Pater Damiaan

+

Pater Damiaan is een speciaal iemand ,
hij is zeker niet niemand.

Hij was degene die ging naar Molokai,
dat is een eilandje dat ligt in Hawaië.

Mensen met Lepra bezocht hij daar,
dat was zijn familie en dus bleef hij 16 jaar.

Op een dag werd hij zelf ziek,
toen brachten de melaatsen hem naar de kliniek.

Nu zijn er organisaties die hetzelfde doen ,
weet je van mij krijgen zij een dikke zoen.

Wij helpen ook door geld te geven,
zo red je een kind-of een mensenleven.

Wij hebben het hier goed maar zij daar niet,
wij hebben blijdschap en zij verdriet.

Daarom vind ik dat Pater Damiaan,
iets heel speciaal heeft gedaan.

Hij hielp mensen die anders waren,
mensen met vlekken en blaren.


Hij kreeg het ook maar dat kon hem niets schelen,
hij wilde met de melaatsen alles delen.

Daarom krijgt hij van mij e en gedicht,
die heb ik helemaal zelf opgericht.

+

Eg!G!rl (Egzona )

 


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 13-apr-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.