betogingHalle

verderterug

De vrijheid van laster.

De zotte klap van Etienne Vermeersch,
die filosofeerde om dagelijks Mohammed lachend in zijn blootje te zetten, sloeg niet aan. De ethicus is geen koopman, hij mag zijn eigen ruiten inslaan.

IJveren voor vrije meningsuiting kan ook zonder roekeloze uitdaging of gewilde provocatie. Bezonnen werd men terughoudend om grootschalig te leuren met konterfeitsels van Allahs vredestichter. Respect. De politieke correcte dagschotel prijkt weer vooraan op het mediamenu.

In naam van de lieve vrede ?

Als de boodschap zo gezwind als de Jyllands Posten oostwaarts sijpelt, is de ontsnapte geest binnen de vier maanden terug in zijn fles.

Maar politieke dagschotels zijn gerecht: correct zullen ze zijn! 'Waar wij waarlijk wezen willen wij waarachtig weg.'

Stante pede ruimt de cartoonluwte plaats voor de schokkende beelden van Britse soldaten die brutaal Irakese jongeren neerknuppelen (in 2004).

Door de Amerikaanse overheid ingehouden beeldmateriaal uit Abu Ghraib wordt uitvoerig publiek gemaakt. Kijk eens aan mensheid, hoe onrechtmatig slecht ook wij kunnen zijn! De media loven zichzelf en hun vrijheid om 'onze' vuile was uit te hangen.

Britse en Amerikaanse soldaten gaan zich mensonterend te buiten. Zij worden vervolgd en zijn zwaar gestraft. Door de eigen autoriteit. Voor feiten waarvan beeldmateriaal uit 2003 wordt opgespit.

De kijkertjes van Al Jazeera en C° zullen het graag geloven, al hoeven de snuggersten alhier voor hen niet onder te doen.

In maart 2001 bazuinde Roeland Raes voor de Nederlandse televisie zijn gedacht uit over het aantal slachtoffers van de Shoah. Als senator werd zijn positie onhoudbaar, bij het Vlaams Blok vloog hij uit het partijbureau, en niet alleen daar. Het Joods Forum en Het Centrum voor gelijk wie denkt onrechtvaardig behandeld te worden zolang het geen Vlaming is, legden klacht neer bij het gerecht. Amper vijf jaar later oordeelt de raadkamer in Brussel om Roeland Raes buiten vervolging te stellen.

Werd de Belgische wetgeving over negationisme en revisionisme herzien ? Of heeft het Centrum - toenmaals- Leman, roekeloos een beding aangegaan ? Bij monde van Pinkas Kornfeld meldt het Forum der Joodse Organisaties in beroep te gaan tegen de uitsprak van de raadkamer. Correct !

Ondertussen lopen honderdduizenden Jongeren de bioskoopzalen plat om zich te vergapen aan Kurtlar Vadisi Irak. Een Turkse film, genre de Da Vinci Code.
Op een begin van waarheid wordt een spannend verhaal verzonnen. En omdat het niet tegen de kerk is , wordt de naïeve consument ter afwisseling nog eens tegen de Verenigde Staten opgeruid. Vanzelfsprekend heerlijk voor de kijkcijfers. Racistisch anti-westers en anti-semitisch. De prijs van de meningsvrijheid.

Hoerageroep in de cinemazalen, maar geen Belgische haan die erom kraait. Wensen het Centrum tegen racisme en het Joodse Forum geen Turkse kastanjes uit het vuur te halen ? In naam van de lieve vrede ? Onvoldoende politiek correct ? Meningsvrijheid, ah jawohl !

Roeland Raes of Kurtlar Vadisi ?
The winner wordt : Het Dal der Wolven, de Oscars liggen klaar.

20.2.06

De tekening aan de wand.


Er wenkt 25000$ prijzengeld voor de winnaars van de holocaustcartoonwedstrijd, ingericht door het Iranian House of Cartoon. De grenzen van de Westerse meningsvrijheids wil men aftasten, uitgerekend in Iran hahahah , om van te snoepen, het land waar niets moet en alles kan. Was Joseph Goebbels niet te vroeg geboren hij was heen gegaan naar Isphahaan.

