Maria Lichtmis Hymne

Wien aarde, zee en sterrenheir,

aanbidden, loven, prijzen groot,

Hem, van't drievoudig rijk de Heer,

omsluit Maria's reine schoot.

Wien zon en maan en alle ding,

gehoorzaam zijn naar tijd en wet,

omsluit de Maagd, die Hem omvat,

genadevol en zonder smet.

O Moeder, door die gunst verblijd,

de Kunstenaar die in zijn hand de wereld draagt,

heeft u gewijd tot ark,

en zich aan u verpand.

Verheugd door 's hemels afgezant,

en vruchtbaar door de Heilige Geest,

doet gij der volkeren hoop gestand,

en schenkt de Vorst uit eigen leest.

O Jezus, vrucht der maagdelijkheid,

Gij, Vader, eeuwig in uw macht,

en Gij, o Geest van heiligheid,

aan U zij immer eer gebracht.

Amen.

 

schilderij "Tronende Madonna" van Memling

----------

Voor wie ge´nteresseerd is in Mariale bedevaarts oorden, kan ik volgende twee sites zeer warm aanbevelen:

Verschijningen van de Heilige Maagd Maria

Bedevaartweb

terug

 

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source