HOME

 

 

Doorgrondt de diepte van uw zien en ga in op wat zich aanreikt in liefde en in gegeven vormen. Wie blind en dwaas terzelfde tijde is zal nooit tot in-zicht komen, doch wie blind is kan wel opnieuw tot inzicht komen als zijn hart zich openstelt voor het innerlijk zien.

Zien en doorgronden wat men ziet is belangrijk maar wie niet doorgrondt en alleen maar ziet welke waarde heeft zijn zien dan wel?

Langs het zien en doorgronden ontluiken zich vele poorten met telkens nieuwe vergezichten. Dit zien is bevrucht door het doorgronden, een sfeer van eeuwigheid wordt gecreŽerd

dat nooit ophoud te bestaan. Wie de schellen van zijn ogen verwijdert en de deur achter zijn ogen wijd opendoet ontwaart het doorstromen van het Licht dat de blindheid van het oog vernietigt.

Wanneer je je gewent aan het eeuwigheidsgevoel van het Licht,

ontspruit een creatief vermogen

dat de duisternis opheft en het oog verlicht, waardoor je in staat zult zijn doorheen een mens te schouwen,

zelfs de mogelijkheid bezit voor hem een deur te openen, om hem op weg te zetten in deze wonderlijke wereld.

De creativiteit van het zien in het Licht dient om elkaar te verheffen naar hogere waarden van en in de Geest.

Doe de deur open van- en aan je eigen grensbaarheid en wandel naar het Licht dat op je afkomt.

Broeder Yvan


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 16-Mar-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De fotoís die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Fotoís blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.