Elkaar ontmoeten
 

opnieuw het hart voelen kloppen

enkel en alleen te verklaren

door mysterie van liefde.

Kracht waarvoor wij buigen

in diepe nederigheid,

liefde gegrond in

de Schepper van dé Liefde.

Zo is het lied, dat diep in ons hart zingt en speelt,

steeds opnieuw geboren doet worden.

Elke morgen nieuw maakt,

wakker wordende en te prevelen

‘Ik word geliefd en bemind’.

Geliefden wenden zich naar elkaar toe

omstrengelen hun armen lief en teder,

Hun lied is telkens nieuw, schoon, edel,

groot en vol tederheid,

een innerlijkheid afgestemd op Eeuwig

oerverlangen, die diep in ons hart klopt en luisterbereidheid bezit het lied te horen in de andere geliefde beminde.

Liefde beleven als bloesems in lentemorgen , besproeid met dauwdruppels van het feest van de liefde .

Liefde maakt mooi, doorschijnend, lichtend.

Liefde beweegt naar elkaar, doorlicht de duisternis van het leven als een vuurzuil in de nacht.

Zoals het water zich vermengt met de wijn

zo is ook het leven van geliefden, hun liefde vermengt zich, blijft niet achter in een egoïstisch denkpatroon:

‘Men moet zijn leven geven voor elkaar’, zegt Jezus.

Tussen de tederheid der beminden hangt de kanten sluier die het spel immer eeuwig maakt in de verborgenheid van Gods hand, die zelf het speelse der minne meespeelt, door er creatieve, scheppende kracht aan te geven.

De liefde is het rijkste zintuig die de begrensdheid van het lichaam overstijgt,

doordringt naar de Bron van ons bestaan.

Uitvloeiend van God ,

keert het naar Hem terug

niét vruchteloos.

De boom geeft zijn vruchten af, deint mee op het ritme van de natuur, geliefden deinen in onophoudelijke lieve attenties voor elkaar, elke dag opnieuw met kleine stappen van liefde.

Broeder Yvan


juni 2002
 

 

Midi "Seasons of love" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


 

 


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 06-Jul-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.