Het kaarsmotief…

 

Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het Zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.

Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in Zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden; Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren.

-Johannes 1,9-13

 

Het aardse licht verbleekt bij het goddelijke Licht. Deze geboorte van Jezus, het Licht, is een geboorte die de causaliteit doorbreekt. Natuurwetten van oorzaak en gevolg gelden bij deze gebeurtenis niet langer naar aardse maatstaven. Er kwam een ingreep van hogerhand. Wat volgens de aardse natuurwetten niet kan, kwam toch. Is dit niet het beeld van de genade? De strenge wetten van oorzaak en gevolg die velen in de aardse ballingschap kluistert aan grenzen en leed – en oh, vermaak natuurlijk ook – werden doorbroken door dé genade daad bij uitstek: de Menswording. Vraagt niet iemand bij wie de wet – bij rechtvaardigheid of anders – hem zwaar boven het hoofd hangt, niet om genade? Jezus is het antwoord op de genadevraag van de wereld.

Wanneer we het kaarsje zien als ons hele leven in de tijd, en de vlam is de tijd die stilletjes aan ons kaarsje – ons leven (mag ik zeggen: ons tijdslichaam) – knaagt, dan is het goddelijke Licht dat dit vlammetje doet verbleken, doet “vernietigen” zegt de Pseudo Bonaventura, de ontkrachter en vernietiger van de tijd.

Wat is de tijd anders dan de opeenvolging van oorzaak en gevolg, van de wetten? De wetten van de schepping. De werking van de schepping – zoals vastgesteld en vastgelegd in de Thora, de vijf boeken van Mozes. Hiervan is gezegd dat geen tittel zou vergaan. En de wetten van de natuur en de werking van de schepping blijft ook bestaan, maar zij kent nu de genade. Men kan nu niet slechts zeggen: “het is wet!”, maar ook “ik heb je lief” en daarbij aansluitend: “ik vergeef je”, “ik begrijp je”.

Onze harten mogen zich verheugen, want de alleen heersende kracht van de onbuigzame wet, werd gebroken door een Woord van Liefde.

 

 

 

 

Midi "Quiet Evening2" is
used with permission 
and is copyright © 2001 
Bruce DeBoer


Home - Magazine - Inleiding(proloog) - Meditatiefjes - Artikels - Gedichten - Gebruik - Galerijen - Shivviti - Innerquest - Kabbala - Sonja - Salon - Album -Agenda - Vraag & Antwoord - Gastenboek - Links - Monasterium

contact webmaster

Op zoek naar een bepaald woord of onderwerp op InnerLife? Zoek hier met ons zoekformulier!

Datum waarop deze pagina voor het laatst is bijgewerkt : 08-Dec-2001

AUTEURSRECHTEN: VOORAFGAAND TOESTEMMING VRAGEN PER E-MAIL IS VEREIST! De foto’s die op deze site zijn gebruikt mogen alleen worden overgenomen en weergegeven met vermelding van de auteur (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) ernaast, en een link naar deze site. Foto’s blijven eigendom van de auteur. ER MAG NIETS WORDEN OVERGENEMEN VOOR GEBRUIK IN COMMERCIELE WEBSITES OF VOOR ANDERE COMMERCIELE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS NIET COMMERCIEEL.

ASK PERMISSION TO USE ITEMS AND TEXT VIA E-MAIL!!The photos of this site may only be used when the name of the author (Stefaan Loncke/Sonja Ulrick) is mentioned and a link is established to this site. The photos remain the property of the author. NOTHING OF THE MATERIAL, WHICH IS PUBLISHED ON THIS SITE MAY BE USED ON COMMERCIAL WEBSITES OR FOR OTHER COMMERCIAL PURPOSES.

THIS IS NOT A COMMERCIAL WEBSITE.