DE SACRAMENTEN

-----------------------------

 

De "Kleine Apostolische Oud-Katholieke Kerk van België" bezit alle sacramenten:

+ Het doopsel; iedereen kan zich laten dopen in onze kerk Het doopsel is de opname in de kerkgemeenschap. Contact opnemen met het Monasterium Mariakluizen.

+ Het vormsel wordt door de bisschop toegediend rond de leeftijd van 12 jaar.

+ De biecht: is uw geweten terug zuiver stellen met God en met elkaar.. Het gebeurt in een vertrouwend gesprek met een priester. Rechtstreeks belijden tegenover God en waarlijk berouw hebben is ook voldoende én nuttig. Het leert u een persoonlijke omgang te hebben met God. Iedereen is echter verplicht elkaar te vergeven zoals Jezus vraagt aan elk van ons.

+ Het Christelijke huwelijk is de verbintenis tussen twee personen van verschillend geslacht.

Men vraagt Gods zegen over deze verbintenis.

ECHTGESCHEIDEN kunnen OPNIEUW huwen in onze kerk. Zoals bij de Orthodoxen kan dit tot driemaal toe. Onze Kerk erkent het menselijke falen van mensen in hun gehuwde staat. Het Christelijke huwelijk moet wel voorafgegaan zijn van een burgerlijk huwelijk, bij wet verplicht. Men moet gedoopt en gevormd zijn in één of andere Christelijke kerk vooraleer men kan huwen.

De Kerk heeft zich nog niet uitgesproken over een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht.

+ Het priesterschap. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor het priesterschap. Zowel gehuwden als vrouwen. Men moet aanvaardt worden door de bisschop en schriftelijke cursussen volgen aan ons seminarie. Een attest van goed gedrag en zeden wordt geëist.

Onze kerk wordt door de staat NIET BEZOLDIGD. Iedereen moet dus voor zijn eigen inkomen zorgen daar onze kerk niet rijk is. Het is een puur geestelijke en spirituele inzet voor de naaste. Door bedienaar te zijn van de sacramenten brengt men Christus bij de evenmens. De opleiding is zéér bijbels gericht. Voorafgaand is er de wijding tot het diakonaat. Een nieuwe bisschop wordt aangesteld door het college van bisschoppen met goedkeuring van de primaat.

+ Het ziekensacrament wordt door de diakens of de priesters toegediend. Het is een belangrijk moment in het leven van de mens wanneer hij ziek is of aan de grens van het aardse leven staat.

+

RELIGIEUZE DIENSTEN

----------------------------------

De diensten in het Monasterium zijn de volgende:

  • zaterdag 17.30uur gezongen avondgebed
  • 19.00uur eucharistieviering in het nederlands
  • zondag 10.00uur eucharistieviering in het nederlands
  • 17.30uur gezongen avondgebed
  • 19.00uur gezongen Jezusgebed op psalterium.

Na de diensten van 19.00uur is er telkens ontmoeting in de Sint-Janszaal.

 

MONASTERIUM MARIAKLUIZEN

Oecumenische gemeenschap

KEIWEG 1

9660 BRAKEL-ZEGELSEM

TELF. FAX 055.42.54.33

+

 Achtergrond dankzij "In His Image"

Midi "keeper of dreams" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 03-Apr-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.