Rabbi Shimon zei: Elazar, mijn zoon, stop met spreken en onthul (taglit) het verborgen geheim (raz) waar de zonen van de wereld geen, kennis (daath) van hebben.

Rabbi Elazar zweeg (shatak). Rabbi Shimon huilde (bacha) en hield een ogenblik stil.

Rabbi Shimon sprak: Elazar, wat is "deze" (eleh)?

Als je zegt dat het de sterren (kochav) zouden zijn, of de sterrenbeelden (mazal), zijn deze niet steeds aanschouwd (chara)? En zijn ze niet met "wat" (mah) geschapen (bara)?

Zoals geschreven: "Met het woord (dabar) van de Heer zijn de hemelen gemaakt (asah)" (Ps 33:6) Als "deze" (eleh) werd gezegd over de verborgen (sotim) dingen, hoeft "deze" (eleh) niet geschreven (ktiwah) te worden, omdat ze (de sterren) openbaar/zichtbaar zijn.

Dit geheim (raz) werd nooit onthult/zichtbaar gemaakt, tot ik op een dag aan het strand (chof chajam) was, Elia kwam en zei: "Rabbi weet (daath) u wat (mah) wie (mi) heeft deze (eleh) geschapen (bara) betekent?"

Ik antwoordde dat deze de hemelen en hun heir zijn, het werk (de verdienste) (awodah) van de Heilige (kodesh), gezegend zij Hij, waarnaar men zou moeten kijken en Hem zegenen (berach), zoals geschreven is: "Als ik uw hemel zie, uw vingeren (etsba) werk... Onze Heer, hoe (mah) vol macht (adir) is uw naam over de gehele (chol) aarde (erets)" (Ps8:4-10)

Hij sprak tegen me, Rabbi, de Heilige, gezegend zij Hij, had een groot geheim, dat hij openbaarde (gilah) aan de Hoge Leerschool. Het geheim bestaat eruit, dat de Verborgene en Beslotene, Zichzelf wilde openbaren, maakte (obed) Hij in het begin (bereshit) één enkel punt (nekudah) dat opsteeg en een gedachte (bedoeling) (chasav) werd. Hij schiep (jatshar) daarin alle gravures (tsiur) en alle graveerwerk (kiloef).

Hij graveerde binnenin (go) het heilige en verborgen licht een verborgen afbeelding, zeer heilig dat uit de diepste (omek) gedachte (machashawa) rees, en die wordt Wie (mi) genoemd...

vertaling wordt vervolgd...

 

Klik hier voor het artikel " verwondering" in verband met Mi en Mah

Terug

Home

 

 

 

Midi "Praying for Bree" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer