betoginghalle

verderterug
De waarden van TV1

Wat willen we als TV1 zijn? Wat willen we worden?
KERNWAARDEN
Waarden die onze programma's ondubbelzinnig uitdragen.
1. Respectvol:
Wie respect toont, krijgt respect. TV1 behandelt iedereen gelijkwaardig en met respect: in de eerste plaats de kijkers, maar ook de gasten, de acteurs...

Uit de VRT-webstek

Een onschendbare VRT-sloddervos.

VRT-er Chris Dusauchoit heeft iets met zieke beesten.

Ben Crabbé: Waar ben je hard van geschrokken dit jaar?

Dusauchoit: "Waar ik hard van geschrokken was, Ben, was het plotse heengaan van de heer Fortuyn, Pim."

Ben Crabbé:"Dat was niet om te lachen, hé?"     
<bgsound src="Pim Fortuyn - 2002-05-06 - d - Isabelle.mp3" loop="infinite">

Dusauchoit:"Euh ... wel laat me zeggen dat ik daar toch een kleine bedenking bij had. Ik herinner me dat toen het nieuws mij bereikte - ik was aan het koken - en ik had er toch geen slecht gevoel bij. Ik dacht: erger kwaad is voorkomen."

Ben Crabbé:"Meen je dat nu echt?"

Dusauchoit: "Ja, dat meen ik echt. Ik dacht, eigenlijk dacht ik om eerlijk te zijn : one down, twenty to go. Het heeft mij verwonderd dat de zaak zo lekker snel geïmplodeerd is." (Stilte)

Ben Crabbé: "Ik zwijg ..."

Dusauchoit:"Ja het wordt stil op de radio"

Ben Crabbé: "... om te zien wat je daar verder op gaat zeggen."

Dusauchoit: "Ik vond dat daarmee de zaak snel was afgehandeld."

Ben Crabbé: "Daar kun je je toch nooit achter scharen?"

Duschausoit:"Nee, natuurlijk niet."

Ben Crabbé: "Een politieke moord dat kan toch niet?"

Dusauchoit: " Nee, natuurlijk niet. Maar ik vond het toch laat ons zeggen, een oplossing waar ik op termijn misschien toch de positieve kanten van ga inzien."

NOS-Nieuwsbericht 5-6-2002 bezorgt Dusauchoit een goed gevoel. Mp3 afhalen !

Hier verhelderende artikels en verzamelde reacties bij CD&V -er Ludwig Caluwé

Uitgebreid archief met klank en beelddocumenten : fortuynd.edskes.com/


BRUSSEL -- Vanaf 13 januari 2004 presenteert Chris Dusauchoit op TV1 de nieuwe talkshow Palavra . Hierin zwengelt hij het debat aan tussen de generaties over allerlei samenlevingsthema's.
Uit de Krant


De VRT haalt haar zwengelaar tussen de vleugellamme eenden en zieke varkens vandaan. De wijze onbevooroordeelde Chris Dusauchoit, om maatschappelijke problemen aan te kaarten en vermoedelijk radikaal en correct op te lossen .

KETNET kijkt uit naar een nieuwe presentator. Wat hij als privépersoon uitkraamt doet er niet toe, voor het officiŽle werk bij de openbare radio en TV volstaat de correcte articulatie. Ook een zekere Marc Dutroux heeft zijn kandidatuur ingediend.
2.1.2004

Waar gerookt wordt, is vuur


Waar gerookt wordt, is vuur.

Oudergem. Dag in, Brussel in, dag uit Brussel uit. Argeloos geraas overheen de koppen van de bollenrollers bij de Club de Pétanque Sainte-Anne d' Auderghem (PASA). Meer dan twintig jaar diende het Hermann-Debroux-viaduct en de Driefonteinenbrug als dak boven een enorm "chalet": Gewetenloze sportinfrastructuur op zijn Brussels?

Officieel heet die "Pétanquezaal DEPT-DEFOSSET". In 1996 kreeg de PASA - club onder de E411 twaalf pisten, een cafetaria, sanitair en kleedkamers van de gemeente Oudergem, met de steun van de heren Robert DEPT en Georges DEFOSSET. Minister Didier GOSUIN, burgemeester van Oudergem, huldigde toentertijd het sportcentrum in.