Regarding to clarification of the issue of "Holocaust" this website possibly will be closed by United States, in this case please refer to the following address. Gezien de opheldering van het onderwerp "Holocaust" wordt deze website mogelijks gesloten door de Verenigde Staten. Jaja de VSA kunnen alles. Wellicht een bommeke een tikkeltje naast een vreedzame kerncentrale mikken opdat het cartoonhousje in Teheran coincidential zonder provider valt.
Zin om naast negationist Verbeke in een Berlijnse cel te gaan nadenken ? Met aftrek van een mogelijke boete van 2500 €, opgelegd door een Belgische rechtbank blijft er van de prijzenpot nog genoeg over om in Teheran de bloemètjes eens duchtig buiten te zetten. Ongelijk wie zijn kleurenpotloden nu niet aanscherpt, niet helemaal ongelijk de Iraanse sponsors. Edoch , boer let op uw ganzen ...

Wie zandduinend door het lachpaleis met islamofiele prenten naar zelfspot zoekt, zal deze bij zichzelven moeten zoeken. Zelfkritiek heeft blijkbaar westerse wortels.

Zandig en ranzig wisselen zich af. Vele cartoons zijn louter een spiegeling van steeds dezelfde clichees. Zijn ze voor de geindoctrineerde oosterling een troost, voor de islamofoob zijn ze een waarschuwing. Richt uw wapen niet naar een symbool van de Islam, de Islam keert uw wapen naar u , gij zult het bloedig bekopen.
Bange blanke mannen kunnen de prent boven hun bed hangen!

De spotprent is meer fictie dan werkelijkheid. Een zwaard dat als een boemerang terugkeert treft onschuldigen doelgericht. Betogende Moslims vermoordden minstens 15 inheemse Christenen. Door roekeloos geweld en optreden van de politie vielen nog meer doden bij de opgehitste betogers.
Naast de gewonden, de schade aan kerken, huizen, ambassades , joeg die domme waanzin reeds 45 (vijfenveertig) mensen in de dood.

In Lyon werd 1 (éééén) vogel geveld door het H5N1-virus.

Heilige Rochus, red ons !
Sint Antonius met zijn varken, sta ons bij !
Heilige Birgitta, bescherm Europa tegen de vogelgriep !
En als geen heiligen helpen: een maskertje en mondje dicht !

18.2.06

De vrije media.

De VRT rood ? Wat zou het. Goed dat SP.a voorzitter Vande Lanotte in de bres sprong voor objectieve berichtgeving. Wat men niet zou durven denken,is dus toch waar. Wie niet in engelbewaarders geloofd, moet ze zelf spelen!

De VTM privé. De koningfluisteraar weet weer van niets. Natuurlijk heeft hij zijn pollen gevuld noch verbrand met destijds zelf te investeren in de VTM.
De Premier is meer te vertrouwen dan een boekje dat Van Liefferinge open doet. Op die rots bouwen, voor aller zekere toekomst !

13.2.06

De Uitdrijving.

In heilige boeken, kan ieder zijn waarheid zoeken.
Uit de heilige Koran, Soera 6 'Het Vee', vers 68 : " En als gij er merkt, die over onze Boodschap spottend spreken, dan wendt u van hen af, totdat zij een ander gesprek beginnen. En indien Satan u dit doet vergeten, blijf niet bij het volk der zondaren zitten, zodra gij u daaraan herinnert. "
Een ietwat handige muzelmaanse dikdoener opjutter iman mufti Hadwediemaarniegehad maakt daarvan : "Toon uw afkeer totdat de spotters tot inkeer komen. En als je dat eventjes niet gedaan hebt , dan zult gij weg moeten uit het land der zondaren. "
Die wijsheid zou voor het volk der zondaren een aansporing moeten zijn om begripvol mee te voelen met de misgeleide Jongeren. Zolang dat alhier enkele zondaars te weing respect opbrengen voor de Ware Leer, zijn de Jongeren verplicht zich van alle heidense inboorlingen af te keren, zoniet zullen de Jongeren zich moreel gedwongen zien, om naar andere oorden uit te wijken. Aldus ondersteunt de economische noodzaak om een uitdrijving te vermijden hun heilige plicht om zich af te keren van de spotters en des spotters volk !

Maar alles kan beter! Godgevallig, zal de vurigste gelovige in zijn openbaar leven zijn afkeer ijverig vertonen : buigend biddend, luid roepend, wat trekkend en wat duwend.
Dat is niet meer dan wat de waarheidslievende VRT wist te rapporteren over de laatste betogingen van Jongeren in Antwerpen en in Brussel:
" De gemoederen waren wat verhit, uiteindelijk bleef het bij wat trekken en duwen".
De waarheidslievende Standaard noteerde eveneens: " Buiten wat trek- en duwwerk hebben de enkele honderden betogers nog geen noemenswaardige vernielingen aangericht".

