen de kop. De kale plek tussen hun haar is nooit dichtgegroeid.

Maar onkel Armand is er bovenop geraakt, de goede zak. Hard gewerkt, geleefd, gestorven en begraven. En haast vergeten. Maar het ellendige hakenkruis staat er nog.

Mij staat het niet toe voor een oom en zijn daden een pardon uit te spreken. Maar mocht iemand het doen, er komt er geen terug ...

Eerder wordt hij met 30 zilverlingen in het riet gestuurd. Het naambord voor de Repressieslachtoffersteeg is immers te lang, in Tongeren zoals in Brussel. Zwaaien op 11 juli is al meer dan genoeg.

© 1.6.2001

NavelgestaarHet nieuws van 13 uur (26.3.1.)
De horizont van de TV1-nieuwsbrengers op het middaguur reikt niet verder dan die vanuit de boerentoren. Over iets-verder-dan-de-Reyerslaan, is er heil noch onheil te berichten. Geen aardbeving in Japan, geen bijeenkomst van de Arabische Liga, geen verkiezingen in Duitsland, geen corruptie in Frankrijk, geen betoging in Egypte, geen maatregelen tegen de uitbreiding van het mond en klauwzeer in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, geen voorstellen bij de EU.

Slechts één melding uit het buitenland mag via TV1 ons middageten opvrolijken.
Belangrijk nieuws. Immers, over een gebeurtenis in Wenen .
Wenen is toch de keizerlijke hoofdstad onzer vorsten, van voor de Franse overheersing. Het Congres van Wenen verleende voedsel, aan onze ontkiemende natie. Het gemelde nieuws, is zéér belangrijk.
In Oostenrijk valt de FPÖ van 28% naar 20% bij de gemeentelijke verkiezing. In Wenen.
Uiterst belangrijk.
De ondergang van fascistische Freiheitlichen in Wenen laat lachen. Wenen brengt weer hoop in Belgische contreien. Antwerpen wordt ooit weer een propere stad.
Extreem proper.

Het weer om 13.29 uur (26.3.1.)
Brussel ziet nevelig en grijs . De kat is binnengekomen van de kou.Seksueel misbruik aanbevolen


Wekenlang wordt een minderjarige loopjongen dagelijks seksueel misbruikt. Om wat drinkgeld te verdienen levert de jonge knaap bloemen aan huis. Telkens als hij een ruiker aflevert bij een van TV bekende vrouw, wordt hij vriendelijk binnengelaten. Talloze getuigen hebben kunnen vaststellen dat de jongen bij het verlaten van de woning zijn hemd behoorlijk terug in de broek moet stoppen. Na het bezoek bij de vrouw moet de jongen steeds een ruiker afgeven bij een eveneens gekende man. De man heeft duidelijk meer interesse voor de jongen dan voor de bloemen. Hij haalt de jongen telkens in huis. Omdat steeds dezelfde ruikers besteld worden, kan men vermoeden dat er kwaad opzet in 't spel is. De jongen die op fooien uit is, leert ermee leven als lustobject te (ver)dienen.
Als zijn contract met de bloemenfirma afloopt kan hij als biseksuele minderjarige verder aan de slag.
Met het dagelijks uitzenden van een grensverleggend reclamespotje krikt de VRT zijn budget omhoog. Zouden seksmaffia en kinderporno-netwerken via de nodige spotjes de openbare omroep willen sponsoren dan ligt de afschaffing van het kijk -en luistergeld binnen handbereik. Geld stinkt niet.
Ondertussen is het voor het algemeen belang aanbevolen via de op TV voorgestelde firma bloemen te kopen. Daar hangt wel een reukje aan, of verwacht de kijker: er zonder ?Brief uit Kabul


Ik getuig, er is geen God buiten Allah, en Mohammed is zijn profeet.

Toen God een van de groepen des Islams zegende, speerpunten des Islams, vernielden zij Amerika.
Ik bid tot God, opdat Hij hen moge verhogen en moge zegenen.

Daar is Amerika, door God getroffen aan zijn gevoeligste zijde. Zijn grootste gebouwen vernield , God zij dank hiervoor.
Daar is Amerika, vol angst van noord naar zuid, van west naar oost, God zij dank hiervoor.
Daar is de Unie der staten van Europa, vol angst van noord naar zuid, van west naar oost, God zij dank hiervoor.
Daar is het Koninkrijk der Belgen, vol angst van noord naar zuid, van west naar oost, God zij dank hiervoor.

Zoals alle landen van de EU heeft het zich eendrachtig achter het verdorven Amerika geschaard.
Terwijl ik spreek, loopt een Vlaamse Minister van Cultuur in Brussel een betoging voor de vrede achterna. Deze Vlaamse minister doet alsof hij zich keert tegen de wandaden van zijn regering en onze vrede wil.
Gelovigen laat u niet verblinden door die Vlaamse schijnheiligheid.
Het graan dat onze kinderen moeten ontberen wordt voor de zwijnen geworpen. Met het onreine vlees van die varkens worden de pijlers van de Vlaamse universiteit omzwachteld. Dat heeft deze Minister goed bevonden.

Het voedsel onzer kinderen wordt dag en nacht door een machine tot stinkende uitwerpselen vermalen. Dat heeft deze Minister goed bevonden.

In theaters ontbloten goddeloze mannen hun geslacht en werpen hun zaad ter aarde. Dat heeft deze Minister goed bevonden.