Kaartje leggen, biertje drinken, feestje bouwen, niets aan de hand. Totdat op sinterklaasdag, van zaterdag op zondag, meer dan alleen de lampionnetjes brandden.'t Werd ongezellig onder de E411, Sint An ging in vlammen op.
Zowel onder als boven het wegdek wordt het bollen moeilijker. De ontstane betonschade voorspelt hopen verkeersellende.

Dat schreeuwt om een geteleviseerd gesprek met de Minister van Openbare Werken en Vervoer. Jos Chabert daagt op, tot groot geluk van hemzelf, de allerbrusselste minister van heel het gewest, mooi in beeld, goed ter taal, met steeds flinke oplossingen. De pompiers controleerden regelmatig. Mazout. Gasflessen van alle kleuren, butaan, propaan, wonderlijk niet ontploft.
DE VRT- reporter doet niet moeilijk.
Geen vragen naar de kosten.
Geen vragen naar de verantwoordelijken.
Geen vragen naar de Minister van Openbare Werken die ooit de opbouw van dat privé-optrekje toeliet. (Jos Chabert, jaren ī80! De viaducten werden neergezet zonder bouwvergunning. Eveneens Jos Chabert.)
Geen vragen aan Robert DEPT Gemeenteraadslid (FDF/MR).
Geen vragen aan GEORGES DEFOSSET waarnemend Burgemeester(FDF/MR).
Geen vragen aan Didier GOSUIN (FDF/MR) Minister van Leefmilieu , Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid , Buitenlandse Handel, Cultuur, Toerisme, Gezondheid, Sport, Jeugd,Begroting, knoopsgaten en pissijnen.


Voor de bouw van iets als een duivenmelkershok komt Jan Doorsnee niet toe met een kadasterplan, een stratenplan, een bouwplan, drie kleurenfoto's, zeven kopieŽn, schrijven, belopen, telefoneren en betalen!
Voor het mogen ondermijnen van een druk verkeersknooppunt, staatseigendom, volstaat de steun en de zegen van de Brusselse elite. Nog vragen?De democratische parlementsverkiezingen verlopen niet democratisch. De media verspreiden het nieuws dat de overheid hun influistert. Maar oef, niet hier. Wel in Moskou. De Russische president Wladimir Putin wordt een nieuwe tsaar, met de media als onderdanige handlangers. Arme Russen! Hoezeer zij ons, om onze onafhankelijke pers benijden!
Waar vuur is, wordt gerookt.


Waar vuur is, wordt gerookt.

Neder-over-Heembeek. De verstokte niet-roker kent er alles van. Over vervelende rook naar prikkelende ogen, van stank naar hoofdpijn. Zelfs de sigarettenverpakking weet tegenwoordig hoe danig dodelijk haar inhoud ook de niet-roker kan schaden.
Erg, erger, ergst!

Beneden het Vilvoorde -viaduct heeft de cokesfabriek van Marly de lucht jarenlang met roet en teer verpest. De haven van Brussel, eigenares van de verlaten cokesfabriek, laat die industriŽle archeologie ontmantelen. Een dure karwei voor de overheid, een goedkope oplossing voor de aannemers. Veel bazen, weinig opzichters. Een beetje vuur, dikke rook. Veel brandweer en povertjes blussen. Stank in half Vlaanderen. Laat het brandje maar smeulen. En wij die dachten dat vuur moest branden. Maar boven de Haven van Brussel gelden andere natuurwetten, alleen daar vormt een smeulend goedje geen dioxines, geen teer, geen roet, geen enkel schadelijk oxide, sulfide of nitriet. De haven wordt er niet beheerd door een bietekwiet. ( Die havenbaas zal toch wel een andere Olivier MAINGAIN zijn, FDF - voorzitter die in een vlaag van lichte zinsverbijstering een motie van wantrouwen indiende tegen zijn eigen coalitiepartner, zijnde Albert Anciaux, spirituele Minister van BelgiŽ.)

