Verrijzenis, heerlijk begin...

 

Dag der Verrijzenis, heerlijk begin! Laat ons gelaat stralen van licht op deze plechtigheid, en ons elkander omhelzen.

Gisteren werd ik met Christus aan het Kruis geslagen, vandaag word ik samen met Hem verheerlijkt.

Gisteren stierf ik met Hem, vandaag word ik met Hem ten Leven opgewekt.

Gisteren werd ik met Hem begraven, vandaag verrijs ik tezamen met Hem.

Dragen wij aan Hem, die voor ons geleden heeft, offeranden op. Ja, schenken wij onszelf ten offer, want dat is Gods kostbaarste en meest eigen bezit.

Geven wij met ons Beeld terug, wat met dat Beeld overeenstemt, erkennen wij onze waardigheid en komen wij tot ons Voorbeeld met eerbetoon.

Wezen wij als Christus, omdat ook Christus is als wij.

-naar St.Gregorius van Natsianze

 

terug - home