Deze Minister veinst zich te keren tegen de wandaden van het ongeloof en met ons de vrede te willen sluiten. Hij wendt voor een vredesduif te zijn, maar zoals de gier bij zijn aas, kleeft hij aan zijn ministerstoel vast, gelijk de baard hij de profeet, de vrede zij met hem .

Terwijl ik spreek, waaien rode vlaggen over het land.
Gelovigen laat u niet verblinden door die rode schijnheiligheid. Toen deze vlaggen over het land der Afghanen woeien, daalde groot onheil af over de hoofden van onschuldigen, vernieling kwam over onze huizen.

In Kosova hebben zij de gelovigen uit de hun scholen verdreven. Het geringste, wat men kan zeggen over lieden die deze vlaggen dragen, is dat ze verdorven zijn. Zij zijn het onrecht gevolgd, zij hebben de slachter boven het offer verkozen, de onderdrukker boven het onschuldige kind. Moge God hun zijn toorn laten wedervaren, hun geven wat ze verdienen.

Nadat de regering in Amerika gesproken heeft, beginnend met de leider der ongelovigen, Bush, en zijn begeleiders, is zij met macht met al hun medestanders opgedaagd.
Terwijl ik spreek, bereist ene Michel Louis de landen die de Islam behoren, om ze tot verraad te bewegen, om God de rug te keren, om de Islam te bestrijden, om mensen in naam van het terrorisme te onderdrukken.
Hij wil onze broeders overtuigen hun broederbanden te verbreken om zich met de ongelovigen te verbinden. Die zich overgeven aan zonde en verderf. De huichelarij staat met gans haar kracht achter de aanvoerders van de ongelovigen, wereldwijd, achter de lafaards van dit tijdperk, Amerika en zijn aanhangers. Waar zijn zij als tanks rollen over Dschenin, Ramallah, Rafah, Beit Dschalla en andere steden in het land des Islams. Dan horen wij niemand die zijn stem verheft, dan zien wij niemand die een stap verzet.
Maar als het zwaard valt, verheft de huichelarij haar lelijk hoofd. Zij treuren en zij klagen om moordenaars, die het bloed, de eer en de heiligdommen der Moslims hebben misbruikt.
Gelovigen laat u niet verleiden door de woorden van leiders die optrekken in het spoor van Amerika.
Berlusconi prijst vandaag de Islam, waar hij gisteren de Moslims verguisde.
Verhofstadt prijst vandaag de Moslims, waar hij gisteren de Islam verguisde.
Hun mond is gespleten als de tong van de slang. De gespleten mond prijst de werken van de profeet Mohammed, de vrede zij met hem, maar de wet en het recht in zijn land gesproken heeft het gestank des duivels. Het zand dat zij in aller ogen strooien verbleekt het zonlicht van de dageraad tot de zonsondergang. De onreine hand die het papier vasthoudt waarmee ze de onraad van zich afvegen, is dezelfde hand die het papier tekent waarop hun verdragen staan. Zulke verdragen zal de gelovige niet binden. Wie ze leest is onrein, hij zal zich wassen met water en is onrein tot het vallen van de avond.

Ik zeg, de toestand is klaar en duidelijk. De gebeurtenissen hebben de wereld in twee delen verdeeld, het leger der gelovigen en het leger der ongelovigen, moge God u ver van hen houden. Iedere Moslim moet er naar streven, zijn religie de overwinning te bezorgen.
De storm van het geloof is gekomen.
De storm der verandering is gekomen, om het onderdrukkend juk van Mohammeds eiland te verdelgen, vrede zij met hem.
Aan Amerika en zijn mensen verspil ik weinig woorden. Bij God, die de hemel zonder zuilen oprichtte, ik zweer dat noch Amerika noch zijn volk veilig zullen zijn, vooraleer alle ongelovige legers weg zijn uit het land van Mohammed, de vrede zij met hem.

Allah is groot, moge de trots, die van de Islam zijn.
Moge de vrede en Allahs genade met u zijn.

Ussuma Ibn Lada

© 12.10.2001


osama bin laden

GeVadder

Devadder
Het laten afslachten van onschadelijk gebleken geiten levert de Minister van Landbouw weinig sympathie bij de lamslievende bevolking. De Heer Jaak Gabriels deed zijn best om de door de VRT goedgekeurde vragen van het uitgelezen panel te beantwoorden. Zoals te verwachten, was het hem niet mogelijk iedereen dadelijk op zijn/haar wensen te bedienen. Het tussentijds vertoon van onschuldige geiten was ook niet van aard het ministeriŽle transpiratievocht te laten opdrogen. Tot overmaat van ramp trok journalist Yvan De Vadder herhaaldelijk de eerlijkheid van de Minister erg in twijfel.
Is het wel een goed idee als degene die het gesprek tussen panel en Minister dient te modereren zich plots opwerpt als inquisiteur. Het volstaat als een moderator ervoor zorgt dat het panel beleefd maar vrij zijn prangende vragen stelt en beantwoord krijgt. De moderator dient geen partij te kiezen, nog minder hoeft hij over te gaan tot persoonlijke aanvallen. Op zoek naar gezond boerenverstand dient men geen koe tegen de uiers te trappen.

Als een Belgische minister de rol van EU-vazal moeten spelen is dit al erg genoeg. Landbouw is vooral geen nationale bevoegdheid; aan het hoofd ervan volstaat een wetsgetrouwe ambtenaar. Niet de moderator, maar wel een journalist kan beleefd achterhalen of binnen de EU raisonneren toegestaan is of niet.verder terug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle