De Kracht van de Geest...

De scheppende heilige Geest maakte van Maria zijn meesterwerk. In haar zie je wat Hij graag ook in ons tot stand wil brengen. Zij is zijn icoon, beeld van wat ons te wachten staat, wanneer wij ons aan Hem toevertrouwen. Bruid van de Heilige Geest, open ons hart voor Hem die door het heilig Doopsel in ons woont. Nodig Hem uit ons te vervullen van zijn gaven, opdat Jezus in ons leeft zoals in u en wij licht zijn voor elkaar.

-Pastoor P. Van de Winkel