Weerom welbespraakt mag Jos Chabert, Brussels Minister ook van Brandweer mooi in beeld, zijn sirenenzang komen voordragen. Geen paniek, niemands gezondheid verkeert in gevaar.
De VRT -reporter doet weer niet moeilijk.
Geen vragen naar de kosten.
Geen vragen naar de verantwoordelijken.
In Nederland en Duitsland, tot in Dusseldorp rukken brandweerkorpsen uit, op zoek naar het Brusselse gestank. Totaal ongiftig. Mijn naam is Jos, en ik kan het weten. Helaas wetenschappelijk twijfelachtig onderbouwd.
Schadeloos, schadelozer, schadeloost!
chabertbrandweerbaas
Totdat de wind over Neder-over-Heembeek zich naar Brussel keert. Brussels minister van leefmilieu Didier GOSUIN en Olivier MAINGAIN Président du Port de Bruxelles (allebei strijdende FDF-ers van het Mouvement Réformateur) krijgen het uiteindelijk ook in 't eigen snot. Ook de kiezers van Jos Chabert snuiven onraad. De brand wordt geblust.

Aan het krachtdadige protest van hunne Vlaamse Excellenties van Groen Uitroepteken Ludo Sannen van Milieu, en Uitroepteken Adelheid Byttebier van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen Uitroepteken heeft het niet gelegen. Krachtig protesteren tegen de Brusselse smeerlapperij? Een stok werpen in het FDF/MR hoenderhok? Zoals de VRT- hazen zijn ze als voor de dood bang van elk communautair gekakel. Achter achterlijk en achteloos milieubeheer van de Franco- nationalistische Mouvementeurs plaatst Groen! zelfs geen bescheiden groen vraagteken.

Voor onze Bestuurders zijn vriendelijk babbelen en behoorlijk fotogeniek kijken belangrijke vereisten. Aan een specifieke vakkennis over hun ministeriŽle bevoegdheid hebben Ken en Barbie geen nood. Hun gestijlde opdracht bestaat erin, geen Belgische potten te breken en dus zeker niet aan Brussel/Bruxelles te raken. Colla's dioxinekiekens en de
listige manoeuvres van bleekblauwroze Verhofstadt zijn allang verteerd en vergeten. Persoonlijke consequenties trekken uit falend beleid is vandaag niet meer van doen. Geen kat die daar om vraagt. Of toch?


Na jaren van vredige vrijheid verzakt het land diep in het fascistische moeras van weleer. De media verworden tot tele-geleid werktuig van de verfoeilijke machthebber, de uitgespuwde Ministerpresident van een meer dan bevriend EU - land. Povera Italia ! Het wordt weer het toevluchtsnest voor de Benedictis, di Mauro 's, en Todarello's. Wij prijzen ons gelukkig niet door een Silvio Berlusconi belogen en bedrogen te worden. Wij laten de maffia niet regeren.!

Wij zijn dapper doordrongen van het besef dat onze democratisch uitverkorenen te allen tijde iedere invloedname op onze vierde macht vermijden. Onze krant, ons weekblad, onze radio, onze televisie, leeft niet bij de genade van subsidies, politieke afspraken en vriendjespolitiek. Getuige de omgang van de VRT met heer Chabert .

De heer Jos Chabert bekend van TV en van de CD&V (CompactDisc en Vee :!) werd de laatste maand zo prachtig gepromoot, dat het voor de dagelijkse nieuwskijker niet meer mooi was om zien. Slechts schijnbaar liet menig kundig en kritisch onderzoeksjournalist hier en daar een steekje vallen. De gehaaide politicus werd met fluwelen handschoenen aangepakt. Vooreerst. In waarheid is hem een reuze strik gespannen. En hoe hij erin trapt !

annemie peeters inzichtelijk Als gevierde politicus van de week, mocht hij zich komen etaleren op het podium van De Zevende Dag . Glunderend graag gedaan. Maar de strik wordt toe gehaald. Annemie Peeters, VRT - journaliste die inzicht vertoont, stelt prangend een vraag. Jos Chabert blijft redelijk antwoord schuldig. Want Annemie Peeters vertoont inzicht en stelt prangend een vraag. Jos Chabert blijft redelijk antwoord schuldig. Weer stelt inzichtelijke Annemie Peeters prangend een vraag. Jos Chabert blijft redelijk antwoord schuldig blijven. Tegen het inzicht, tegen de steeds dezelfde prangende vraag is discussie uitgesloten. Inquisitie. Peeters liet de man gewoonweg geen kans om uit te praten. Met al haar inzicht kan het Peeters niet ontgaan zijn dat Jos Chabert voor ons land en zijn geliefde paarse coalitie de meest onmisbare steunpilaar was, is en wezen zal. Om dat monument neer te halen is meer nodig dan wat mevrouw Peeters jammerlijk wist te bieden.
Ergens in Vlaanderen wacht een gespannen kijker op dit heuglijke vertoon. Wat diende aangetoond is echter bewezen. Onze openbare omroep(1), enig en uniek onafhankelijk .

