Over stro…

 

De middeleeuwer zag Jozef als de werkende man. Het motief van het verhaal met de stro bundel past dan ook goed in dit kader. En toch kunnen we hier een mooie overdenking uit destilleren.

De benedictijner monnik Anselm Grün schreef reeds, dat de Schrift ons niet zomaar een moraliserende vinger wil voorhouden. In de Schrift ontmoeten we God, zegt Anselm,  Die ons in het woord aanspreekt en ons zegt wat we zijn en wat het geheim van ons leven is.

De Schrift vertelt ons over het leven. Kunnen we in deze geest op een plaats in de Schrift lezen, waar er eveneens “stro” voorkomt, in exodus 5:7. Hier zegt Farao: “Gij moogt het volk geen stro meer geven om tichelstenen te maken, zoals gisteren en eergisteren, zij moeten nu zelf stro gaan verzamelen, …”. Farao wil het volk op die manier harder laten werken, zodat ze slechts bezig zijn met het vervaardigen van de tichelstenen, en geen aandacht schenken aan de woorden van Mozes en Aaron (Ex.5:9).

Wat is nu dit stro? Het stro vormde voor de te bakken tichelstenen het verbindend materiaal bij de leem en het water. Stro is dor en hol. Het woord dat hier wordt gebruikt is tèwen (tav-veis-noen) en betekent eveneens rommel. Het zoeken naar dit stro, naar deze dorre, holle rommel moet de verstrooiing (en als een grapje van de taal zit hier “stro” in) worden die de mens afleidt van de woorden van verlossing die door Mozes worden gepreekt. Het is als de mens die talloze verbanden en wetten zoekt voor de bouwstenen van zijn aardse bestaan, zijn materiele welvaart, zodat de blik wordt weggeleid van de hemelse stem. De mens zoekt verlossing in een vlucht naar aardse dingen of zit vast gekluisterd door zijn betrokkenheid met de aardse gang van zaken, zoals de veeleisende maatschappelijke regels. En toch is dit dor en hol, rommel.

In het verhaal van de Pseudo Bonaventura, zien we toen Jozef binnenkwam hij het stro weggooide. “en de Zoon Gods verliet Zijn moeders buik zonder haar pijn te doen en daalde neer op het stro aan de voeten van de Maagd”.

Jezus daalt neer op deze rommel. In Zijn latere leven zien we hoe Hij vooral met de “afgedwaalden” begaan is. “Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.” Zegt Jezus in Lucas 5:31-32.

Maar als we nu even terugkomen op de “veeleisende maatschappelijke regels” en alle beslommeringen die dit bestaan meebrengt en die de blik van het hemelse afleiden, kunnen we toch moeilijk alles zomaar overboord gooien. Vergeten we niet dat bijvoorbeeld de maatschappelijke regels een veiligheid via OCMW, ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering dmv sociale bijdrage ea bevat.

De middeleeuwse kersticonografie biedt hier eveneens een mooi antwoord. Bij heel wat van deze schilderijen zien we hoe het stro waar het kindje op ligt, gestileerd wordt tot een stralenkrans. We kunnen zeggen dat dit lagere iets verhevens krijgt. De stralenkrans duidt op de goddelijke natuur van Jezus en met Jezus hebben we het mysterie van de Menswording. Kunnen we niet stellen, dat als Jezus niet elk moment in ons geboren wordt, dit moment verloren gaat als het dorre stro; leeg en als rommel? Als we alles in ons leven vóór Hem plaatsen en in Zijn Licht doen, geven we Jezus een kans in onze gang door deze wereld. Dan laten we toe dat Jezus’ hand zich in ons leven roert. Dan laten we Zijn verlossingswerk in ons en door ons werken. En kunnen we niet beter beantwoorden aan Zijn zending oproep dan te leven vóór Zijn Aanschijn, met Hem in onze daden en denken, en zo een voorbeeld te zijn naar anderen…

 

 

 

 

 

Midi "Quiet Evening2" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 08-Dec-2001

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.