HOME

 

Mijn woestijn

 

Veertig dagen tellen we onze "vastenperiode". Veertig dagen verbleef Jezus in de woestijn.

Wanneer we in het Oude Testament het woord "woestijn" lezen, staat daar in de Hebreeuwse grondtekst "midbar", geschreven met de letters m-d-b-r.

In dit woord, zit het woord dabar, gevormd door de letters d-b-r. Dit woord betekent "spreken".
"Spreken" met de "m" ervoor, is midbar, "woestijn".
De "m", mem genaamd, leest men als "water". De oude commentaar associeert de vloeiende eigenschap van water, met het vloeiende van de tijd.
De "m" is eveneens de Hebreeuwse aanduiding voor het getal 40.
De oude commentaar spreekt dan ook van: "Woestijn" is het "spreken" van God in de "tijd".

En zo vraagt die commentaar om ook het menselijke leven te zien: het leven als tocht door de woestijn.
Het leven in de plaats waar God in de tijd tot ons spreekt. En wat kan dit betekenen?

In de tijd ontmoeten we vele gebeurtenissen. Dikwijls ten kwade, dikwijls ten goede. En niet zelden ontdekken we dat de gebeurtenissen ten kwade uiteindelijk iets nog kwaders hebben afgewendt, of dat ze zelfs achteraf tot ronduit positieve resultaten leidden. Sommige voorvallen blijven totaal onbegrijpelijk.

Toch, wanneer we ons eigen waarde-oordeel op de achtergrond plaatsen, kunnen we merken dat we vaak "worden gestuurd".
"Niet mijn wil geschiede, maar de Uwe" kunnen we dan zeggen.
Want wanneer ik mijn spreken verstil, stel ik me ontvankelijk. Wanneer ik spreek is er steeds een communicatiestroom die van mij uit gaat. In het zwijgen kan er een communicatiestroom naar mij toe gaan.

Wanneer ik de stille plaats in mezelf tracht te ontdekken, zal ik eerst de bron-aarden van mijn lawaaierigheid ontdekken. Maar als ik deze niet als niet als een absoluutheid, niet als dé wereld beschouw, maar ruimte laat voor het wijdere, zal mijn gebondenheid aan deze bezigheden of problemen verslappen.

Als we tijd nemen om het stil te maken. Als we tijd nemen om in deze stilte te luisteren, zal men een taal horen spreken. Een taal waarvan de woorden gebeurtenissen in mijn leven zijn.

De taal, waarin God tot me spreekt tijdens mijn levensduur. Het gesprek dat God met me voert in de tijd.

Mijn woestijn.
 


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 25-May-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.