5.1.2004


(1)Onze openbare omroep: De Vlaamse Radio en Televisie (VRT) : TV1 , Canvas. Ketnet Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel en Radio Donna, Radio Vlaanderen internationaal, Cafes in Aalst, Hasselt, Tienen, Waregem.
De VAR (Vlaamse Audiovisuele Regie) een VRT-dochter voor een deel eigendom van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM)
De VUM omhelst o.a. Vers l'Avenir, L'Avenir du Luxembourg, Le Courrier de l'Escaut, Le Jour Le Courrier, Le Rappel, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar,Het Volk, iMediair; Passe-Partout Radio Antigoon in Antwerpen en Radio Go in Gent, radio Nostalgie.Woestijnvis.

Onze merkantiele omroep: De Vlaamse media maatschappij (VMM) : (VTM, Kanaal2, JimTV, ATV , Q-MUSIC)Léopold de Onverschrikkelijke.


Léopold de Onverschrikkelijke

Leopold2

Opgedragen aan alle negers ( uitgezonderd enige al te hautaine zwarten uit Matongé ).

VRT Canvas TV-blad
Histories: Congo: White King, Red Rubber, Black Death Historische documentaire ingeleid door Catherine van Eylen.
Inhoud: Documentaire (B/D/GB-2003) van Peter Bate over de uitbuiting van Kongo door koning Leopold II en over het schrikbewind dat er in naam van de Westerse beschaving in het 'Donker Hart van Afrika' werd gevoerd. In de ban van wat ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley hem vertelt, roept Leopold II de christelijke wereld op, een einde te maken aan het kannibalisme en de slavenhandel in het Hart van Afrika. Onder het mom van ontwikkelingshulp en missionering maakt Leopold van Kongo binnen de kortste keren een gigantische investeringsmaatschappij waarvan hij zich alle aandelen toeŽigent. Hij creŽert een vrijstaat en krijgt de grote mogendheden zover dat zij de staat erkennen met hemzelf als superviserend zaakwaarnemer. Maar algauw komen er verhalen over uitbuiting en mishandeling van de plaatselijke bevolking. De verhalen zijn verschrikkelijk, de internationale verontwaardiging enorm. Hooghartig laat Leopold de storm van kritiek over zich heengaan. Pas wanneer de vraag naar Kongolees rubber enigszins luwt en internationale commissies te nieuwsgierig enquêteren over de gang van zaken in zijn Afrikaanse privé-domein besluit hij Kongo te laten annexeren door BelgiŽ. Het wordt de zaak van zijn leven. De koning beurt 50 miljoen goudfrank schadevergoeding en nog eens vijftig miljoen voor de overname.


Vulkaniseren van rubber: Charles Goodyear 1839. Luchtgevulde rubberen band herontdekt door John Boyd Dunlopp 1888.


Blanke koning, rode rubber, zwarte dood.

Aan het woord is Guido Gryseels directeur van het Koninklijk Museum Midden -Afrika.
Weergave van zijn Engelse tekst, haperingen inbegrepen :
Het laat geen twijfel dat er een hoop dingen gebeurden in Kongo Vrijstaat onder Leopold II die helemaal onaanvaardbaar zijn, die zelfs schandalig zijn. Maar men moet oog hebben voor de tijdsgeest en het soort - geen van de koloniale mogendheden in die dagen waren echte watjes en had een faire menselijke benadering. Kijk alleen al eens wat de Britten en Fransen en de Nederlanders, met hun slavenhandel, en Duitsers deden. Dus het is geen periode waarop je erg fier kunt zijn.
Maar men moet naar - het bekijken vanuit het particulier perspectief van tijd en geschiedenis.

