HOME

 

Even afstand nemen...

Tijdens deze periode die we kennen als de vasten leerden we traditiegetrouw ons "beperken" van allerlei "aantrekkelijks".
Deze periode kan ons bezinnen over het feit dat we maar al te vaak vast zitten aan alles waar ons hart naar uitgaat. En als we hier even bij stil staan, gaat ons hart naar vele dingen buiten God om.
Moeten wij dan een armetierig leven gaan leiden?
Afstand van wat we begeren wil er in de eerste plaats voor zorgen dat hetgeen we begeren ons niet langer bezit. Want zo is het: vaak zijn we slaven van ons verlangen, van ons slagen en niet-slagen. Men is dienaar van hetgeen ons hart naar uitgaat.
Afstand wil alles in onze leefwereld terug tot zijn juiste waarde-proporties brengen.

Bij onze begeerten naar dingen, situaties, status, personen liggen veelal onze identificaties. We raken er helemaal in betrokken, zodat zelfs onze eigenwaarde afhangt van de bevrediging van deze begeerten. Zo brengt het "afstand nemen" ook onze eigen waarde tot zijn eigenlijke proportie terug. De vraag kan dan worden gesteld: wie ben ik? Wat en wie zijn hetgeen me omringen?

Het vasten wil de aantrekkingskracht van hetgeen we zo belangrijk vinden inperken. Zo krijgt ook het woord "Gij zult geen andere goden hebben naast Mij" opnieuw kans in ons leven.
In de wereld, in de dingen, de situaties en de mensen kunnen we Gods inwoning zien, soms lijdend, soms verblijdend. Maar in plaats dat we zelf die wereld gaan veroveren en haar met onze eigen maatstaven gaan beoordelen en bewerken, leert het vasten ons om de wereld in Gods Naam en met Zijn maatstaf te ontvangen.
Wat is deze maatstaf?
Dat is de maatstaf dat mijn blik op de wereld beperkt is tot wie ik als menselijk kultuurwezen ben, zodat er meer aan de dingen vastzit dan mijn subjective blik laat blijken.

In de vasten komen we onszelf tegen in God .


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 24-Mar-2002

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.