Zo zegt de Heer: Mijn zoon, Ik moet uw uiterste en laatste einde zijn, wil je het ware geluk vinden. Door dit inzicht wordt uw liefde gezuiverd, uw liefde die zo dikwijls slechts tot zichzelf en tot schepselen geneigd is.Want zoekt ge iets in uzelf, dadelijk verzwak je. Wil dus alles eerst op Mij terugbrengen, want Ik ben het die alles heeft gegeven. En aanschouw alle dingen als voortkomende uit het opperste goed, en hoe dus alles tot Mij, als tot zijn oorsprong, moet worden teruggebracht.

-Thomas a Kempis (BkIII, IX)