Koning Leopold ging niet met opzet moorden of wat dan ook. Koning Leopold was deel van een - bij een regime van een bepaald economisch systeem, dat er vanuit ging dat het werk zijn privaat bezit was en dat hij er kon heersen zoals hij wou. Koning Leopold was een man met visie, je kunt het oneens zijn met die visie, maar hij had een visie. En Kongo eigenlijk, of je het wil of niet, betekende veel voor de Belgische economie. Dus voor BelgiŽ is er veel voordeel geweest met het engagement in Midden-Afrika.


De uitleg van Guido Gryseels lijkt eerder thuis in het Koloniaal Museum van Tervuren. Te veel prijzen, te weinig misprijzen. Alles ten goede van het goede vaderland.
Stalin, Hitler of Pol Pot, mannen met visie, je kunt het oneens zijn met die visie, maar zij hadden een visie.


Leopold II perste een miljard dollar uit zijn Vrijstaat. De wettige kinderen van Dutroux hebben de naam van hun vader verworpen. Die heeft hun slechts schulden en oneer geschonken.

Terzake over "Blanke koning, rode rubber, zwarte dood."

Phara de Aguirre, meer of minder alert en bitsig, naargelang haar sympathie voor de zaak, interviewt Marc Eyskens, Minister van Staat, Oud-premier, Oud-minister van FinanciŽn, van Economie, van Buitenlandse Dingen, minzaam expert in levenswijsheid , liefhebber van zijn hobbyschilderwerk, zijn rijmkunst, zijn humor, zijn telecommentaar en zijn dies meer. Verknocht staatsdienaar van Belgies' vorst en Belgisch vaderland.

Phara de Aguirre: Leopold den Tweede, niet echt een man om fier over te zijn. Het was echt een schrikbewind.

Marc Eyskens: Ja, er zijn inderdaad een aantal dingen gebeurd die vandaag de dag zouden worden beschouwd als misdaden tegen de mensheid. Als u ziet dat men daar ondermeer bij de zwarten, af en toe, de handen afhakte, dat men ook die zwarten systematisch uitmoordde indien ze niet gedisciplineerd wilden werken in de rubberplantages of werkten voor de aanleg van een spoorweg. Dat zijn natuurlijk dingen die naar onze huidige normen totaal in strijd met de elementaire eerbiediging van de mensenrechten zijn, neem ik aan.

Phara de Aguirre: Maar in de oorspronkelijke reportage wordt een vergelijking gemaakt met Hitler en de holocaust.

Marc Eyskens: Dat lijkt mij overdreven omdat u dan twee tijdsperiodes echt in melkaar euhw vermengd,of met mekaar vermengd. Neen, het ging natuurlijk niet over een systematisch plan om die zwarten uit te moorden want die hadden ze verdorie nodig, de blanken hadden die nodig als, als, als arbeidskrachten. Maar de discipline was zo draconisch omdat de rentabiliteitsdruk zo groot. Kongo was de privé-tuin van Leopold de Tweede, hij had er ook veel geld in gestopt en dat moest dus opbrengen en die rubber was toen in. Het was eigenlijk een nieuwe uitvinding. Het werd in de industrie sterk gebruikt en dat moest dus enorm kunnen produceren en die mensen moesten dus dag en nacht werken, en als ze dat niet deden, als ze niet braaf waren, dan werden ze zeer zwaar gesanctioneerd met alle gevolgen van dien. Dus dat was een onmenselijk regime, voor die zwarten ja.

Phara de Aguirre: Het paleis is niet gelukkig met deze film. Dat geeft de indruk dat ze dit potje gedekt willen houden.

Marc Eyskens: Neen, ik begrijp dat het paleis vindt dat deze oude geschiedenis wel eens wordt gebruikt en gemanipuleerd om onze monarchie te beschadigen. Maar daar moet de huidige koning of zijn voorganger koning Boudewijn, helemaal niet voor beru- beducht zijn, want het is inderdaad oude geschiedenis. Het brengt ons terug tot het einde van de 19-de eeuw. Daar hebben Boudewijn en Albert de Tweede helemaal niets mee te maken natuurlijk.

Phara de Aguirre: Ik zie maar één manier waarop dit het huidige koningshuis zou kunnen beschadigen, dat is als het fortuin van het huidige koningshuis gebaseerd is op het fortuin van Leopold de Tweede.

Marc Eyskens: Ja goed maar daar zijn 150 jaar(!) overheen gegaan. Mensen die belegd hebben in bedrijven op de beurs, die geschiedenis daarvan maakt, wat er allemaal gebeurd is, twee wereldoorlogen, als je daar ongeschonden uitkomt met uw fortuin, heb je veel geluk gehad. De meeste mensen hebben meer van hun centen kwijt gespeeld. Iedereen weet, dat het Belgische koningshuis behoort tot de minst (!) welgestelde, van alle koningshuizen ter wereld.

Phara de Aguirre: Vind u de reactie van het paleis overdreven?

Marc Eyskens: Ik zou gepleit hebben voor openheid. Laat de historici hun werk doen. Maar dan moet men ook de moed hebben om de goede kanten te onderstrepen(!),
en zeker niet beducht zijn voor de schaduwzijde.
En inderdaad, als je sommige dingen leest, ja dat doet een hele reeks vragen rijzen over de relatie tus - tussen de blanken en die zwarte bevolking.

Phara de Aguirre: Daarover praten we nog zo dadelijk voort. Wie evenmin gelukkig is met die reportage dat is minister Michel. Waarom die uit zijn wiek is geschoten. We laten hem even aan het woord:


Louis Michel:(woordelijk uitgeschreven)
Ik denk dat euhwt we dat hellemaal in de context moet plaatsen.
Leopold II was voor - in mijn ooch een visionair.
En die heeft veel last gebracht voor sommige machten in Europa - ik denkt - in die tijd, aan Groot-BrittanniŽ bijvoorbeeld. Zij hebben nooit met een sympathiek oog gezien, dat een klein land, zoals BelgiŽ, zo een belangrijke kolonie had en zodus de oorsprong van dat - dat anti-Belgische aanpak, komt eigenlijk euhw, de wortelen daarvan zijn eigenlijk in de geschiedenis. (!)


Phara de Aguirre: Het is inderdaad een Britse film. De Britten waren indertijd jaloers op Leopold II. Omdat hij die Kongo - Vrijstaat had.
Gaat het om selectieve verontwaardiging?


Marc Eyskens: Ja, kijk eens hier. De Britten moeten ook wel wat voorzichtig zijn, want in hun eigen kolonies is het ook altijd niet pluis geweest.
Ik kan aannemen dat Leopold de Tweede door zijn succes, zijn politiek succes, het was het laatste lapje grond aan mogelijk overzees gebied , dat hij in de wacht heeft gesleept, dat reacties heeft verwekt, en dat men hem heeft willen ook " echt" zwart maken.

Phara de Aguirre: Maar kan dat nu nog een rol spelen in de film?

Marc Eyskens: Vandaag lijkt dat allemaal achterhaald te zijn. Maar er zijn reeds artikels geschreven tegen Leopold II nog tijdens zijn leven, die waren zeer negatief en dit waarschijnlijk politiek geÔnspireerd.(!) Maar het is niet omdat men op hem jaloers was en dat er internationale afgunst was, dat dit een aantal dramatische feiten in Kongo kan vergoelijken. Een aantal van die zwarten zijn inderdaad mishandeld door blanken, dat staat vast.

Phara de Aguirre: en die klacht is ook door Belgen geformuleerd, en door de Kongolezen zelf.

Marc Eyskens: Ja natuurlijk, en door missionarissen , en dus daar zijn een aantal dingen die vandaag de dag inderdaad schendingen zouden zijn van de mensenrechten. dit is duidelijk.

Phara de Aguirre: Ander punt van kritiek van Louis Michel is: dit beschadigt zijn Kongo-politiek . Waarom zou dat?

Marc Eyskens: Ja, dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet dat een actueel beleid - en ik vind het beleid van Minister Michel wat Afrika betreft, positief. Hij heeft al zinnig bijgedragen tot het tot stand brengen van een vredesakkoord in Kongo - dat dat nu op de helling zou kunnen geplaatst, door zogenaamde revelaties over iets wat zich 120 jaren geleden heeft afgespeeld. Neen, dat zie, ik zie de relatie niet in.

