Hoort, dringend klinkt een stemgeluid

en daagt de duisternissen uit!

Nu vliede ver elk droomgezicht,

want Jezus daalt uit 't hoogste Licht.

s'Mensen geest, door loomheid overmand,

ligt niet langer op de aard' gestrand,

maar rijst, in 't licht der nieuwe ster,

die, schitterend, drijft het kwade ver.

Ziet! ons genaakt het Offerlam,

dat liefdrijk onze schulden nam!

Te zaam, met tranen, smeken wij

dat Hij ons toch genadig zij.

Als Hij weer in Zijn glans verschijnt,

en de aard' van vrees en angst verkwijnt,

dan weze niet ons deel de straf,

maar Uw bescherming wende ze af.

Kracht, eer en lof en heerlijkheid

de Vader en de Zoon gewijd,

en ook de Geest die troost en leidt,

door aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Hoor, daar wordt geroepen:

Bereidt de Heer een weg in de woestijn!

Maakt Zijn paden recht.

 

terug

Home

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source

Midi "my one true love" is
used with permission 
and is copyright 2001 
Bruce DeBoer