De franstalige Tv-zender RTL daarentegen verbreidde gemanipuleerd nieuws met beelden van Jongeren die op en over auto's liepen, verbrijzelde ruiten, een VTM- cameraman die half buiten westen was geslagen. Hij verhaalde over afgerukte spiegels en vernielde uithangborden. De RTL heeft niet het minste respect voor de Jongeren. De Jongeren deden wat jongeren al eens doen, niet meer dan wat de Vlaamse media correct meldden: "een beetje trekken en duwen".

Achteruitkijkspiegel afgetrokken, autodak ingeduwd. So wat ? Lâ ilâha illa Allâh , voor luttel gelds heeft men een anti-vandalisme verzekering.

12.2.06   NLvideo Antwerpen  

Vivat de Belgische Klaagmuur !

In de sterren geschreven, lang verwacht, de officiële klacht ! Vertaald uit Le Soir (10/02/2006) luidt het:
Een ambassade te Brussel van een Staat die diep geschokt is (!?) is zinnens een klacht neer te leggen bij het Belgische gerecht. Belga meldt nogal blasfemisch: een klacht tegen de cartoons van(!) de profeet Mohammed". Als Mohammed ook misdadige cartoons pleegde dan zou die diep geschokte staat de ontbinding nabij zijn. De klagers beklagen zich waarschijnlijkheid over de publicatie van de cartoons over de Profeet Mohammed , het is deze die misdadig geacht wordt. En terecht!

Discriminerende bloggers en racistische gazettenschrijvers haalt uwe centen naar boven! In de kelders onder het justitiepaleis is het koud en kil. Zo klede u warm!

Prentjes van altijd hetzelfde personage van twijfelachtige allooi maken, is je reinste discriminatie. Psychopatische bangerikken, die schrik hebben van alles en iedereeen, behalve van wat hun niet vreemd is, zijn te vervolgen wegens xenofobie. Door hun gerichte angst vertonen zij weinig positief te noemen discriminerend en anti-menselijk racistisch gedrag. Een opvoedingskamp om zulke lui het "vaar noch vrees" bij te brengen ware het beste dat hen kan overkomen.

Danny Vandenbossche (SP.A) en Herman Lauwers ( Spirit) geven aan dat niets iemand belet om klacht in te dienen tegen de cartoons. Fouad Ahidar (Brussels parlementslid voor Spirit ) voegt diep geschokt de daad bij het woord. Vol van integratie en fluks in de lijn van de niet nadervernoemde ambassade, beloofd ook hij met gerechterlijke stap te gaan janken bij de Belgische klaagmuur. Dit laat ieder rechtgeaarde er innig op hopen dat het Belgische gerecht de Belgische wetten drastisch ten uitvoer kan brengen, ter herstel van de onaantastbaarheid van de laatste Profeet ( de Belgische wet zij geprezen!).

Dat een correcte non-xenofobe en anti-racistische instelling het de tekenaars hun vrije strippen niet lam legt, blijkt uit de respectvolle humor van onderstaand trio anti-beledigende cartoons.
Men herkenne duidelijk links de heilige Profeet Mohammed op zijn paard, bovenaan O.L.H Jesus Christus op een voetmat en uiterst rechts Deense cartoonisten in het hiernamaals!


10.2.06


De Verborgen Agenda

Wat doet Inga Verhaert SP.A federaal volkvertegenwoordigster in de commissie Buitenlandse Zaken ? Inga Verhaert let goed op. Inga Verhaert heeft steeds goed opgelet. Inga Verhaert kan haar ingelepelde lesje flink voordragen. Nu mag ze het correct opsolferen aan alle misleide liefhebbers van de vrije mening.

De heisa om de heilige Profeet is doorgestoken kaart. Neen, niet van een of andere gore iman die zijn gezag bij de Jongeren wilt bevestigen, neen, niet van dictoriaal regimes die omwille van hun stabiliteit een uitwendige vijand nodig hebben,neen. Zoals iedereen weet, vooral bij de SP.A, zijn er verdachte bronnen die op regelmatige tijdstippen bewust gift spuien om onenigheid te zaaien en daaruit profijt te trekken. Wars van iedere objectiveerbare kennis, klinkt een complottheorie aanlokkelijk . Maar er zijn ook luidjes die andere klokken horen luiden. Jammer voor het lesje.

De stomme prentjes waren aanleiding tot enorme uitbarstingen van verontwaardiging, haat, vernielzucht,vandalisme . Er sterven mensen, er vloeit bloed. Duizende bedrukte bladzijden, de berichtgeving raast door het internet. Zich grondig geinformeerd houden is voor Inga Verhaert overbodig. Zij kent haar lesje. Doorgestoken spel van vuige publicisten . Bovendien hebben de bevooroordelende media een tunnelvisie. Zeer goed opgemerkt van Inga Verhaert.

De tunnelvisie. Steeds die paar schreeuwers aan de rand die midden in 't beeld komen . Half zo erg, gerechtvaardigd protest, losstaande gevalletjes. Niets te clashen.
Gelijk heeft het meisje. Het wijst ons ook op de laakbare optredens van Christelijke fundamentalisten, tegen abortus , gewelddadig. Allen goed in eigen boezem kijken ! Jaja Inga, en niet verder dan de neus, een tunnelvisie hoeft dan niet.


9.2.06

Wie A zegt , moet B zeggen ! Of ?

Gedaan met alle zotte klap. Een volgende stap in de betutteling en de inperking van de meningsvrijheid wordt een catalogus met toegestane tekeningetjes en een index met verboden afbeeldingen.

Uit een opinie in de Gazet van Antwerpen neergezet door Paul De Bruyn:
"Aan de ene kant kan het nu niet zijn dat westerse media de bewuste cartoons nog gaan publiceren. Dat nog doen, in deze verhitte omstandigheden, is geen kwestie van vrijheid van meningsuiting. Dat is provocatie en die is nu absoluut uit den boze."

Progressief Vlaanderen mag ophouden de gevaren van een zwart verleden te bezweren. Sowieso is de vrijheid terug naar af. Ausrotten soll man das Judengesindel, samt ihre Judenfreunde! Duiken en bukken,ieder individuutje mondje dicht of er vallen weer doden.

Kranten die eergisteren de bijna vergeelde prentjes met lange baard publiceerden,krijgen warme voeten. Met de commentaar in De Standaard "Betogen is ook vrije meningsuiting"sust Guy Tegenbos verkeerdelijk zijn krantenlezers. De Jongeren vormen niet zijn gehoor. Die Jongeren luisteren wel naar andere preken. Vermits de straatstenen en staatszenders het onder de betoging van Mohammeds' vrome volgelingen niet begaven, is DS begripvol voor de onwettige demonstratie van grotendeels ongewettigde en naar grote waarschijnlijk geveinsde heilige verontwaardiging.

"Het is goed dat betoogd wordt tegen de publicatie van de - door groepen moslims als beledigend ervaren - spotprenten zoals dat gisteravond in Brussel gebeurde. ...
Voor zover merkbaar was, verdedigden de betogers niet het verbod op vrije meningsuiting,... Ze hebben hoe dan ook het recht met nadruk en lawaai, en zelfs met enige verstoring van het openbaar leven tot gevolg, aandacht te vragen voor die mening en voor hun waarden en symbolen. Ze hebben niet het recht dat met brandstichting en geweld te doen, zoals gisteren elders in de wereld gebeurde. Ze hebben ook niet het recht anderen het zwijgen op te leggen of te eisen dat een overheid dat doet. Die vraag was blijkbaar afwezig in de Brusselse betoging. Goed zo."

Ja echt goed, dank zij de Jongeren is het recht op lawaai en enige verstoring van het openbaar niet langer het alleenrecht van erkende vakbonden. Aanvraag bij, en toelating van een burgermeester behoren tot het verleden. Lang leve de herwonnen anarchie !

De heilig verontwaardigden en eeuwig gediscrimineerden, een dikke proficiat! Dat de hoogmoedige racistische inboorling maar niet te hoog van zijn toren blaze ! Want aldus vervolgt de DS-commentator:
- "...(dat) hier ook nog wel eens gevraagd werd dat openlijke spot met kerkelijke of andere instituties of symbolen verboden zou worden."
( Individueel stil en bescheiden gevraagd: ja. Door de overheid overwogen: ja, maar voor wie ? )

- "Zelfs spotten met buitenlandse staatshoofden was hier tot voor kort volgens de wet verboden.
(??? Verbod o.a. nog steeds streng in acht genomen door mejuffrouw onze Vice-Première en Begrotingskunstenares Vandenbossche.)"