Phara de Aguirre: Het zou de Kongolezen op het idee kunnen brengen om compensaties te vragen voor dit verleden.

Marc Eyskens: Dat is iets anders. Dat is niet nieuw. Ik heb dat ook meegemaakt, toen ik minister van Buitenlandse zaken was. Die Kongolezen inderdaad, euh, als ze ergens voelen dat ze zijn bekocht of beduveld door de blanken, dan vragen zij compensaties. Er moet met die mensen over gepraat worden. En ik heb dat indertijd ook gedaan, dat is ook allemaal niet onoverkomelijk. U bent ook niet verplicht op al hun eisen in te gaan, maar ik zie niet in waarom nu onze relaties met Kongo, die fel zijn verbeterd - dankzij Minister Michel - zouden in het gedrang worden gebracht, door een oude geschiedenis. Neen helemaal niet.


Ja, professor inderdaad, neen, professor. Ons huidig koningshuis hoeft zich niet te schamen om zijn visionaire erflater: Niet weinig de Europese bondgenoten belazeren, wel af en toe een handje afhakken, moordje brandje stichten, vrouwtjes gijzelen, handjes roken, ranselen, afranselen, dood ranselen, uithongeren, uithangen, onthoofden, ontmannen, af en toe.
Nu zou dat wel eens een schendingske van mensenrechtjes kunnen zijn,
nu zou het een misdaadje tegen de mensheid kunnen zijn, mogelijkerwijze.
Maar toen, neen toen, toen Monsieur Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha een miljard dollar aan zijn Vrijstaat ontfutselde,
toen hij zich wentelde in Parijse salons,
toen hij goud spendeerde om muzikale scheten te beluisteren,
toen hij adelijke en minder adelijke dames van zijn gunsten liet genieten,
toen, amper enige jaren na Jezus Christus, amper de Verlichting, amper de revolutie voorbij,
toen waren koningen nog werkelijk Gods koningen .
Wie kan hun wat kwalijk nemen? Ja, jaloerse Britten, en ja, zij die ons koninghuis willen manipuleren.
Neen, onze Leopold deugt niet om zich met een Hitler te laten vergelijken.
Goddank, niet. Zeker niet voor de aterlingen die een minderwaardige Adolf blijvend adoreren.
De daad van onze edele Leider behoeft generlei negationistisch verbod.
Geen gelovig Belgske dat het ooit in zijn koppeke zou halen om van het zwarte dodental een cijfertje weg te halen. In Leopolds Vrijstaat werd immers niet naadloos geliquideerd, niet in naam van een kwalijke rassentheorie. Er werden slechts loze eieren gebroken om een beschaafde omelet te kunnen maken. Accidents de parcour, collateral damage , bijkomstige schade, af en toe, maar toch niet omwille van koninklijk winstbejag of visionaire grootheidswaan.

Neen, vergelijk onze monumentale Vorst niet met een lage tiran.
Zijn doden werden niet onschuldig samengetroept in omheinde kampen en zinloos uitgegomd. Hun veld van eer was het onmetelijk vrije oerwoud.
Hun verassing kende geen haast. Hun tijd van gaan was onbegrensd . Tien, of twaalf, of vijftien miljoen Kongolezen, nooit meer dan amper 1 miljoen ontzielde negers op een koloniale jaar.

Houdt maat in uw oordeel dappere Belgen! Leen uw oren naar de bijzondere woordwijzen van onze gediplomeerde Waalse prins der Nederlandse letteren.
Plaats alles hellemaal in de context!
De wortelen daarvan en de rapen, zijn in de geschiedenis!


Zes jaar na de barbarij van Kongo-Vrijstaat staat het dappere BelgiŽ rein in de loopgraven. Het Vlaamse soldatenvolk wordt waardig behandeld. Den Nieuwen Konink Albert doet mooie beloften en houdt ze gestand. Niemand vliegt achteraf door willekeurige politiek in de bak.
Het past weer hellemaal in de context.
De wortelen en de rapen en de selder daarvan zijn in de geschiedenis!


Na de grote oorlog, delft het zwarte volkje in de Katangese kopermijnen.
Stamhoofden worden vriendelijk gevraagd of zij willen uitkijken naar bereidwillige arbeidskrachten. Verheugd zich van de verplichte werkloosheid te bevrijden, zijn de drommen vrijwilligers niet te stuiten. Einde loos. Slechts wie de bezitter van die mijnen wil manipuleren, weet te verzinnen dat stamhoofden werden gedwongen, dat de chikotte weer klapte als welleer, dat uit zwarte ruggen weer stromen bloed spoten, dat zwarte benen verweekten en verwaterden in overstroomde gangen, dat door pleuris, heimwee, ellende, verdriet, de afgeleefden de instroom, van weer nieuwe nog onderontwikkelden, verzorgden. Neen , inderdaad Kongo heeft ja dan niet een kristalnacht ondergaan .
Maar wat het zal Michel, dan het past hellemaal in de context, nietwaar.
De wortelen, de rapen, de selder en voederbieten daarvan zijn in de geschiedenis!

Het Duizendjarige rijk ligt aan diggelen.
Koude Adolf , met zijn groentenkrans waar vleselijke lusten,
met zijn rakettengebrom waar schetengetoeter,
met zijn onschuldigen, dwazen, Joden, zigeuners waar niet de steeds zo brave negers.
Met zijn vervallen bunkers, waar gouden triomfbogen.
Met zijn belachelijke filmpjes, waar bronzen paarden .
In de ban van dit afgietsel van een ware visionair, verloochenden ondankbaren hun gulle vaderland.
Ja neen dit vaderland zal nooit een moord begaan. Regent prins Karel, weet je wel.
De goede met de slechte. De politieke met het crapuul.
Democratisch beschoten opgesloten vernederd. Bestolen. Uitgesloten. Zonder pensioen. Zonder kindergeld. Zonder begrip en zonder genade.

Maar wat zal Michel, `t is de tijdsperiode, hellemaal te plaatsen in de context.
De wortelen, de rapen, knolselder en voederbieten, de stront in de soep, zij daarvan in de geschiedenis!


Maar ja, de tijd spoedt heen en bakent reeds de baan waar nieuwere tijden ons wenken.
En ja, we volgen fier en stappen flink vooraan om onze moedige vaadren te gedenken.

Is uw bodem hier klein, ginds doch wacht u een strand, als een wereld zo groot, waar uw vlag staat geplant.
Immer vooruit dappere telgen, moedig en vrij, saam hand in hand, wij dragen immer de zege der Belgen van vorst en land.

Ambetant

Domme Amerikanen, die goedmoedige tirannen verdrijven.
Domme Joden, die heilige leiders omwille van hun wonderlijke opvoedingsmethodes, verdelgen.
Laat toch de dwazen lijden, kreupelen creveren , vrouwen onteren, kinderen schreeuwen !
Leven en laten slachten, want na de vlucht uit Ruanda is van de dappere Belgen, niet meer alles te verwachten.
Wel zijn zij nu de correcten. De negers noemen zij zwarten, dat is klaar, en de allochtonen worden Hagenaar.
Elk knolgewas valt daarvan uit de geschiedenis niet langer meer weg te denken!


Met dank aan Guido Gryseels directeur van het KMMA-museum, om erop te wijzen dat BelgiŽ er toch niet slechter van is geworden.

Met dank aan mijnheer Louis Michel, waarachtig gediplomeerd lesgever in Geschiedenis en in Nederlandse Taal , voor zijn onpeilbaar diepe lachwekkendheid.

Met dank aan ja Marc Eyskens, professor economie aan de inderdaad katholieke universiteit van Leuven, voor de verhelderende objectief sjeefse uitleg over oude geschiedenis, voor zijn ja en zijn neen, af en toe inderdaad.

Met dank aan alle schoolmeesters voor het onverbloemd aanleren van onze vorstelijk rijke vaderlandse sprookjesverhalen.

Met uitzonderlijke dank aan Fritz Hofmann die vanaf 1909 het synthetische rubber op de markt bracht.

2.4.2004

Naspel: Wegens het uitzenden van de al te gortige BBC-documentaire en na bakken kritiek van het Belgische Hof en zijn vazallen schorst de VRT haar Canvas-productiemanager Philippe Van Meerbeeck .
Meningsvrijheid ja, maar tronen mogen niet wanken.
Waarvoor wederom hunner dankbaarste danken.

20.5.2004
verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle