Pinksteren

 

 

De zalige vreugden schenkt ons weer
de kringloop van het wentlend jaar:
de Geest, de Trooster, dalend neer
op der apostelen heilige schaar
 
Het vuur, dat trillend zich verspreidt
in tongenvorm, beduiden moet
hun wondere welsprekendheid
en 't branden van hun liefdegloed
 

Nu zevenmaal is omgeleid

't geheimnisvolle zevental,

verschijnt de dag vol majesteit,

die 't zalig tijdperk zeeglen zal

 

Het vuur van 's Vaders wezenslicht,

het goddlijk vuur, dat zuiver gloort,

vervult de harten, trouw gericht

op Christus, met de gloed van 't Woord