- "... christelijke godsdiensten. Ook die zijn vaak misbruikt om politiek geweld te plegen voor andere dan godsdienstige motieven."
Zo Westermens, al ziet gij voor 95% geen kerk meer van de binnenkant, de daden van vroegere zich Christelijk noemende potentaten worden u aan de neus gewreven, en na de vergeving der erfzonde drukt de overige 5% fundamentalisten 2000 jaar schuld en boete op het zwarte geweten!

- "Het recht om vrij zijn mening te verkondigen - niet het recht om leugens te verkondigen - is wezenlijk."
Een comiteit zal er blijvend op toezien Dichtung und Wahrheit van elkaar te onderscheiden. De drukproeven van de index der onfeilbare waarheden zijn klaar.

- "Het(recht om vrij zijn mening te verkondigen) moet op zich verdedigd worden, waar dan ook. Maar het is geen einddoel op zich."
Oef , wat een geluk !

- "Het (recht om vrij zijn mening te verkondigen)is een essentieel middel om te komen tot debat om door woord en wederwoord, argument en tegenargument, emotie en tegen-emotie,de waarheid en haar vele facetten naar boven te laten komen."
Een mooie theorie die door media en politiek al jaren dagelijks in praktijk wordt omgezet.

- "Het door deze krant en talloze andere in de wereld verdedigde recht op vrije meningsuiting, zal zijn werk gedaan hebben als de cartoons en de discussie erover, de wederzijdse opvattingen van moslims en niet-moslims over wat zich afspeelt in en vooral rond deze godsdienst, preciezer gemaakt hebben: genuanceerder en scherper. En daar is nog wat werk aan."
Maar toch niet meer veel, zeker voor wie geen ogen en oren heeft. In het Babylonische Europa stapelen de nuances zich tot wolken die de nakende waarheid aan het zicht onttrekken. In het Oosten is de wijze een roepende in een woestijn van geïndoctrineerde haat.
Foei foei, wie bij die haat een tekeningetje maakt, foei foei!
Hun bedreigt het zwaard der verbeten strijders voor de vrijheid tot onderdrukking.
Kop toe of kop af en Kif Kif.

Verweer tegen boycot Denemarken.
Petitie: klik HIER!

In de Islamitische Wereld daalt de verkoop van Deense producten drastisch.
De boycotoproep van verschillende Mohammedaanse landen en verenigingen heeft echter geen algemeen succes:
In de Islamitische Wereld is de afzet en de vraag naar Deense nationale vlaggen exponentieel gestegen!!!

Omfloerst & Anachronistisch

Mijnheer Albert,
Ik schrijf u eerstens om een goeden dag, mijnheer Albert.
Ik ben blij te horen dat gij weer wat kleur kunt zien met uw oog waar ze de katafalk of zoiets uithaalden. Want niet goed weten wat ge ziet is al even erg als niet weten wat ge zegt. Te hopen gaat ook alles goed met de vrouw en de kinders om de kleinkinderen niet te vergeten. Hou maar alles warm en binnen en als gij bij dat vuil weer buiten moet, trek u dik aan, maar voor de rest niet te veel.

