Kom mijn vriend...

Lecha dodi

dit gedicht is een begroeting voor de Shabbat, geschreven door de 16de eeuwse kabbalist Shelomo Alkabets uit Safed

---

Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,

Brengen wij de Shabbat onze welkomstgroet.

 

Houd je aan de Shabbat en denk steeds aan de Shabbat,

Liet de enige God ons horen in n klank

De Eeuwige die En is en wiens Naam En is,

Hem tot roem, lof en sieraad.

 

Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,

Brengen wij de Shabbat onze welkomstgroet.

 

Kom, laten wij de Shabbat tegemoet treden,

Want zij is de bron van zegen.

Van het prilste begin tot vorstin gewijd,

Sluitstuk van het scheppingswerk,

maar eerste in het scheppingsplan.

 

Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,

Brengen wij de Shabbat onze welkomstgroet.

 

Koninklijk heiligdom, stad van het koningschap

Sta op, naar buiten, weg uit de rune.

Lang genoeg zag U in het tranendal,

Maar Hij, Hij zal zich over u ontfermen.

 

Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,

Brengen wij de Shabbat onze welkomstgroet.

 

Schud het stof van u af, sta op

Trek uw praalgewaad aan, mijn volk.

Wees door middel van de zoon van Jishai die uit Bethlechem stamt,

Mijn ziel nabij en verlos haar.

 

Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,

Brengen wij de Shabbat onze welkomstgroet.

 

Wordt wakker, wordt wakker,

want Uw licht is gekomen. Sta op en geeft licht!

Ontwaak, ontwaak, zing een lied,

de majesteit van de Eeuwige heeft zich voor u kenbaar gemaakt.

 

Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,

Brengen wij de Shabbat onze welkomstgroet.

 

Schaamt u niet en bloos maar niet.

Waarom bedrukt zijn, waarom onrustig?

Op u vertrouwen de armen van mijn volk:

De stad wordt weer op haar puinhopen herbouwd.

 

Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,

Brengen wij de Shabbat onze welkomstgroet.

 

Die u geplunderd hebben worden zelf buit,

Allen die u wilden verdelgen zijn ver weg.

Even blij zal uw God om u zijn

Als de bruidegom om zijn bruid.

 

Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,

Brengen wij de Shabbat onze welkomstgroet.

 

Naar rechts en naar links zult u zich uitbreiden

Maar voor de Eeuwige blijft u ontzag hebben.

Door degene die van Perets afstamt

Zullen wij verheugd zijn, en zeer blij.

 

Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,

Brengen wij de Shabbat onze welkomstgroet.

 

Kom in vrede, kroon van uw echtvriend!

Ja, in vreugde en blijdschap

Temidden van de getrouwen van Gods eigen volk.

Kom bruid! Kom bruid!

 

Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,

Brengen wij de Shabbat onze welkomstgroet.

 

 

Uit het Siach Jitschok, vertaald door Jitschok Dasberg

 

 

terug

 

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source