Maria hymne

samenvatting van de geheimen van de rozenkrans door de dominicaanse theoloog Tomaso Ricchini

 

U, juichend in Uw moedervreugd,

U, vaak gewond door diepe smart,

U, dragend thans de glorietooi,

Bezingen wij, o Moedermaagd.

Gegroet, vervuld van innige vreugd,

Als gij ontvangt, als gij bezoekt,

En baart, en opdraagt, wedervindt,

O zaalige Moeder, Uw Zoon.

Gegroet, die vol van droefenis

Zijn doodsstrijd en Zijn geseling,

Zijn doornenkroning en Zijn kruis,

Vorstin der martelaren, lijdt.

Gegroet, als Jezus triomfeert

En als het vuur des Geestes daalt,

En gij in 's hemels heerlijkheid

Als koningin vol glorie praalt.

Komt, volkeren, pluk een rozenkroon

Uit deze geheimenissen groot,

En biedt ze aan Maria,

Die de moeder is der liefde schoon.

U Jezus, weze lof en eer,

Die uit de maagd geboren zijt,

de Vader en de Heilige Geest,

In aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

 

op de foto: Maria der kluizenaars

-----------

Voor wie ge´nteresseerd is in Mariale bedevaarts oorden, kan ik volgende twee sites zeer warm aanbevelen:

Verschijningen van de Heilige Maagd Maria

Bedevaartweb

terug

 

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source