Tikkunei haZohar

 

de nu volgende tekst kent men ook als "het loflied van Elia". Hierin wordt Gods onkenbaarheid bezongen. Paradoxaal lijkt het, want Gods onkenbaarheid wordt hier naar voor gebracht, verweven met de mystieke kennis van het gebeuren der emanaties. Als mens kan men duiden wat God van Zich laat kennen doorheen de emanatie, maar Gods wezen overstijgt dit alles. God wordt hier bezongen in Zijn absolute soevereiniteit.

 

voor meer uitgebreide kommentaar op deze tekst, klik hier

 

 

Elia sprak:

Bestuurder der werelden, U bent Eén, doch draagt geen getal.

 

U bent hoger dan de hoogste, mysterievoller dan alle mysteries.

Geen begrip kan u omvatten.

 

U bent het, die de tien volmaaktheden maakte, door ons de sefiroth genaamd, door dewelke U de ongeopenbaarde, verborgen werelden en de geopenbaarde werelden bestuurt, en door dewelke U zich voor de mensheid ingesloten houdt.

 

U bent degene die ze samen bindt en verenigt, en omdat U in hen bent, maakt ieder die een scheiding maakt in deze tien sefiroth, een scheiding in U.

 

Deze zijn de tien sefiroth, in volgorde: één lang, één kort en één middel.

 

U bestuurt hen, maar geen bestuurt U, noch boven, noch beneden, noch langs ene of gene zijde.

 

U maakte gewaden voor hen, welks zielen in de menselijke wezens komen.

 

En U maakte vele lichamen voor hen, die lichamen door ons worden genoemd met betrekking tot de gewaden die hen bedekken.

 

En in deze volgorde zijn zij gekend:

Chesed, de rechter hand

Gevurah, de linker hand

Tiferes, het lichaam,

Netsach en Hod, de twee benen,

Jesod, het uiterst lichamelijke, teken van het heilig verbond,

Malchut, de mond, die we de Mondelinge Thora noemen,

Chokmoch, de hersenen, dit de innerlijke gedachtenwereld,

Bina is het hart, waarvan staat”het hart verstaat”,

En van deze twee is geschreven: “de verborgenheden behoren tot de Heer onze God”

De Bovenste Kether is de Kroon der Zelfbeschikking, Kether Malchut, waarvan is gezegd: “het eind verkondigend vanaf het begin”

Het is de schedel der teffillin,

in welke de letters jod, he, waw, he, vertoeven die de manier der emanatie zijn

Het verschaft water voor de boom, doorheen zijn armen en takken, zoals het water, wanneer aan een boom gegeven, groei verschaft.

 

Heer der werelden, U bent de oorzaak der oorzaken en de eerste beweger, die door een bron de boom van water verschaft.

 

En deze bron is als de ziel voor het lichaam, het is leven voor het lichaam.

 

In U is er geen beeld of gelijkenis van iets wat binnen of buiten is.

 

U schiep hemel en aarde,

 

En van hen maakte u de zon, de maan, de sterren en de constellaties van het gesternte,

 

En op aarde; bomen en gras, de tuin van Eden, planten en dieren, vogels en vissen, en mensen, omdat door hen de bovenste werelden kenbaar kunnen worden, en door hen hoe de bovenste en lagere werelden worden beheerst, en hoe de bovenste en lagere werelden kunnen worden gekend.

 

Maar niemand kan U kennen.

 

Buiten U is er geen éénheid in de hogere en lagere werelden, en men kent U als de Heer van het Al.

 

En wat de sefiroth betreft, elk van hen heeft een geopenbaarde naam door welke de engelen worden geroepen.

 

U heeft geen naam, in kennis vervat, want U vult alle namen, en U bent hun aller volmaaktheid.

 

Wanneer U zich van hen verwijderd, blijven alle namen achter als een lichaam zonder ziel.

 

U bent wijs, doch zonder de wijsheid die wij kennen.

 

U begrijpt, doch zonder het begrip dat wij kennen.

 

U heeft geen verblijfplaatsplaats die wij kennen, behalve daar waar U uw kracht en sterkte kenbaar maakt aan mensen, en daar waar U hen toont hoe het universum wordt bestuurd door recht (din) en barmhartigheid, zijnde rechtvaardigheid en gerechtigheid (mishpat), in overeenstemming met de daden der mensen.

 

Recht (din) is Kracht, gerechtigheid (mishpat) is de middelste zuil, rechtvaardigheid is het heilige Koninkrijk, de rechtvaardige maten zijn de zuilen der waarheid, en het rechtvaardige hin is het teken van het verbond.

 

Alles van deze is bedoeld om te laten blijken hoe het universum wordt bestuurd.

 

Hoewel het niet betekent dat U een kénbare rechtvaardigheid bezit, die recht heet, noch een gekende gerechtigheid die barmhartigheid is, noch ook maar iets van deze attributen.

 

 

Terug

Home

 

 

Midi "Praying for Bree" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer