voetpad


unieke mens

het schemerdonker

van jouw ziel

schreeuwt om verlossing


weg van het goud brokaat

de schetsende lijnen

van daar buiten


je binnenkant

vraagt al zolang

waar ben je toch gebleven


verdrink je ziel

niet meer in duizend vragen


de zee

maakt ook voor jouw

in haar huizen hoge muur


een weg

de woestijn ligt open

een zoekend pad

naar vrede en geborgenheid

dat voert naar water

uit de diepe aarde

drinken voor onderweg

leeftocht

om kind te worden

mens

waarop de Schepper wacht
aukje wijma