Ge hebt u eergisteren toch weer wat laten aandoen met dat spietschke voor de gestelde lichamen. Iedere keer moet gij ze daar luidop staan voorlezen wat zij zelf niet in het gezicht van de mensen willen zeggen, kwestie van zo lang mogelijk bij de welgestelde lichamen te kunnen blijven.
Offer u maar niet te veel op voor die gasten! Want als er ambras komt van uw zeverspietschke, als ik zo vrij mag zijn dat zo te noemen omdat het eigenlijk hunne zever is, als daarvan ondermeer in de gazetten ambras van komt, dan spelen ze het onschuldig ongesteld lichaam.
Ik zou zeggen Mijnheer Albert, duw hun dat spietschbriefke eens vlak onder hun eigen neus, zodat ze hun eigen woorden erin terugvinden. Zij zelf willen geen zelf separisme. Maar gij moogt het ons wel komen vertellen.
En waarom denkt gij mijnheer Albert,dat gij het moogt komen vertellen? De gewone man en ik, mijnheer Albert, wij zien u graag en de rode loper op TV . De royale koninklijke praalala en schone filmsterren en Belle Perez willen wij niet missen voor geen geld. En als gij dan komt voorlezen over de anacondische separatie of toch zoiets lelijks separatisch, dan willen wij dat alleen al om u een plezier te doen, graag geloven.
En dat gewoon scheiden al veel geld kost, ons moet gij het niet komen vertellen, mijnheer Albert. En als dat gesepareer dan nog aan ene chroniekmeter of zoiets moet gebeuren, dan zouden er zich nog veel weerhouden alvorens hun kruit daaraan nog eens te verschieten.
Voor de man en de vrouw op de straat die in de school al wat meer geleerd zijn van de 175- jarige Belgische Omwenteling , die weten wat een malheureus ongeluk dat over ons gebracht heeft, is hun dat vastgrondig ingeprotogeleerd. Maar goed dat wij toen en later steeds konden rekenen op al die goede Leopolden en uw grootpapa en uw broer zaliger, anders was er hier minder te lachen geweest.
Als ik van u geweest was, mijnheer Albert, maar dat is zo spijtig genoeg niet, dan had ik ineens gezegd dat die van Vlaams Belang voor u en voor alleman die profijt haalt uit de eendrachtigheid van ons landje de pot op kunnen samen met die omvloerde van de N.VA Maar het zal wel moeten door uwen hogen stand dat gij dat van op de pot omvloerster uitdrukt.
't Is niet omdat die flaminganten menen dat alleen gijzelver en een paar dikke socialisten in de Walen met de Belgische enigheid het best gediend of bediend zijn dat er hier, en dan spreek ik voor heel Laag Belgie, dus voor daar waar men geen Frans kent, er ook genoeg Belgen zijn die met de huidige gesteldheden bestens hun plan kunnen trekken. Mijnheer Albert, ik en ons Josine weten goed genoeg dat gij u dat allemaal veel te veel aan uw hart laat komen. Vroeg of laat hoeven ze in Hoog en Midden Belgie van onze kant niets meer te verwachten om te ontvangen. Tegen dan is Europa sterk genoeg om ons kleintjes bij te springen, en zeker om de koninklijke stoeterijen te onderhouden.

Beste mijnheer Albert, nog welnemende groetjes aan heel de familie en ook aan uw onderhoudspersoneel. Hopelijk betert het weer voor uw hof en voor uw gezondheid. Nu de grijze wasem uit uw is weggelezerd zult gij toch al beter kunnen zien wat ge zegt.
Het belangrijkste is nu uw oog en borst zoals gezegd goed warm te houden en u voor al de rest niets aan te trekken ! Daarvoor zullen er u nog veel achterna unnen komen, voor wat gij allemaal voor ons doet. En laat de gestelde lichamen maar zelf hun hun eigen lijven beredderen!

In afwachting van nog eens af te zullen komen op voorbaats bedankt, als het niet te nat is.
De familie Jean-Boudain Selderslags-Vanzwetswinkel.

Spa-Francorchamps.Niet meer roken in restaurants.
Doodsbedreigingen op elk sigarettenpakje.
Onze Waalse vrienden op hun wensen bedienend,
bij de gratie aller welwillende Belgen,
mocht de tabaksindustrie in 2004 nog eens geld pompen,
pompen in en pompen uit,
de "Grand Prix de Belgique» in Spa-Francorchamps!
Het zou immers ook de Belgische schatkist ten goede komen...
Na de Kyotovriendelijke rondjes op het circuit volgde een financiele aderlating.

Voor het inrichten van de Grote Prijs in 2005 heeft het Waals gewest
wel weer geen geld , maar ook weer geen nood:
Van Cauwenbergh doet immers beroep op Didier Reynders.
Een miljoen meer of minder naar het Waals gewest versassen,
maakt de Belgische oplichterij niet veel groter.

Zelfs voor het plezante vertier, teert de PS-staat op de Vlaamse solidarité!

Car les bienvenues
aussi welkomèn à Francorchamps
sont les Flamends
mais avant tout
et partout,

toujours
leur argent.

Meer in La Libre Belgique

Een half jaartje later zijn alle winstdromen in rook opgegaan. Maar het is verkeerd te zeggen dat Ecclestone de onbekwame Waalse politieke kaste met handen en voeten aan zich gebonden heeft. Gebonden is het Waalse volk , dat betaalt voor de dwaasheid van de windhanen die het in de parlementaire zetels parachuteerde. Op onvoorwaardelijke solidariteit zal het onvermijdelijk weer mogen rekenen. Aan de oevers van de Schelde gaat men immers om een centje meer of minder niet meer gaan zeuren.verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle