betogingHalle


verderterug-----------------------------------------------------------------
Persmededeling via Hermes
-----------------------------------------------------------------

Betreft: Kunst en Levensstijl
Organisatie: Vlaams Komitee voor Brussel
Verstuurd door: Prof. dr. Joost Rampelberg, voorzitter
E-post: jr@brudi.org
Datum: 08-04-2001

Open Brief aan de Heer Bert Anciaux, Minister van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap.

Geachte Heer Minister,

Wij vernemen met genoegen dat voorstellen tot kunstige verfraaiing van privé-vertrekken vanwege sommige openbare figuren door de Vlaamse regering en haar Minister-President onderzoek en overleg tussen de Gemeenschappen waardig worden geacht.

Nu de lokalen van het Vlaams Komitee voor Brussel een eerder troosteloze aanblik bieden, en door geen kunstwerk, lichtdrukmaal of bloemenserre worden opgevrolijkt, wilden wij uw welwillende aandacht vragen voor de mogelijke opfleuring van ons arbeidsoord door een jeugdig kunstena(a)r(es) of zelfs maar een eenvoudig ambachtsvrouw/man. Niemand in het Vlaams Komitee voor Brussel beschikt immer over enige prebende omwille van geboorte of afkomst (en de nederige titels waarmee sommigen onzer zich met enige schroom durven tooien zijn enkel de vrucht van studie of onverdroten werken), en daarom durven wij ook hopen dat onze verzuchting onze werking te mogen ontplooien in een meer kunstige omlijsting voorrang mag genieten op de wensen van wie toch al over een burgerlijke lijst ten belope van meerdere honderden miljoenen vrijelijk beschikt.

Geen kevers echter voor ons stulpje: wij moeten ons al door eigen inzet en ijver vrijwaren van spinnerag en huismijt. Veeleer een klauwende leeuw, om ons blijvend te herinneren dat inzet komen moet van innerlijke gedrevenheid, niet van vetbetaalde, gratis overgeŽrfde erepostjes.

Ongetwijfeld zal U de Minister-President kunnen overtuigen dit cultureel project Ė dat we graag blijvend voor elkeen zullen openstellen Ė te berde te brengen bij zijn collega van de Franse Gemeenschap, wie hiermee een uitzonderlijke gelegenheid zal geboden worden een symbolische hand te reiken naar de Vlamingen, wier cultuur en zelfs bestaan in de eigen hoofdstad door toedoen van precies de Franstaligen zo vaak in het gedrang wordt gebracht (in een ver en graag vergeten verleden, spreekt vanzelf).

In vertrouwen op een spoedig en gunstig antwoord,

Prof. dr . Joost Rampelberg,
Voorzitter VKB.

Copie aan: De Heer Patrick Dewael,
Minister-President van Vlaanderen.

-------------------------------------------------------------------
Reageren op deze persmededeling kan bij
VVB
De persmededeling zelf en eventuele reacties kan je hier nalezen.

-----------------------------------------------------------------
Hermes is de gratis persmededelingendienst van de Vlaamse Volksbeweging.
Dit bericht werd verstuurd naar de nieuwsredacties en de abonnees van
Hermes.
Meer informatie en in- en uitschrijven op onze verzendlijst kan op
www.vvb.org/hermes of via een berichtje naar hermes@vvb.org .

De Vlaamse Volksbeweging vzw is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze mededeling

Vlaamse Volksbeweging vzw
Passendalestraat 1A
2600 Berchem
Tel: 03 366 18 50
Fax: 03 366 60 45
E-post: secretariaat@vvb.org
URL: http://www.vvb.org

verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle